Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Rekord SOA Wyżej: named Poprzednio: Instalacja serwera wtórnego (secondary)

Standardowe rekordy baz danych nameserwera

Wszystkie pliki opisujące bazy danych mają identyczną strukturę. Każdy z rekordów ma następującą budowę:
[name] [ttl] IN type data
gdzie:

name
nazwa obiektu bazy danych, którego dotyczą wpisywane informacje; może być to pojedyńczy komputer lub cała domena; ciąg znaków traktowany jest jako nazwa względna (w stosunku do bieżącej domeny) - chyba, że zakończony jest kropką. Jeżeli pole jest puste - informacje dotyczą obiektu opisywanego w poprzednim rekordzie. Kropka (lub rzadziej używane dwie kropki) określają domenę główną. Pojedyńczy znak at (,,@'') oznacza domenę ,,bieżącą'' (nieco więcej o tym przy opisie rekordu SOA). Gwiazdka (,,*'') spełnia rolę ,,wzorca'' (wildcard) i jest zgodna z dowolnym ciągiem znaków (nieco więcej będzie na ten temat przy opisie rekordu MX).
ttl
- time to live czas (wyrażony w sekundach) przez jaki dane powinny być przechowywane w pamięci cache nameserwerów (gdy już się tam znajdą). Gdy pole jest puste - przyjmuje się wartość określoną dla całej domeny w rekordzie typu SOA. Wielkość pola: co najwyżej 8 znaków; liczba 99999999 traktowana być może jako nieskończoność (więcej niż trzy lata).
IN
informacja obowiązkowa, określa typ rekordu jako rekord DNS w Internecie (są również inne typy rekordów, ale nie mają one znaczenia w systemie DNS). 
type
określa rodzaj zasobów opisywanych przez rekord (patrz niżej).
data
dane specyficzne dla każdego rodzaju rekordu (opisane zostaną w dalszej części).

Typy rekordów

SOA
- Start of Authority: rekord ten oznacza początek danych dotyczących domeny; każda domena ma tylko jeden rekord SOA. Zwykla dane dotyczące domeny przchowywane są w osobnym pliku - stąd w każdym pliku jest tylko jeden taki rekord.
NS
- Name Server: rekord wskazuje autorytatywny nameserwer dla nazwanej w polu name domeny. Są to podstawowe rekordy wiążące informacje ze wszystkich serwerów w hierarchiczną strukturę.
A
- Address: wiąże nazwe z numerem IP; występuje w plikach opisujących powiąząnia ,,proste''.
MX
- Mail Exchanger: taki rekord wskazuje komputery pełniące rolę serwera poczty dla całej domeny, lub przekaźnika poczty (komputera, który przejmuje i przechowywuje pocztę skierowaną na adres wskazany w polu name).
CNAME
- Canonical Name: definiuje alias (nazwę zastępczą) komputera.
PTR
- Pointer: rekord ten (odwrotnie do rekordu A) wiąże numer IP z nazwą symboliczną komputera; rekordy występują jedynie w opisie domen *.in-addr.arpa
HINFO
- Host Information: pozwala zamieścić krótkie informacje na temat sprzętu i oprogramowania węzła.
WKS
- Well Known Services (pisaliśmy już o tym wcześniej): rekord opisuje usługi świadczone przez węzeł. Rekord jest odzwierciedleniem zawartości pliku /etc/services. Dla każdego węzła może byc co najwyżej dwa takie rekordy: jeden dla usług świadczonych za pomocą TCP, drugi UDP. Rzadko stosowany.
TXT
- pozwala wpisać dowolne informacje tekstowe opisujące domenę; w szczególności, można tu wpisać dane ułatwiające funkcjonowanie systemu netfind.

Oprócz wyżej wymienionych i powszechnie uznanych jest jeszcze parę typów rekordów, które niosą dodatkowe informacje, ale albo nie zostały jeszcze powszechnie zaimplementowane, albo nie znalazły szerszego zastosowania - stąd są używane niezmiernie rzadko.
Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Rekord SOA Wyżej: named Poprzednio: Instalacja serwera wtórnego (secondary)

Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41