Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Połączenie,terminalowe'' z innym Wyżej: Translacja adresów symbolicznych na Poprzednio: Pytanie o odbiorców poczty

MS-DOS i PC/TCP

  

Program host pozwala odnaleźć adres internetowy (numer IP) na podstawie nazwy komputera lub odwrotnie (nazwę na podstawie numeru), używając wszystkich dostępnych protokołów. Jest pełnym odpowiednikiem znanego z systemu UNIX programu nslookup w systemie MS-DOS.

Użycie:
host [-dhntACHMNPSTW*] [-a|-s server] host1 ... hostn

-d
próbuje wszystkie skonfigurowane nameserver'y,
-h
pyta o rekordy klasy HESIOD,
-n
chroni przed rekurencyjnym poszukiwaniem baz danych,
-t
wykorzystuje tylko lokalną bazę danych (zbiór host),
-A
pyta o rekord klasy A (adres)
-C
pyta o rekordy klasy CNAME (canonical name),
-H
pyta o rekordy klasy HINFO (informacje o komputerze: sprzęt, oprogramowanie),
-M
pyta o rekordy klasy MX (adresy komputerów mogących przejmować pocztę w razie awarii komputera), 
-N
pyta o rekordy klasy NS (adresy baz danych wiążących adresy internetowe z nazwami),
-P
pyta o rekordy klasy PTR (wskaźniki pozwalające na podstawie numeru internetowego znaleźć nazwę komputera),
-S
pyta o rekordy SOA (adres osoby odpowiedzialnej za zarządzanie domeną),
-T
pyta o rekordy TXT (dodatkowe informacje o komputerze),
-W
pyta o rekordy WKS (usługi oferowane przez komputer),
-*
pyta o wszystkie informacje,
-a
próbuje wszystkich dostępnych metod (wyklucza użycie opcji -s),
-s server
pragnie uzyskać informacje ze wskazanego komputera (zawierającego bazy danych),
host1 ... hostn
nazwy (lub adresy internetowe) komputerów, o których chcemy uzyskać informacje,
-?
wyświetla krótką informacje o programie,
-version
informuje o wersji programu.Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41