Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Przykładowy plik .netrc pozwalający Wyżej: Plik .netrc Poprzednio: Plik .netrc

Zawartość pliku .netrc

Plik .netrc jest interpretowany przez procedurę auto-login i zawiera informacje umożliwiające automatyczne ,,zalogowanie'' się na komputerze, z którym ftp nawiązuje połączenie.

W pliku .netrc mogą znajdować się oddzielone spacjami lub znakami tabulacji lub znakami nowej linii następujące komendy (słowa kluczowe ????):

machine name
  identyfikuje komputer którego zapis dotyczy, gdy nazwa zgadza się, interpretowane są kolejne zapisy;
default
pozwala stworzyć zapis zgodny z nazwą każdego komputera (zastępuje machine);
login name
określa nazwę użytkownika, jaką procedura auto-login przedstawi nas komputerowi, z którym się łączymy;
password string
określa hasło jakie zostanie użyte w procesie łączenia się z komputerem. Podręczniki dotyczące bezpieczeństwa komputerów nie zalecają wpisywanie do pliku .netrc rzeczywistych haseł, radzą rownież by ograniczć prawa do odczytu tego pliku;
account string
  podaje dodatkowe informacje, które mogą być potrzebne aby mieć prawo dostępu do pewnych kartotek; porównaj komendę account.
macdef name
definiuje makro w sposób analogiczny do komendy macdef; kolejne linie są zapamiętywane, aż do napotkania co najmniej jednej linii pustej; jeżeli zostało zdefiniowane makro o nazwie init zostanie ono automatycznie wykonane na zakończenie procesu auto-login.

Oto przykładowy zapis zbioru .netrc pozwalający łatwo łączyć się z jednym z archiwów:
machine ftp.tex.ac.uk login ftp password
         myszka@ldhpux.immt.pwr.wroc.plWojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41