Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: MS DOS i PC/TCP Wyżej: Przesyłanie zbiorów - file Poprzednio: System UNIX

Windows 95

  

Rozdział ten jest jednym z kilku (inne opisują programy telnet, tracert i ping) opisujących podstawowe usługi sieciowe dostępne w systemie Windows 95. 

ftp w wykonaniu firmy Microsoft nie może być uznane za produkt godny zainteresowania. Jedyną jego zaletą jest to, że jest. Z drugiej strony jest to bardzo klasyczna implementacja tekstowej wersji tego programu, o możliwościach zbliżonych do innych tego typu programów w środowiskach tekstowych (MS DOS, UNIX).

Program uruchamiamy w sposób następujący:
ftp [-v] [-n] [-i] [-d] [-g] [host] [-s: filename] Znaczenie parametrów jest następujące:

-v
wyłącza wyświetlanie informacji generowanych przez serwer, z którym się łączymy,
-n
wyłącza możliwość automatycznego logowania się na serwer,
-i
wyłącza tryb potwierdzania przesyłania każdego pliku podczas wykonywania poleceń mget i mput,
-d
włącza tryb śledzenia (wyświetlane będą dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje na temat przebiegu połączenia i przesyłania informacji),
-g
wyłącza tryb rozpoznawania znaków specjalnych (funkcja identyczna do tej w implementacji programu ftp w systemie UNIX),
host
adres komputera, z którym się łączymy,
-s: filename
określa nazwę pliku, z którego pobierane będą polecenia wykonywane zaraz po nawiązaniu połączenia z serwerem.

Podczas pracy z programem ftp wydawać można polecenia, które są zasadniczo zgodne z tymi znanymi z innych implementacji. Poniżej podamy jedynie listę dostępnych poleceń i znaczenie jedynie tych, które nie są dostępne (lub funkcjonują zasadniczo inaczej):
!, ?, append, ascii, bell, binary, bye, cd, close, debug (przełącza tryb wyświetlania komunikatów diagnostycznych), delete, dir, disconnect, get, glob, hash, help, lcd, literal (przesyła pojedyńcze polecenie do serwera ftp, odpowiednik polecenia quote), ls, mdelete, mdir (pozwala uzyskać listing wielu plików lub kartotek, przykładowe użycie mdir a*), mget, mkdir, mls (odpowiednik polecenia mdir, informacje wyświetlane są w postaci skróconej, podobnie jak w przpadku polecenia ls), mput, open, prompt, put, pwd, quit, quote, recv, remotehelp (wyświetla informacje o wszystkich poleceniach rozpoznawanych przez serwer ftp z którym jesteśmy połączeni), rename, rmdir, send, status, trace (wyświetla informacje o każdym pakiecie podczas pracy programu ftp), type, user, verbose włącza (lub wyłącza) tryb szczegółowego informowania o wszystkich komunikatach podczas trwania połączenia z serwerem ftp.


Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: MS DOS i PC/TCP Wyżej: Przesyłanie zbiorów - file Poprzednio: System UNIX

Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41