Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Przesyłanie zbiorów - file Wyżej: Komenda rlogin Poprzednio: Plik .rhosts

MS-DOS i PC/TCP

Program rloginvt  służy do nawiązania połączenia z komputerem pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego UNIX. Wykorzystuje on specjalny protokół pozwalający (po odpowiednim skonfigurowaniu środowiska UNIX) łączyć się z komputerem bez procedury przedstawiania się i podawania hasła.

Dla porządku podamy podstawowe zasady użycia programu rloginvt.

Użycie:
rloginvt [-d] [-43|-50] host [user]
rloginvt -?|-version

Znaczenie parametrów podawanych w linii komendy jest następujące:

-d
program wyświetla dodatkowe informacje diagnostyczne,
-43|-50
przełącza terminal w tryb 43 (50) linii (pod warunkiem, że karta graficzna na to pozwala),
host
nazwa lub adres IP komputera, z którym się łączymy,
user
nazwa użytkownika (jeżeli inna niż w zbiorze konfiguracyjnym).

Po naciśnięciu klawisza Alt-F10 (podobnie jak w przypadku tn) można wydawać specjalne polecenia. Są one bardzo podobne do komend programu tn. Dotyczy to komend: c, q, !, ?, B, d, D, F, i, o, m, u, U, W, w.Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41