Beamer: zmiana kolorów

Wojciech Myszka

5 maja 2009

Wstęp

Możliwości konfiguracji beamera są bardzo duże — niestety, ogromna liczba parametrów (i bogata dokumentacja) czynią rzecz całą nieco skomplikowaną. Poniżej bardzo krótki (i powierzchowny) opis możliwości pakietu. Dostępna jest też ściągawka.

Jako podstawową dokumentację polecam przebogatą dokumentację beamera [2, strony 162–176]. Godna uwagi jest też dokumentacja (w języku angielskim) [1].

1 Gotowe szablony kolorów

Najprościej jest skorzystać z gotowych szablonów kolorów, na przykkład

\usecolortheme{whale}

W zestawie są, następujące, szablony: albatross, orchid, beaver, rose, beetle, seagull, crane, seahorse, default, sidebartab, dolphin, structure, dove, whale, fly, wolverine, lily.

2 Modyfikowanie kolorów tak zwanej struktury

Podczas korzystania z gotowych szablonów prezentacji można modyfikowac użyty domyślny kolor „bazowy”. Pozostałe kolory będą modyfikowane w sposób automatyczny. Modyfikacji dokonujemy pooleceniem:

\usecolortheme[]{structure}

podając jako parametr (w nawiasach kwadratowych) wybrany kolor. Kolor zadajemy w jeden z następujących sposobów:

3 Ręczne modyfikowanie kolorów poszczególnych elementów szablonu

W ostateczności można ustawiać kolory poszczególnych elementów prezentacji korzystając z polecenia:

\setbeamercolor*[]{}

W nawiasach kwadratowych podaje się czy modyfikowany jest kolor tła (fg) czy kolor zasadniczy (bg), a w nawiasach klamrowych nazwę koloru (z bardzo bogatego zestawu używanego przez beamera).

Poszczególne polecenie \setbeamercolor kumulują się, wersja polecenia z gwiazdką powoduje wykasowanie wszystkich ustawień i przyjęcie ustalonych parametrów.

Literatura

[1]   Rouben Rostamian. A beamer quickstart. http://www.math.umbc.edu/{\textasciitilde}rouben/beamer/quickstart.html, Grudzień 2004.

[2]   Till Tantau. User guide to the beamer class, version 3.07. http://www.ctan.org/get/macros/latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.pdf, 2007.