Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: System Windows 95 Wyżej: Informacje o sieci Poprzednio: Wersja UNIX

traceroute

  

Funkcje zbliżone do tych realizowanych przez program ping (w środowisku DOS i PC/TCP) realizuje program traceroute. Idea jego działania jest następująca: z każdym pakietem wysyłanym ,,w świat'' związany jest pewien licznik zawierający ,,czas życia'' (time to live). Licznik ten jest zmniejszany o jeden podczas przejścia przez każdy router. Gdy osiągnie on zero, pakiet jest zwracany do nadawcy jako ,,przeterminowany''.

traceroute wysyła pakiet do wskazanego adresu z czasem życia 1 (po osiągnięciu pierwszego routera jest on zwracany), następnie z czasem życia 2, i tak dalej... Pozwala to prześledzić całą droge od nadawcy do odbiorcy. (Program realizuje funkcję podobną jak program ping z pakietu PC/TCP wywołany z opcją -q.)

Problem stwarzają tylko te routery, które nie sygnalizują przeterminowania licznika, lub nie zmniejszają go.

Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41