Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Opis programu elm - Wyżej: Opisy popularnych programów pocztowych Poprzednio: Pmail i POP

NUPop

 

Poszukując najlepszego programu do obsługi poczty elektronicznej, już kilka lat temu ,,przetestowałwm'' program NUPop. Dopiero jednak niedawno dowiedziałem się o jego ciekawych możliwościach: odczytu poczty z domu (z wykorzystaniem modemu) ale bez potrzeby (czy konieczności) instalowania i uruchamiania protokołu SLIP czy PPP!  

Dziś coraz łatwiej (można powiedzieć, że jest to pewnym już standardem) o dostęp do sieci Internet z domu za pośrednictwem modemu i linii telefonicznej. Jest też takim standardem używanie protokołów SLIP lub PPP. Nie wszyscy jednak chcą (lub mogą) z tych udogodnień korzystać. Pozostaje im wówczas korzystanie w domu z połączenia terminalowego z serwerem UNIXowym za pośrednictwem programów takich jak kermit, procomm,   deputy czy dziesiątki innych. Na serwerze trzeba korzystać z programów pocztowych pine, elm czy (o zgrozo) z programów mail/ mailx.

Cóż to jest zatem NUPop?

Jest to program pozwalający wykorzystać komputer PC pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego DOS do odczytu i wysyłania poczty elektronicznej.

Co jest potrzebne do wykorzystania programu?

 1. Komputer PC; program NUPop dostępny jest w dwu wersjach: Program wymaga ok 1 MB pamięci dyskowej.
 2. Dostępu do serwera poczty POP. Na serwerze, na którym odbieramy pocztę musi być zainstalowany serwer POP. 
 3. Dostęp do sieci. Może być on zrealizowany w jeden z poniższych sposobów:
 4. Odpowiednie oprogramowanie sieciowe (gdy komputer pracuje w sieci). Program NUPop może współpracować z następującym oprogramowaniem sieciowym:

Aby zainstalować oprogramowanie potrzebować będziemy jeszcze pewne dodatkowe informacje:

Zdobyć musimy też oprogramowanie. Jest to niestety dosyć stary już program i nie będzie łatwo znaleźć ,,najnowszą'' jego wersje. Polecam sięgnięcie do źrodeł lub skorzystanie z archiego.

Powinniśmy wybrać wersję odpowiednią do używanego komputera. Można również skorzystać z dostępnej (w języku angielskim) dokumentacji.

Tworzymy kartotekę, w której znajdzie się program i wszystkie pliki konfiguracyjne. Rozpakowywujemy w niej archiwa. Po pierwszym uruchomieniu programu odpowiedzieć będziemy musieli na szereg pytań określających konfigurację systemu i preferencje użytkownika.

Nie będziemy tu omawiali znaczenia poszczególnych pytań (program wyposażony jest w stosunkowo bogaty system wypowiedzi). Poniżej zajmiemy się dodatkowymi czynnościami konfiguracyjnymi niezbędnymi do pracy w sytuacji gdy nie mamy dostępu do sieci - wykorzystujemy modem i konto na komputerze UNIXowym. Musimy przygotować specjalne ,,skrypty'' (pliki w szczegółowy sposób określające czynności jakie powinien wykonać program w naszym imieniu aby automatycznie nawiązać połączenie z serwerem odebrać lub wyekspediować pocztę).

Aby poprawnie przygotować skrypt musimy bardzo dokładnie przyjrzeć się prcedurze nawiązywania połączenia z serwerem. Najlepiej podczas którejś z sesji włączyć opcję zapisywania do pliku i przeanalizować ten plik. W ,,moim'' przypadku wyglądała ona tak:

ATD202784

CARRIER 14400

PROTOCOL: LAP-M

COMPRESSION: V.42BIS

CONNECT 14400/ARQ
Połączenie między modemami zostało nawiązane. W tym miejscu należy nacisnąć klawisz Enter dwukrotnie w krótkim odstępie czasu. Pozwala to zorientować się komputerowi, z którym jesteśmy połączeni z jaką szybkościa pracujemy. W każdym przypadku dalsze postępowanie będzie już różne.

Po dwukrotnym naciśnięciu klawisza Enter nawiązaliśmy połączenie.

