Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Przesyłanie plików Wyżej: Przesyłanie zbiorów - file Poprzednio: Nawiązanie połączenia

Przeglądanie zawartości archiwum

Komendy dir  lub ls  służą do przeglądania zawartości systemu plików archiwum. Komenda dir podaje nazwy zbiorów, prawa dostępu do nich, ich długość. Format wydruku zależy od systemu operacyjnego komputera, z którym się łączymy; na komputerze UNIXowym jest zgodny z formatem oferowanym przez komendę ls -l. Komenda ls podaje często skrócony wydruk zawartości katalogu (bez podawania długości zbiorów); nie jest to jednak regułą i zależy od właściwości serwera. Bardzo często komendy ls i dir są równoważne.

Poniżej podajemy przykładowy wygląd sesji i wydruk zawartości archiwum na komputerze UNIXowym (wraz z objaśnieniem znaczenia poszczególnych kolumn wydruku):

(hp)[1026]myszka> ftp ftp.immt.pwr.wroc.pl

Connected to ldhpux.immt.pwr.wroc.pl.
220 ldhpux FTP server (Version 1.7.193.3 Thu Jul 22 18:32:22 GMT 1993) ready.
Name (ftp.immt.pwr.wroc.pl:myszka): ftp
331 Guest login ok, send ident as password.
Password:
230 Guest login ok, access restrictions apply.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> dir
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
total 78
-rw-r--r--  1 root   3      357 Jul 21 11:25 .Links
-rw-r--r--  1 ftp   22     1323 Nov 20 16:25 .cache
-rw-r--r--  1 ftp   22     4536 Nov 13 14:16 .cache+
-rw-r--r--  1 ftp   3      795 Jul 21 11:33 .names
drwxr-xr-x 46 root   3      2048 Jul 21 11:25 Gopher_Jewels
drwxr-xr-x  2 root   3      1024 Jul 21 11:25 bin
drwxr-xr-x  2 root   3       24 Jul 21 11:25 cdrom
drwxr-xr-x  3 root   3      1024 Jul 21 11:25 cdromy
drwxr-xr-x  2 root   3      1024 Jul 21 11:25 etc
drwxr-xr-x  2 201   3      1024 Jul 21 11:25 fff
drwx------  2 root   3       24 Jul 21 11:25 incoming
drwxr-xr-x  2 root   3      1024 Jul 21 11:25 info-ww
-rw-r--r--  1 root   3      1446 Jul 21 11:25 info.i-19
drwxr-xr-x  2 root   3      1024 Jul 21 11:25 kbn
drwxr-xr-x  2 root   3      1024 Jul 21 11:25 lib
-rw-r--r--  1 root   3      9961 Nov 19 02:19 ls-lR.Z
-rw-r--r--  1 root   3      945 Jul 21 11:25 odstep
drwxr-xr-x  3 root   3      1024 Jul 21 11:29 periodicals
drwxr-xr-x 34 root   3      1024 Jul 21 11:33 pub
drwxr-xr-x  2 root   3      1024 Jul 21 11:25 telefony
drwxr-xr-x  2 root   3      1024 Jul 21 11:25 test
drwxr-xr-x 16 201   3      1024 Sep 21 16:54 wroc
drwxr-xr-x 20 201   3      1024 Oct 12 12:05 www
226 Transfer complete.
ftp> quit
221 Goodbye.

Wydruk zawartości zdalnego archiwum składa się z siedmiu kolumn:

-rw-r--r--  1 root   3      9961 Nov 19 02:19 ls-lR.Z
|  1  | 2 | 3 |  4     | 5 |   6   |  7  |
Oto ich znaczenie:
 1. Określa prawa dostępu i typ pliku. Na dziesięciu znakach zapisane są następujące informacje:
 2. Informacja niezbyt istotna dla zwykłego użytkownika; w przypadku kartoteki określa liczbę (plików, podkartotek) w niej zawartych; w przypadku zwykłego pliku pod iloma nazwami plik ten występuje.
 3. Nazwa (lub numer) właściciela pliku. Każdy użytkownik systemu UNIXowego ma swoją nazwę - identyfikator (służy on do przedstawienia się podczas nawiązywania połączenia) oraz należy do jednej (lub więcej) grup użytkowników. Jest on właścicielem każdego tworzonego przez siebie pliku. Dodatkowo z plikiem związana jest jedna z grup do której należy użytkownik.
 4. Nazwa grupy. (Patrz również punkt 3.)
 5. Długość pliku (w bajtach).
 6. Data ostatniej modyfikacji pliku.
 7. Nazwa pliku (wielkie i male litery są znaczące, tak samo jak i wszystkie inne znaki).

Zmiany kartoteki dokonujemy za pomocą komendy cd.  Nazwę bieżącej kartoteki podaje komenda pwd.  Przejśccie do kartoteki ,,wyższej'' zależy od rodzaju systemu operacyjnego serwera: można próbować cd .., ale dostępna jest komenda cdup.


Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Przesyłanie plików Wyżej: Przesyłanie zbiorów - file Poprzednio: Nawiązanie połączenia

Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41