Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Przykład: co zrobićżeby Wyżej: Cechy charakterystyczne przesyłki MIME Poprzednio: Znaki narodowe w nagłówkach

Konfiguracja poczty multimedialnej

  

Gdzy mamy do dyspozycji sprawny i poprawnie skonfigurowany program odczytu poczty multimedialnej listy takie nie powinny sprawiać kłopotu. Co zrobić jednak, gdy tak nie jest?

Standardowy mechanizm rozkodowywania przesyłek MIME używany na komputerach UNIXowych wykorzystuje plik o nazwie mailcap. Korzystają z niego niektóre programy pocztowe i przeglądarki WWW. W środowisku Windows uznano najwyraźniej, że poprawna konfiguracja tego pliku jest zbyt złożona dla ,,zwykłego'' użytkownika i nie jest on wykorzystywany.

Z przesyłkami MIME (jeżeli nie możemy ich odcyfrować inaczej) możemy próbować postępować w sposób następujący: zapisujemy przesyłkę do pliku wraz z nagłówkami (w programie mail  lub mailx służy do tego komenda ,,copy''), a następnie przetworzyć ten plik za pomocą programu metamail  (lub co sensowniejsze w środowisku UNIX przekazać bezpośdrednio, za pomocą funkcji pipe do programu metamail). 

Bardzo łatwo go zdobyć: źródła w wersji dla UNIXa znaleźć można w thumper.bellcore.com; jest tam też wersja skompilowana pracująca pod DOSem. Zawsze warto jednak skorzystać z Archiego (szukając ,,mm2.7'' i ,, contrib2.7'').

Problem opisuje RFC1524 poświęcony właśnie konfiguracji programu odczytu poczty.

Zasadą (typowych) programów odczytu poczty multimedialnej jest to, że korzystają one z pliku konfiguracyjnego zwanego mailcap.  Typowym miejscem, gdzie można go szukać to (jeżeli którykolwiek z dalszych odsyłaczy - ale tylko na komputerze UNIXowym - ,,zadziała'' oznacza to, że jest, być może, na nim zainstalowany jakiś program ułatwiający czytanie poczty multimedialnej): $HOME/.mailcap, /etc/mailcap, /usr/etc/mailcap, /usr/local/etc/mailcap. Plik ten może być jednak umieszczony w innym miejscu - zakłada się wówczas, że zmienna środowiska MAILCAPS  określa wszystkie te miejsca gdzie można tego pliku szukać.

Ale (niestety) nie wszystkie programy pocztowe korzystają z pliku mailcap. Pewne uwagi na temat konfigurowania programu pmail  w środowisku MS-DOS zawarte są i w tym podręczniku.

Natomiast z pliku tego korzystają bardzo intensywnie wszystkie browsery języka HTML wśrodowisku UNIX. 

Jak już wspominałem nagłowkiem, który informuje o zawartości przesyłki jest nagłówek rozpoczynający się od ciągu znaków Content-type: . W pliku mailcap powinna znajdować się informacja jakiego programu należy użyć do ,,odtworzenia'' danego typu przesyłki. Linia pliku mailcap może wyglądać tak:

text/richtext; richtext \%s; copiousoutput
Co oznacza, że przesyłki zawierające wiadomość tekstową (richtext wskazuje, że jest to wiadomość sformatowana z wykorzystaniem specjalnych znaków formatujących) należy odtwarzać z wykorzystaniem programu richtext (%s zostanie zastąpione nazwą pliku w którym program pocztowy (lub metamail) zapisze odkodowaną treść wiadomości).

Dokładniej, każda linia pliku mailcap podzielona jest na szerg pól oddzielaonych średnikami, dwa pierwsze pola są obowiązkowe, pozostałe nie i mogą występować w dowolnej kolejności. Oto podstawowe informacje na temat pliku mailcap:

Pierwsze pole
opisuje zawartość przesyłki (to co pojawia się w nagłówku Content-type: listu), na ogół ma postać typ/podtyp, zamiast ,,podtyp'' można umieścić gwiazdkę (,,*'').
Drugie pole
zawiera komendę, którą należy wykonać, aby ,,obejrzeć'' wiadomość (lub jej fragment); dokładna postać tej komendy będzie zależała od typu systemu operacyjnego; miejsce, w którym ma być umieszczona nazwa pliku zawierającego wiadomość wskazujemy za pomocą znaków %s.

Kolejne pola mają nieco inną budowę: składają się ze słowa kluczowego, a po nim (opcjonalnie) wartości (po znaku równości). Słowem kluczowym może być (między innymi):
compose
określa nazwę programu używanego do komponowania wiadomości określonego typu,
composetyped
pole o bardzo podobnym znaczeniu jak ,,compose'' (szczegóły w rfc 1524)
edit
określa program używany do modyfikacji zawrtości określonego typu,
print
program używany do drukowania zawrtości listu,
test
pozwala wskazać program używany do sprawdzenia, czy zachodzą określone warunki, jeżeli nie - pozycja pliku mailcap nie jest brana pod uwagę, ale plik jest interpretowany dalej,
needsterminal
pole informuje program (pracujący w środowisku okienkowym) że wyświetlenie listu wymaga uruchomienia interakcyjnego terminala,
copiousoutput
mówi, że wyjście z programu używanego do czytania przesyłki będzie ciągiem bajtów (znaków) i jest rzecczą programu pocztowego ,,przepuszczenie'' ciągu znaków przez jakiś program stronicujący,
description
pozwala umieścic opis.

Załóżmy, że otrzymaliśmy list z nagłówkiem Content-type: text/x-html zawierający jako treść plik zawierający komendy języka HTML.  Pragniemy użyć programu lynx  do przeczytania (obejrzenia) tego tekstu. Zapis w pliku mailcap o postaci:

text/x-html; lynx -force_html %s
może pozwolić ,,odebrać'' taki list.

Szereg informacji na temat takiego konfigurowania różnych systemów oprogramowania (w tym również poczty) aby można było sensownie korzystać ze znaków narodowaych znalezc można w Krakowie.
Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Przykład: co zrobićżeby Wyżej: Cechy charakterystyczne przesyłki MIME Poprzednio: Znaki narodowe w nagłówkach

Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41