Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Jak wykorzystać program pmail Wyżej: Programu pmail - Pegasus Poprzednio: Konfiguracja programu pmail do

pmail a PGP

 

Niestety, mimo usilnych starań nie mogę znaleźć sposobu łatwej integracji programu pmail  z systemem kodowania informacji PGP. Nie ma też żadnego standardu wysyłania przesyłek kodowanych za pomocą PGP. Niektóre programy (na przykład elm ver. 2.4) kodują takie listy jako przesyłki MIME. Zawartość określana jest jako application/X-pgp-message. Pozwala to użyć zewnętrznego programu do rozkodowywania (sprawdzania podpisów). Serwery używane do ,,rozpowszechniania'' kluczy publicznych za pomocą poczty ,,pakują'' klucze do przesyłek MIME application/pgp.

W poprzednim rozdziale zamieściłem przykładową zawartość pliku pm-mime.r określającego sposób zachowania programu pmail w różnych sytuacjach, w tym również w przypadku napotkania poczty kodowanej (lub podpisanej) za pomocą PGP, a "pakowanej" w przesyłkę MIME.

Gdy jednak otrzymujemy list kodowany (lub podpisany za pomocą) PGP, który nie jest zakodowany jako przesyłka MIME, a jego zawartość wygląda na przykład tak:

-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Version: 2.6.2

hIwDiIljtbUmTZUBA/wJRQfB4dXQkKMKZn2oDhL6sTg+Um/2Oh8c+EMGe/C54CJ/
93ZcnS7pHMEetSvBFRHC8nf2nXKd0Ww4Z9c6TNLSrAZhbpBuyEnbabjNQ+63sdmU
HR5UM1CdN8jyvfiXXmJxZa9odbPjPeAd8GzslwEejbTqEXFnZ2mxTJCuaai8qISM
Axsig5ZWoVINAQQAkdjpp8N8c+XVpfnBeaHq9Ho+B5mCOlM5ZErJQUo48zqsZCNl
OIms0tJ4d/AYA/shXoCyMxvjFFGGC+5NjvqaEWAW3Ca5+GUAAvZ4KC6Puj13SGVN
HoGD4SVID+uFYms8SrPd+aLQKRBJie7Xa3JShBbvS0QdtKx4IA2NcGNO+RqEjAPO
SYrNs9ri8QED/2SGsZ1pYK2oVRaDI7enzt1V5HjBgqXpm9Yydf6oVgF7D+/nfj5W
aK/6KOefs3WsY1ANinJbEe473kcIyCz9N/gctCMx3wSyKMQqbSTEGZIvEIABN5ZK
QAf/E5hcoHZ+Js9Mqb4uuqBnvDdIvaxzApiivubfR+RAXQ/SrNicNu3ShGwDl5hb
CbULY/0BAv0UKuEfWObYZ/AVy3Bkr0a0ebo7ocMvHpCe9n4RfnEUVxCQG5S++0HW
CgFEov3swjaCP1H5mkX7NC3QloKi5GDjWOgC9FVC1zu0SirbjeKcIf5yHvqrRnkx
HY7VQnR/4humAAAC5Ygw/athNkbTLANDiGz9jwyRVreHDwW0rGJ6uQKZjiqmmoMN
499z+zEsv2UAuy4sW3mbaPaXXfMEPGKQsnjfdA8ub9evzHpl6VNrwm/kcofyMAFA
Q7DJaajBhhSUYxkE0hBXyJJsvaTHq0tYt/nkixHBWOp23smeO6nx8loNUmpU2Eie
y1cKJi73728TCqEwt5svrtenTDtM3KoxCioFSNkxNlyOBa1RDkKfvk2ZwB3Jucyx
8250Uz9mw5kklzee5q0ScJrpb8WZaQFzIcHRxHyrh5YL4lnP/KpwlA42oIFMtH7W
ARwz8u4CsIV3qbtG3LIO3qzGm83fs7IOCiqIXuR3y7nO9/i395gMeypHeFeueHlz
5eEy9mdcDhjWPnbmLfilFDn0ewtLfG4mj3mSt0tzy+ttbja5aqeWb/eIc3udgtZc
jhteiazH2BEiourOzSluJ7Jhod5lZ3tNCQqrviEeILkqISiZQS43QOruQT65G8en
F2Qn7xZFi1j4dAY7l8gIBSxYQBypoagLLJl//UhUEWlI7xYTCMFOHp41KDkuHeqc
wHBVohx5o1SsRvmf9cx3oVvdwunyOZofg3hW3j9t4X07twx+4JDUILpMdUbeVqk6
jRbysQD8VGfmlslmEgersbyOo1urQz+1ZpieM/s6LjNu5gze9Czmxb7Ag+xs1dg7
vpoAL8LF3cxqkvEKxDjK+sIvI+RLLrSu2ptmt5/yA516vlYL/H6fYBuKWslrJ7MT
SkmbD1f8hdqCHtySYNdYHBFkvBrDMP3BvKd7Nc5aeCSiAIrOZScMWiSxCNsp0fkp
fqVMwfL8q/Uf5llwxuLkQWVXI6ppmEpBWYYyrEXZTM0sd6D/AVicJ5ePFcjyl5es
zBlSiGnPLRGG22gvCMbstuBYXTuimZRnW++0Z2A+y9iCvTh0a6Npa1N6BdPGEkCO
JvD270jrkWFc9hB1EWeA5X9OoB7SBM6hCGSp+N00JtdSrA==
=q25Q
-----END PGP MESSAGE-----
sytuacja jest nieco trudniejsza, ale nie tragiczna. Wystarczy wskazać wiadomość kursorem, nacisnąć klawisz D i w okienku wpisać ,,pgp -m''. Zawartość wiadomości zostanie przekazana do programu pgp (zakładam, że użytkownik ma ten program i został on poprawnie zainstalowany) który (jeżeli tylko list jest adresowany i zakodowany do nas) rozkoduje go prosząc o podanie hasła (lub sprawdzi podpis).

