Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Konfiguracja programu pmail do Wyżej: Opisy popularnych programów pocztowych Poprzednio: Program pine

Programu pmail - Pegasus Mail

 

   ooooooooo       MoMMo
   "MMo o """Mo""""Mo oMMM"oMMo
    "MM"""" ""Mo"M"MoMMMM" oo"Mo
     "MMM""M MMooMMM"o oo" ""Mo
       MMM""" "MMMM"  MMMMo"ooM
   oMo oMM"MMM"" "M o  MM " M""
   M"MMMMM " o"""    MMM
   "MM "M o  ooo  "o" oMMo
   MMM Mooo oMoMMoM M  oMMMMMo
   MM" MMMooMM""""""MMMMM" ""MMo
    "  oMM"MMM    "MMM  o MM
     MM" "MM     MM  MM"
     MM   "Mo    MM  "
     oMMo   oMMo   oMMo
Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41