PAD2002 Version 1.42 rev 4 (c) Netcomm Limited 1987-1990
NRS Lookup Protocol Version 1.0
(C) Netcomm Research Limited 1988-1990


DFN-PAD>
Po wybraniu numeru uzyskuję połączenie z węzłem sieci X.25, który pozwala na uzyskanie połączenia z jednym z wybranychj komputerów sieci WASK po wydaniu polecenia call xxxx, gdzie xxxx to numer komputera. Aby uzyskać połączenie z komputerem ldhpux.immt.pwr.wroc.pl należy podac numer2772081.
DFN-PAD>call 2772081
Calling.
Accepted.
Trying 156.17.8.1 ... Open

Witamy z Zakladzie Dynamiki


login:
W tym miejscu należy się przedstawić:
login: myszka
Password:
A tu podać hasło (nie będzie ono wyświetlane):
Password:
Please wait...checking for disk quotas
You have mail.
TERM = (vt100)
System prosi o potwierdzenie typu terminala, proponując jako wartość domyślną vt100; naciskamy tylko Enter
(hp)[1024]myszka>
Pojawia się ,,prompt'' znak zachęty - proces nawiązywania połączenia możemy uznać za zakończony.

,,Skrypt'' (a właściwie dwa), które będziemy przygotowywali mają zachowywać się tak jak człowiek przed klawiaturą. Pierwszy z nich powinien obejmować wszystkie te czynności, które muszą być wykonane, aby nawiązać połączenie z systemem. Drugi czynności pozwalające nawiązać połączenie TCP/IP ze wskazanym portem serwera poczty/POP.

Pierwszy z nich może wyglądać tak (linie rozpoczynające się od znaku gwiazdki ,,*'' traktowane są jak komentarze):

*
*   ,,Restart'' modemu
*
modeminit
stext "~ATX3&C1&D2M0S37=11N1&K3\\K5&Q5|"
*
*    komenda stext wysyła zadeklarowany ciąg znaków "do modemu"
*    znak ~ (tylda) nakazuje odczekać 1 sekundę przed rozpoczęciem
*       wysyłania
*    znak | (pionowa kreska) oznacza wysłanie znaku końca linii
*
waitstring "OK"
*
*    komenda waitstring wskazuje na tekst odpowiedzi, którą
*    powinniśmy uzyskać, żeby móc kontynuować
*
stext "~ATS36=7S37=11S38=1S46=138S48=7|"
waitstring "OK"
*
*    Powyższe ciągi znaków zainicjowały używany przeze mnie modem
*
*    Teraz trzeba wybrać numer, operacja będzie powtarzana wskazaną
*    liczbę razy (w tym przypadku 10)
*
dial 10
*
*    Oczekujemy na uzyskanie od modemu odpowiedzi "CONNECT"
*    każde "delay" oznacza odczekanie 10 sekund
*
delay
delay
delay
*
*    Teraz wysyłamy dwa znaki CR, żeby ,,obudzić'' serwer
*    W odpowiedzi powinniśmy uzyskać ciąg znaków ,,DFN-PAD>''
*
repsendwait 10 5 "|~|" "DFN-PAD>"
*
delay
*
stext "~call 2772081|"
waitstring "login: "
*
*    ,,Wykręciliśmy'' numer komputera i oczekujemy na jego zgłoszenie
*
stext "~myszka|"
waitstring "Password:"
stext "~hasło|"
*
*    Przedstawiamy się i musimy podać hasło. Niestety hasło musi być 
*    zapisane ,,odkrytym'' tekstem!
*
waitstring "(vt100) "
stext "~dumb|"
*
*    Następnie komputer odpytuje o typ terminala: odpowiedź ,,dumb''
*    ma zapobiec interpretacji wysyłanych sekwencji znaków
*
waitstring "myszka>"
*
*    Odpowiedź ,,myszka>'' jest (w moim przypadku) standardowym
*    znakiem ,,zachęty'' (prompt) - możemy uznać, że połączenie
*    zostało nawiązane

Drugi skrypt jest już bardzo prosty: zawiera komendę jaką należy wydać, żeby nawiązać połączenie ze wskazanym portem serwera. W przypadku komputera UNIXowego będzie to komenda telnet. Skrypt wygląda tak:

*
*    Nawiązanie połączenia z komputerem (%n oznacza nazwę serwera,
*    %p - numer portu)
*    Korzystamy ze ,,standardowego'' programu telnet - nawiązanie
*    połączenia sygnalizowane jest informacją ,,escape character is ^]''
*
stext "~telnet %n %p|"
*
waitstring "is '^]'."
*

I sprawa załatwiona! Zwracam uwagę, że nie należy ,,niewolniczo'' kopiować powyższych skryptów. Należy dokładnie przyjrzeć się kolejności wykonywanych czynności i przetworzyć je na kilka prostych komend. Język używany przez program jest nieco bardziej rozbudowany - pozwala nawet na warunkowe wykonywanie komend.


Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Opis programu elm - Wyżej: Opisy popularnych programów pocztowych Poprzednio: Pmail i POP

Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41