Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: MS-DOS i PC/TCP Wyżej: Komenda telnet Poprzednio: System Windows 95

System UNIX

 

Komenda telnet wywoływana jest w następujący sposób:
telnet [host [port]]

Protokół TELNET wykorzystywany do komunikacji ze zdalnym komputerem jest bardzo mocno rozbudowany, program telnet pozwala korzystać z wielu jego możliwości. Do normalnej pracy nie trzeba na szczęście znać wszystkich możliwości tego programu. Tu podamy jedynie najbardziej podstawowe.

W lini komendy mogą pojawić się dwa parametry:

host
nazwa lub adres IP komputera z którym chcemy się połączyć, gdy nie zostanie podana program telnet zgłosi się w następujący sposób:
telnet>
i będzie oczekiwał na podanie komend (o tym nieco później).
port
jeżeli występuje pierwszy parametr, może być podany drugi, określający z którym ,,portem'' odległego komputera telnet ma się łączyć.

Podczas nawiązywania połączenia, uzgadnianych jest szereg parametrów mających zapewnić odpowiednią ,,przeźroczystość'' kanału przesyłania. Nie będziemy ich omawiać odsyłając czytelnika do odpowiedniej dokumentacji: strony manuala (telnet(1)) i odpowiedniego RFC.

Po nawiązaniu połączenia powinien poawić się napis podobny do tego:

Connected to ldscoux.immt.pwr.wroc.pl

Escape character is ^]
i w chwilę później powinna pojawić się winetka zapraszająca do ,,zalogowania sie'' na oddalonym komputerze.

 Jeżeli komendę telnet użyjemy bez podania nazwy komputera, z którym chcemy się połączyć lub w trakcie połączenia użyjemy ,,escape character'' (standardowo znak ten uzyskuje się naciskając klawisz Ctrl i gdy jest on naciśnięty naciskając ]) telnet przechodzi do trybu komend. W trybie tym podajemy komendy z klawiatury, przy czym wystarczy dla kazdej komendy podać tylko tyle znaków, aby odróżnić ją od innej. Oto spis najważniejszych komend:

open host [port]
otwiera połączenie z zadanym komputerem i wskazanym portem;
close
zamyka połączenie telnetowe; jeżeli połącenie nawiązane było z trybu komend - zostajem w tym trybie; w przeciwnym razie telnet kończy pracę;
quit
zamyka połączenie i kończy pracę programu;
z
zawiesza telnet; jeżeli program został uruchomiony z powłoki (shell) umożliwiającej sterowanie zadaniami (ksh, csh) - sesja zostaje zawieszona, a użytkownik wraca do powłoki, z której uruchomił telnet; wznowienie pracy następuje po wykonaniu komendy fg powłoki;
status
pokazuje aktualny stan programu;
display
wyświetla stan wszystkich lub niektórych parametrów ustawianych komendą set i toggle;
? [command]
udziela informacji o wszystkich dostępnych komendach lub o komendzie wyspecyfikowanej;
! [shellcommand]
pozwala uruchomić komendę lub ,,wyjść'' na chwilę do powłoki;
send arguments
wysyła jeden lub więcej specjalych sekwencji znaków do komputera, z którym jesteśmy połączeni; argumentami mogą być (w linii można wyszczególnić więcej niż jeden):
?
udziela informacji o dostępnych sekwencjach, które może wysłać lokalny telnet,
escape
wysyła do zdalnego komputera sekwencję escape - początkowo Ctrl-] może to mieć zastosowanie w sytuacji gdy z komputera A połączyliśmy się z komputerem B, a z niego (również za pomocą komendy telnet) z komputerem C; naciskając klawisze Ctrl-] sekwencję przejmuje telnet na komputerze A, żeby go przekazać telnetowi na komputerze B musuimy użyć tej komendy;
ayt
wysyła zapytanie Are You There do zdalnego komputera - pozwala to zorientować się (w przypadku wolnych połączeń na duże odległości) czy połączenie ze zdalnym komputerem jest ciągle aktywne,
ec
wysyła sekwencję ,,kasuj znak'' - może to być przydatne gdy z powodu złych definicji znaków sterujących nie możemy skasować znaku,
ip
wysyła sekwencję przerwij wykonanie procesu,
el
wysyła sekwencję kasuj linię - może być łatwiej skasować całą linię i wprowadzić ją od nowa niż poprawiać ją znak po znaku (zwłaszcza w przypadku wolnych połączeń),

set argument value
  komenda, pozwalająca ustawić kilka parametrów pracy programu telnet; efektywne wykorzystanie tych możliwości wymaga dobrej znajomości protokołu TELNET - nie radzimy majstrować...
toggle arguments...
  komenda pozwalać kilka ,,przełączników'' ustalających różne parametry protokołu TELNET - nie radzimy ich zmieniać bez jego dobrej znajomości...


Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: MS-DOS i PC/TCP Wyżej: Komenda telnet Poprzednio: System Windows 95

Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41