Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Rekord MX Wyżej: Standardowe rekordy baz danych Poprzednio: Rekord NS

Rekord A

  

Sa to podstawowe rekordy wiążące nazwy symboliczne z numerami IP. Umieszcza się je najczęściej w pliku named.hosts.

Postać rekordu jest następująca:
[host] [ttl] IN A address
gdzie:

host
nazwa węzła, którego numer definiujemy. Zwykle podawana jako nazwa wzgledna.
ttl
Czas życia rekordu. Najczęściej puste (patrz również dyskusję przy omawianiu rekordu SOA)
address
adres interfejsu komputera zapisany jako cztery liczby dziesiętne oddzielone kropkami, np 156.17.8.1.

W większości przypadków adresy dotyczą wezłów znajdujących się wewnątrz domeny. I jako generalną zasadę należy przyjąć unikanie definiowania adresów IP komputerów spoza domeny. Chodzi tu o unikanie takiej sytuacji gdy w plikach zarządzanych przez nas wpisujemy informacje, które mogą być zmieniąne bez naszej woli. Jest jeden wyjątek od tej zasady - będzie o tym mowa przy omawianiu delegacji domeny.Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41