Jezeli chodzi o wysyłanie - problem jest nieco trudniejszy. Na razie trzeba list przygotowywać dowolnym edytorem, a następnie kodować (lub podpisywać) używająć pgp. Tak przygotowany plik wczytujemy do edytora podczas przygotowywania listu. Zwracam uwagę, że zakodowanych (lub podpisanych) przesyłek nie można już poprawiać lub modyfikować w jakikolwiek sposób! Może sprawić to peweien problem, gdzyż edytor pmaila automatycznie łamie wiersze dłuższe niż zadana szerokość.

Można również wykorzystać program PGPWave autorstwa Johna Stephensona. Został on zaprojektowany jako dosyć prosty interfejs do programu pgp stosowany w programach czytania poczty offline. Należy on do kategorii oprogramowania FREEware.

Program trzeba (po skopiowaniu do jakiejś kartoteki) skonfigurować. Musimy zdecydować się w jakiej kartotece założymy plik konfiguracyjny pamiętający wszystkie ustawienia. W pliku pw.bat, w linii powidującej uruchomienie programu PGPWave jako drygi parametr trzeba podać dokładną lokalizację pliku konfiguracyjnego:

C:\PGP\PGPWAVE\PGPWave %1 C:\PGP\PGPWAVE\PGPWAVE.CFG
Program sam utworzy ,,wzorcowy'' plik konfiguracyjny, jednak o poprawność ustawień musimy zadbać sami. W tym celu z menu wybieramy pozycję Setup parameters i wpisujemy ścieżki dostępu do wszystkich programów użytkowych z których chcemy korzystać.

Jeżeli zdecydujemy się na korzystanie z tego programu wskazujemy go jako ,,zastępczy'' edytor dla programu pmail. Po uruchomieniu program zgłasza się ładnym menu, które pozwala przygotować tekst listu (korzystając z zewnętrznego edytora), podpisać, zaszyfrować, podpisać i zaszyfrować list (nawet do 20 odbiorców). Wadą programu jest to, że nie udostępnia żadnych komend zarządzania kluczami.

Program może być wykorzystany również do czytania listów. Postępujemy tak jak opisano poprzednio: zamiast podawać jako zewnętrzne polecenie pgp -m wpisujemy pw.

Można próbować wykorzystać jeden z wielu innych dostępnych programów używanych jako przyjazny ,,front-end'' dla systemu PGP. Wiele z nich pozwala uprościć wiele czynności (kodowanie, dekodowanie, podpisywanie, operacje na kluczach na ,,kółku publicznym'' i prywatnym).


Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Jak wykorzystać program pmail Wyżej: Programu pmail - Pegasus Poprzednio: Konfiguracja programu pmail do

Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41