Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Wersja UNIX Wyżej: ping Poprzednio: Wersja Windows 95

Wersja PC/TCP

Użycie:
ping [-optons] [host]
ping -?|-version

Program pozwala na użycie bardzo wielu opcji pozwalających badać różne techniczne parametry połączenia między komputerami. Tu omówimy jedynie niektóre z nich:

-l length
ustala długość pakietu testowego na length bajtów; standardowa długość pakietu - 256 bajtów; maksymalna długość - 1472 bajty,
-n times
określa liczbę powtórzeń pakietu; standardowo wysyłany jest tylko jeden pakiet,
-q
  włącza opcję śledzenia drogi ( Trace Route); pozwala ona rozpoznać wszystkie routery po drodze między komputerami,
-t
powtarza operacje ,,w nieskończoność'' wysyłając kolejny pakiet po otrzymaniu potwierdzenia o dojściu poprzedniego, ping wyświetla wszystkie informacje o błędach, oraz informację o liczbie wysłanych i otrzymanych pakietów; przerwanie pracy programu następuje po naciśnięciu klawisza ,,q'',
-w seconds
określa jak długo ping czeka na ,,powrót'' wysłanego pakietu (standardowo 5 sekund) zanim uzna, że wysłany pakiet ,,zaginął'',
-z
włącza tryb, w którym ping informuje tylko o fakcie dotarcia (lub nie) pakietu, pomijając wszystkie informacje dodatkowe,
host
określa nazwę lub adres internetowy komputera, z którym się komunikujemy,
-?
wyświetla, krótką informacje o użyciu programu,
-version
wyświetla numer wersji programu.

O ile wiem, nowa wersja pakietu PC/TCP dodała do programu ping kilka nowych opcji...Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41