Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Wersja PC/TCP Wyżej: ping Poprzednio: ping

Wersja Windows 95

  

Rozdział ten jest jednym z kilku (inne opisują programy ftp, tracert i telnet) opisujących podstawowe usługi sieciowe dostępne w systemie Windows 95. 

Sposób uruchomienia (Program ping w wersji Windows 95 pracuje w oknie DOS): ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl]
[-v tos] [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
[-w timeout] destination-list

Znaczenie poszczególnych parametrów jest następujące:

-t
,,pinguje'' wskazany komputer, aż działanie programu zostanie przerwane,
-a
zabrania zamieniać adres podany w postaci numerycznej do postaci symbolicznej,
-n count
określa liczbę wysyłanych pakietów; standardowo 4,
-l length
określa długość wysyłanego pakietu (wielkość standardowa wynosi 64 bajty, maksymalna xxx bajtów),
-f
powoduje ustawienie w wysyłanych pakietach znacznika zabraniającego ich fragmentowania,
-i ttl
określa maksymalny czas życia pakietu,
-v tos
określa rodzaj usługi (Type Of Servicve); pozwala badać w jaki sposób różne routery traktują różne usługi (jeżeli mają zaimplementowaną tę funkcję),
-r count
pozwala śledzić drogę pakietu (rezerwuję pola na zapamiętanie adresów maksimum count routerów przez które przechodzi pakiet), 1 <= count <= 9,
-s count
pozwala zapisać w pakiecie (rezerwuje miejsce na max count znaczników) czas, w którym pakiety przeszły przez kolejne routery,
-j host-list
określa adresy routerów (drogę) przez które pakiet może przejść; można wskazać max 9 adresów,
-k host-list
określa adresy routerów (drogę) przez które pakiet nie może przejść; można wskazać max 9 adresów,
-w timeout
określa czas (w milisekundach) jaki program oczekuje na powrót pakietu,
destination-list
pkreśla adres ,,pingowanego'' komputera.Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41