IMiMT  
  Strona Główna Polski | English
ZM

Main Menu
 Strona Główna
 Kontakt
 Kierownictwo
 Pracownicy
 Historia
 Nauka
 Kształcenie
 Oferta
 Konferencje
 Odsyłacze
 Aktualności
 Publikacje
 Ważne terminy
 Zapiski
 Poczta

Login Form
login

hasło

Zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasło??

 20.02.2018, 22:46
Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii -- Wyposażenie   Drukuj 
Napisał(a) Administrator  
19.04.2008, 20:08

W skład wyposażenia Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii DCZT wchodzą następujące urządzenia:

 • System do pomiaru porowatości ASAP 2020 firmy Micromeritics (w pełni zautomatyzowany system do oznaczania jedno i wielopunktowej powierzchni właściwej metodą Brunauera-Emmetta-Tellera i Langmuira oraz do wyznaczania wielkości i dystrybucji porów, w tym mikroporów.
 • Porozymetr rtęciowy AutoPore IV firmy Micromeritics (układ do wyznaczania m.in. całkowitej objętości porów, rozkładu wielkości porów, porowatości procentowej, gęstości, własności transportowych, krętości porów, ściśliwości i innych)
 • Proszkowy dyfraktometr rentgenowski Ultima IV firmy Rigaku (analizy struktury substancji krystalicznych na podstawie ich widm dyfrakcyjnych)
 • Wysoko rozdzielczy spektrometr Ramana z FTIR LabRam HR800 firmy Horiba Jobin Yvon (pomiar i analiza nieelestycznego rozpraszania fotonów tj. promieniowania rozproszenia Ramana)
 • Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) S-3400N firmy Hitachi (mikroskop wykorzystujący wiązkę elektronową do badań badania morfologii powierzchni ciał stałych w mikro- i nanoskali) z mikroanalizatorem rentgenowskim EDS.
 • Mikroskop sił atomowych (AFM) XE-100 firmy Park Systems (mikroskop umożliwiający uzyskanie topografii powierzchni z atomową zdolnością rozdzielczą dzięki wykorzystaniu międzyatomowych sił oddziaływań)
 • Dwuwiązkowy spektrofotometr absorpcyjny UV/VIS Evolution 100 firmy Thermo (spektrofotometr służący do badania absorpcji promieniowania elektromagnetycznego w nadfiolecie i zakresie widzialnym widma)
 • Spektrofotometr emisyjny z układem do pomiarów czasów życia FluoroMax-4 firmy Horiba Jobin Yvon (spektrofotometr pozwalającym na rejestrację i analizę widm emisyjnych i wzbudzeniowych próbek)
 • Spektrofluorymetr z mikroskopem konfokalnym Fluorolog-3 firmy Horiba Jobin Yvon (modułowy spektrofotometr pozwalającym na rejestrację i analizę widm emisyjnych i wzbudzeniowych próbek)
 • Generator gazów firmy Horiba
 • Miernik LCR firmy Agilent Technologies

NanoMitex

NanoMitex

NanoMitex

Sol-Gel Laboratory
Sol-Gel Laboratory

Pracownik

Latest News
Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek
Rada Instytutu
Posiedzenie Rady Instytutu
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wykonanie umowy zlecenia

 
Go to top of page  Strona Główna | Kontakt | Kierownictwo | Pracownicy | Historia | Nauka | Kształcenie | Oferta | Konferencje | Odsyłacze | Aktualności | Ludzie | Publikacje | Ważne terminy | Zapiski | Poczta |
© Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej