Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Przykład wiadomości zawierającej znaki Wyżej: Poczta elektroniczna Poprzednio: MIME

Cechy charakterystyczne przesyłki MIME

Każda przesyłka pocztowa składa się z dwu zasadniczych częsci: nagłówków (coś na kształt ,,koperty'') i treści przesyłki. Zawartość nagłówków szczegółowo określają następujące dokumenty: RFC822 i RFC1521. Nagłówki oddzielone są od treści listu jedną linią pustą i określają:

From
od kogo otrzymano list (zwracam uwage: po from nie ma dwukropka);
From:
adres nadawcy (tu jest dwukropek);
Received:
punkty pośrednie (adresy węzłów przez które przesyła przeszła zanim trafiła do celu);
To:
adres dobiorcy listu;
Subject:
temat listu;
Date:
data nadania przesyłki;
Message-ID:
numer identyfikacyjny przesyłki (każda przesyłka powinna mieć unikalny numer identyfikacyjny);
Reply-To:
adres, na który należy przesłać odpowiedź na list;
Cc:
adres, na który została wysłana kopia listu;

oraz pewną ilość nagłówków pomocniczych - informacyjnych o mniejszym na ogół znaczeniu.

Przesyłki MIME zawierają dodatkowo nagłówek: 

Mime-Version: 1.0
który identyfikuje wszystkie takie przesyłki

oraz nagłówki określające:
Content-Type:
rodzaj zawartości przesyłki, 
Content-Transfer-Encoding:
sposób jej kodowania,
Content-Length:
długość przesyłki (nie zawsze występuje),
Content-description:
opis zawartości przesyłki.

Wszystkie nagłówki dodawane są do przesyłek automatycznie przez program przygotowywujący list i wszystkie programy uczestniczące w jego przesyłaniu. Niektóre programy pozwalają definiować własne nagłówki i zawartość standardowych.

Nie będziemy tu dokładnie opisywać postaci i zawartości nagłówków MIME. Osoby tym zainteresowane powinny sięgnąć do odpowiednich dokumentów RFC. Jako podstawowe źródło informacji można polecić FAQ grupy newsowej comp.mail.mime (dostępny również lokalnie). Niezbyt (być może aktualna) wersja dostępna jest również jako ,,załącznik'' tego dokumentu.

Wszyscy pragnący sprawdzić poprawność konfiguracji i zdolność do odbierania przesyłek MIME różnych typów mogą poprosić o to odpowiedni serwer.

O podobne dokumenty można również poprosić serwer pocztowy. W polu ,,Subject'' listu należy podać rodzaj próbki, który chcemy otrzymać.

Proponowany przez standard MIME sposób kodowania pozwala na bezpieczne przesyłanie listów zawierających informacje ,,binarne'' kanałami ,,zwykłej'' 7-bitowej poczty. Opracowany został standard ESMTP  pozwalający ,,negocjować'' sposób przesyłania przesyłek ,,binarnych''.

Pojawiają się pierwsze programy MDA korzystające z tych możliwości. Niektóre z nich w przypadku komunikacji z agentem nie rozumiejącym ESMTP  - dokonują samodzielnie jej ,,MIME-izacji'' (dodając odpowiednie nagłówki i odpowiednio kodując przesyłkę).

W dalszej części przedstawimy dwa przykłady listów multimedialnych.
Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Przykład wiadomości zawierającej znaki Wyżej: Poczta elektroniczna Poprzednio: MIME

Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41