Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: NUPop Wyżej: Programu pmail - Pegasus Poprzednio: Wysyłanie poczty

Pmail i POP

Program pmail  może współpracować z serwerem poczty POP. Nie będziemy tu opisywali zasad funkcjonowania serwera poczty POP. Jest to w chwili obecnej jeden z najbardziej popularnych sposobów przesyłania poczty z serwera na komputer osobisty użytkownika.

Idea jest taka: wszystkie listy skierowane do nas przychodzą na serwer pocztowy pracujący ,,na okrągło'' i są tam magazynowane do czasu, aż użytkownik nie skontaktuje się z nim i nie prześle poczty na swój komputer. Najczęściej listy przesyłana na komputer osobisty są z serwera kasowane (choć można zadysponować inaczej).

Aby w praktyce zrealizowac tę ideę potrzebny jest program, który listy sprowadzi z serwera, a następnie przygotowaną przez nas pocztę wyekspediuje.

Autor programu pmail David Harris  opracował odpowiednie narzędzie: nazywa się ono pmpop  i powinien być dostępny w każdym pełnym archiwum programu pmail. O ile wiem najbliższym jest serwer w Wideniu. Program dostępny jest na zasadach identycznych jak pmail.

Instalacja programu jest stosunkowo prosta:

 1. Po skopiowaniu na komputer pliku archiwum, należy je ,,rozpoakować'' i wybrać wersję programu, z której będziemy korzystać; dostępne są dwie: Wybrany program kopiujemy (pod nazwą pmpop.exe) do kartoteki znajdującej się w ścieżce PATH.
 2. Należy skonfigurować parametry ,,sieciowe'' (nie dotyczy przypadku, gdy korzystamy z wersji pracującej z LAN WorkPlace). Polega to na wypełnieniu pliku WATTCP.CFG  informacjami właściwymi dla sieci, w której pracuje komputer. Potrzebne są następujqace parametry:
  my_ip
  numer IP komputera,
  netmask
  maska sieciowa używana w sieci lokalnej (cztery liczby o postaci xxx.xxx.xxx.xxx),
  nameserver
  numer IP komputera spełniającego funkcję serwera DNS  (bezpiecznie jest podać dwa takie serwery w dwu kolejnych liniach),
  gateway
  numer IP routera łączącego sieć ze światem zewnętrznym,
  domainslist
  lista domen, które będą dodawane do każdej nazwy komputera w procesie przekształcania nazw sympolicznych na numery IP. (Patrz również uwagi w rozdziale poświęconym adresom sieciowym).

  Plik umieszczamy albo w kartotece, do której skopiujemy program pmpop, albo w dowolnej kartotece - wówczas nadajemy zmiennej środowiska WATTCP.CFG wartość równa nazwie tej kartoteki.
 3. Kopiujemy pliki PMGATE.SYS oraz PM-MENU.RSC do kartoteki, w której znajduje się program pmail.

  Uwagi:

 4. Uruchamiamy pmail i z menu głównego wybieramy funkcję Check for new mail, i dalej Configure PMPOP. W otwartym oknie podajemy następujące informacje:
  Get Mail From
  wstawiamy nazwę serwera pocztowego,
  User name
  nasz identyfikator na tym komputerze,
  User password
  hasło na serwerze,
  SMTP Mail host
  nazwę serwera odbierającego wysyłaną pocztę (w absolutnej większości przypadków będzie to ten sam komputer co serwer pocztowy, na który przychodzą listy).

  Naciskamy klawisz Ctrl-Enter aby zakończyć konfigurację.

Dalej już będzie łatwo. W menu znajdziemy funkcję Get new mail by POP3 używaną do sprowadzania poczty z serwera. Po jej przeczytaniu i przygotowaniu wszystkich listów wybieramy funkcję Send a message i dalej Send all messages aby wysłać wszystjkie listy.


Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: NUPop Wyżej: Programu pmail - Pegasus Poprzednio: Wysyłanie poczty

Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41