IMiMT  
  Strona Główna Polski | English
ZM

Main Menu
 Strona Główna
 Kontakt
 Kierownictwo
 Pracownicy
 Historia
 Nauka
 Kształcenie
 Oferta
 Konferencje
 Odsyłacze
 Aktualności
 Publikacje
 Ważne terminy
 Zapiski
 Poczta

Login Form
login

hasło

Zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasło??

 25.02.2018, 17:09
Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii -- Charakterystyka   Drukuj 
Napisał(a) Administrator  
19.04.2008, 20:02

Celem Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii DCZT jest prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem najnowszych technik badawczych w szerokim zakresie pomiarowym dla różnych grup materiałów takich jak materiały metalograficzne, materiały biologiczne, związki chemiczne i inne. Doskonałe parametry techniczne urządzeń umożliwiają obserwację i identyfikację obiektów w skali nano. Zlokalizowanie aparatury naukowo-badawczej w jednym miejscu pozwala na kompleksową analizę badanych materiałów oraz integrację kadr naukowych. Pracownicy Laboratorium posiadają wieloletnie doświadczenie badawcze w przeprowadzaniu pomiarów i gwarantują profesjonalną analizę otrzymanych wyników. Współpraca naukowa z takimi ośrodkami i instytutami naukowymi Wrocławia jak Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski i innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi gwarantuje rozwój naszych kadr oraz zapewnia im dostęp do najnowszych technologii wytwarzania różnych rodzajów nowych funkcjonalnych materiałów. Jednym z głównych celów Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii DCZT jest zwiększenie skali zleceń z gospodarki oraz innych jednostek naukowo-badawczych oraz umożliwienie nawiązywania współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi i przemysłowymi. Laboratorium stawia sobie również za cel wykonywanie pomiarów i analiz na najwyższym poziomie co w przyszłości będzie podstawą do utworzenie wzorcowej jednostki z zakresu nanotechnologii. Zapraszani gości z ośrodków krajowych i zagranicznych będą prezentować nowe osiągnięcia w badaniach nad grupami nowych materiałów oraz przeprowadzać wykłady i szkolenia z możliwości rozszerzania badań z wykorzystaniem istniejącej aparatury. Przewiduje się także, że w Laboratorium realizowane będą również prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie

Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii DCZT umiejscowione zostało w pomieszczeniach Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej przy ul. Krasińskiego 13a we Wrocławiu. Doskonała lokalizacja w centrum miasta sprawia, że Laboratorium jest łatwo dostępne. W skład Laboratorium, oprócz pomieszczeń, w których zlokalizowana została aparatura naukowo-badawcza wchodzi również laboratorium chemiczne oraz sala seminaryjna, w której istnieje możliwość prowadzenia wykładów i spotkań naukowych. Laboratorium posiada doskonałe zaplecze informatyczne i zapewnia łączność internetową na najwyższym poziomie.

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii będą uaktualniane i zamieszczane na stronie internetowej: www.sgml.pwr.wroc.pl.


NanoMitex

NanoMitex

NanoMitex

Sol-Gel Laboratory
Sol-Gel Laboratory

Pracownik

Latest News
Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek
Rada Instytutu
Posiedzenie Rady Instytutu
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wykonanie umowy zlecenia

 
Go to top of page  Strona Główna | Kontakt | Kierownictwo | Pracownicy | Historia | Nauka | Kształcenie | Oferta | Konferencje | Odsyłacze | Aktualności | Ludzie | Publikacje | Ważne terminy | Zapiski | Poczta |
© Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej