Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: pmail a PGP Wyżej: Programu pmail - Pegasus Poprzednio: Programu pmail - Pegasus

Konfiguracja programu pmail do odbioru poczty multimedialnej

 

Sposób dostosowania programu pmail do wysyłania poczty polskojęzycznej został opisany wraz z innymi informacjami (na podstawie różnych źródeł ,,sieciowych'') przez Piotra Piątkowskiego.

Program pmail nie korzysta z pliku mailcap. Jego odpowiednikiem jest plik pm-mime.r znajdujący się w standardowej dystrybucji programu. (Choć zapewne nie jest on instalowany przez wszystkich administratorów.)

Cechą charakterystyczną wiadomości MIME są nagłówki zawierające informacje o zawartości zbioru i o sposobie kodowania. Szczegóły podaje RFC1521. W pliku pm-mime padajemy programowi pmail jakich narzędzi ma użyć do ,,przeglądania'' kodowanych wiadomości.

I tak na przykład do przeglądania obrazków (Content-Type: image/gif) używam dostępnego w pakieci NC programu bitmap, do przeglądania plików ,,zzipowanych'' (Content-Type: application/zip) programu shez.

Oto odpowiedni fragment pliku pm-mime.r  (,,8'' na początku struktury informuje ile pozycji danych w strukturze jest ,,aktywnych''):

mime_handlers resource_0
  {
  8, ## Note that this means only the first 8 entries are valid viewers

  0, "IMAGE",    "GIF",     "c:\\nc\\bitmap.exe ~c",
  0, "TEXT",    "ENRICHED",   "richtext ~c|less"
  0, "TEXT",    "RICHTEXT",   "richtext ~c|less"
  0, "APPLICATION", "WORDPERFECT5.1", "wpview ~c",
  0, "APPLICATION", "MSWORD",    "wpview ~c",
  0, "APPLICATION", "ZIP",     "shez ~c",
  0, "APPLICATION", "X-pgp-message","pw ~c"
  0, "APPLICATION", "pgp",     "pw ~c"
  0, "APPLICATION", "ODA",     " ",
  0, "IMAGE",    "JPEG",     " ",
  0, "VIDEO",    "MPEG",     " ",
  0, "APPLICATION", "POSTSCRIPT",  "call ala.bat ~c",
  0, "APPLICATION", "OCTET-STREAM", "bview ~c",
  1, "AUDIO",    "BASIC",    "i:\\scratch\\4\\auplay.bat ~c",

  # You may add other MIME types to this list as they are defined.
  };

(Zero w pierwszej kolumnie tabeli w tym pliku informuje, że użytkownik zostanie zapytany czy:

jedynka mówi że nie będzie pytany - zostanie użyte zadeklarowane narzędzie do "obejrzenia" wiadomości.Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41