Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Zawartość pliku .netrc Wyżej: Przesyłanie zbiorów - file Poprzednio: Przesyłanie plików

Plik .netrc

  

Program ftp systemu UNIX współpracuje z plikiem o nazwie .netrc znajdującym się w głównej kartotece użytkownika. Współpraca ta odbywa się w sposób typowy dla wielu aplikacji systemu UNIX, które w momencie startu czytają swój zbiór konfiguracyjny - którego nazwa zwykle kończy się na ,,rc''.

Zbiór .netrc może zawierać informacje o sposobie ,,przedstawinia się'' obcym komputerom (nazwa komputera, nazwa użytkownika, hasło). Informacje te mogą mogą być wykorzystane przez opcję ,,autologin''.

Można w tym pliku również zdefiniować makra (własne komendy z parametrami) - patrz komenda macdef.  Makro o nazwie init  będzie automatycznie wykonane po nawiązaniu połączenia z komputerem (procedura ,,autologin'')

Plik .netrc może być wykorzystany do przechowywania informacji niezbędnych do zalogowania się jako ,,prawdziwy'' użytkownik systemu. Wymaga to wpisania ,,rzeczywistego'' hasła. Mimo, że jest to możliwe nie należy korzystać z tej możliwości! Ponieważ ludzie są tylko ludźmi, wiele implementacji programu ftp nie skorzysta z tego pliku, jeżeli jest on dostępny publicznie do czytania. Prawa dostępu należy ustawić wówczas dosyć restrykcyjnie za pomocą komendy:

chmod 0600 .netrc

Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41