Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Nawiązanie połączenia Wyżej: Podręcznik użytkownika Poprzednio: MS-DOS i PC/TCP

Przesyłanie zbiorów - file transfer protocol

 

Aby przesłać zbiory z jednego komputera na drugi należy zestawić połączenie logiczne pomiędzy nimi. Program biernie oczekujący na realizacje funkcji nazywany jest serwerem; czynną rolę odgrywa klient, nawiązuje on połączenie i służy jako pośrednik (interface) pomiędzy użytkownikiem a zdalnym komputerem.

Program realizujący funkcje serwera nazywa się najczęściej ftp (i jest częścią praktycznie każdego zestawu oprogramowania sieciowego). Opracowano kilka różnych implementacji serwera: ncftp o wielu ułatwiających życie funkcjach czy X-Windowsowe interfejsy pozwalające na bardzo wygodne wskazywanie myszą plików, które chcemy kopiować. W środowisku MS Windows dostępne są również w pełni graficzne interfejsy protokołu FTP. Możliwości i zestaw funkcji realizowany przez klientow FTP jest bardzo różny i należy pogodzić się z faktem, że nie będziemy w stanie opisać ich wszystkich.

Na komputerach wyposażonych w wieloprogramowe i wielodostępne systemy operacyjne (VMS, UNIX, MS-Windows...) serwer (w uśpieniu) oczekuje na nawiązanie połączeń. Na komputerach jednoprogramowych (jak PC wyposażony w system operacyjny MS DOS) serwer musi być uruchomiony specjalnie (blokując inne wykorzystanie komputera). Bardzo często realizacje programów telnet realizują oprócz funkcji ,,klient telnet'' funkcję ,,serwer ftp'' - pozwala to na równoczesne przesyłanie plików i pracę interakcyjną na komputerze wielodostępnym (o ile implementacja programu telnet pozwala na otwarcie kilku sesji).

Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41