Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Adresy numeryczne Wyżej: Adresy sieciowe Poprzednio: Adresy sieciowe

Adresy sieciowe

Adres sieciowy komputera składa się z kilku członów oddzielonych kropkami. Część najbardziej z lewej strony oznacza (zazwyczaj, ale nie zawsze - np. w adresach pocztowych) nazwę komputera, część najbardziej z prawej strony - nazwę kraju. Adres może wyglądać na przykład tak:

ldscoux.immt.pwr.wroc.pl
|    |   |  |  |_________ kraj (pl - Polska)
|    |   |  |_____________ informacje terytorialne (miasto--okręg)
|    |   |_________________ informacje terytorialne (instytucja)
|    |_______________________ informacje terytorialne (jednostka org.)
|_______________________________ nazwa komputera

Struktura adresu jest w naturalny sposób hierarchiczna. Ułatwia to zarządzanie bazami danych adresów i poszukiwanie adresu numerycznego.

System baz danych zawierających informacje o wszystkich zarejestrowanych komputerach stanowi rzadki przykład (działającej) rozproszonej bazy danych.Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41