LogoIMIX Seminarium
,,Programy Badań i Kształcenia w Inżynierii Materiałowej''
Szklarska Poręba,
18-21.05.2003Organizatorzy:
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej
Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze


Komitet organizacyjny

Sekretariat seminarium

Politechnika Wrocławska Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej
ul. Smoluchowskiego 25
50-372 Wrocław
tel.(071) 320 27 64, 320 37 80 , fax.(071) 321 12 35
e-mail: mpodrez@immt.pwr.wroc.pl

Informacje dodatkowe


Program

niedziela poniedziałek wtorek środa
18.05 19.05 20.05 21.05


Niedziela 18.05.2003

od 1600 Rejestracja Uczestników Seminarium
1900-2000 Kolacja

Program


Poniedziałek 19.05.2003

730 Rejestracja Uczestników Seminarium
830 Śniadanie
930 Otwarcie Seminarium - Prof. T. Wierzchoń
  Wystąpienie JM Rektora Politechniki Wrocławskiej - prof. T. Lutego
  Wystąpienie Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej Politechniki Wrocławskiej - prof. W. Kolleka
1000-1330 Obrady plenarne
  Prowadzący: prof. L. Jeziorski, prof. T. Wierzchoń, prof. M. Wysiecki
1000-1100 Integracja badań materiałowych w Polsce oraz Unii Europejskiej - prof. K.J. Kurzydłowski
1100-1200 Kształcenie a współpraca międzynarodowa uczelnia-przemysł - prof. J. Lis
1200-1230 Przerwa na kawę
1230 Współpraca z przemysłem - trudna konieczność czy atrakcyjna perspektywa - prof. P. Kula
1400 Obiad
1500-1630 Obrady plenarne
  Prowadzący: prof. M. Hetmańczyk, prof. K.J. Kurzydłowski, prof. J. Sieniawski
1500-1545 Kształcenie i badania naukowe w dziedzinie inżynierii materiałowej w Politechnice Wrocławskiej - prof. W. Dudziński, prof. J. Sworakowski
1545-1630 Ocena przebiegu akredytacji kierunku Inżynieria Materiałowa - prof. A. Hernas
1630-1800 Zebranie Zarządu PTM
1930 Wyjazd na kolację do Karpacza

Program


Wtorek 20.05.2003

830 Śniadanie
930-1400 Wycieczka na Chojnik - Cieplice
1400 Obiad
1500-1800 Obrady plenarne
  Prowadzący: prof. W. Dudziński, prof. Z. Jasieński, prof. W. Przetakiewicz
1500-1600 Aktualne problemy Inżynierii Materiałowej - prof. S. Wojciechowski
1600-1630 Rola Komitetów PAN i towarzystw naukowych w kształtowaniu profilu i utrwalaniu pozycji dyscypliny ,,Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa'' - prof. A. Maciejny
1630-1700 Przerwa na kawę
1700-1800 Formy koncentracji badań na rzecz przemysłu stalowego - prof. T. Bołd
2000 Impreza plenerowa

Program


Środa 21.05.2003

830 Śniadanie
930-1100 Obrady plenarne
  Prowadzący: prof. L. Dobrzański, prof. P. Kula, prof. A. Zieliński
930-1030 Doświadczenia WIM PW we współpracy naukowej w ramach międzynarodowych i krajowych projektów badawczych - prof. T. Kulik
1030-1100 PTM w strukturach europejskich - prof. A. Czyrska-Filemonowicz
1100 Zamknięcie Seminarium: podsumowanie i wnioski
1300 Obiad
1400 Wyjazdy

Program

© 2003 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej