Politechnika Wrocławska Prof. Krzysztof Maruszewski
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej
Politechniki Wrocławskiej
M.Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław
tel. +48 71 320 21 18; fax. +48 71 321 12 35
English version
C.V. Publikacje Dydaktyka Prezentacje Współpraca SGMN Kontakt
Prof. Krzysztof Maruszewski
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej
Politechniki Wrocławskiej
ul. Mariana Smoluchowskiego 25
50-370 Wrocław
www.immt.pwr.wroc.pl
Kontakt bezpośredni:
Budynek B-1, pokój 209
tel. +48 71 320 21 18
fax. +48 71 321 12 35
e-mail:
www.immt.pwr.wroc.pl/~maruszewski

Budynek Instytutu
Ostatnia aktualizacja: 2006-10-23, 13:00:16
Copyright © 2006 by Krzysztof Junik