Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Plik .netrc Wyżej: Przesyłanie zbiorów - file Poprzednio: Przeglądanie zawartości archiwum

Przesyłanie plików

Do przesyłania zbiorów służą komendy get  (pojedyńczy zbiór z serwera do klienta), put  (pojedyńczy zbiór w przeciwną stronę) oraz mget  i mput  pozwalające na przesyłanie wielu zbiorów.

Większość komputerów pracujących w sieci internet to komputery UNIXowe. Dlatego też należy zwracać uwagę na duże i małe litery. Są one zazwyczaj znaczące!

Zwracam uwagę, że różne komputery przechowują informacje w bardzo różnej formie (zazwyczaj innej niż przywykliśmy na komputerach PC). Dotyczy to zwłaszcza zbiorów tekstowych. Podczas przesyłania informacji muszą/mogą być dokonywane różne rodzaje konwersji. Program ftp wyposażony jest w odpowiednie mechanizmy zapewniające odpowiednią ,,czytelność'' zbiorów po przesłaniu. Dotyczy to zwłaszcza zbiorów tekstowych. Standardowo serwer i klient ftp są ustawione w takim trybie, aby prawidłowo przesyłać zbiory tekstowe. Komenda binary powoduje wyjście z tego trybu do trybu przesyłania, w którym nie dokonuje się żadnych konwersji transmitowanych danych. Powrót do pierwotnego trybu następuje po wydaniu komendy ascii.

Jak rozróżnić rodzaj zbioru? Nigdy nie będziemy mieli całkowitej pewności, ale patrząc na nazwę można wysnuć pewne wnioski:

Jeżeli zdarzy się, że prześlemy zbiór tekstowy (z komputera UNIXowego) w trybie binarnym, to nie ma tragedii. Program unix2dos (lub podobny) pozwala przekształcić zbiór tekstowy do postaci czytelnej dla DOSa. Jeżeli prześlemy zbiór binarny w trybie tekstowym - nie ma dla niego ratunku!Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41