Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Korekcja błędów Wyżej: Modulacjakorekcja błędów, kompresja Poprzednio: Sposoby modulacji

Buforowanie szybkości

Mówiąc o szybkości połączenia zwrócić trzeba uwagę na konieczność rozróżnienia dwu pojęć:

W najprostszych modemach obie szybkości muszą być identyczne. W takiej sytuacji, jeżeli inicjujemy połączenie z szybkościa 2400 bps, a modemy wynegocjują inna (1200 bps, na przykład) oprogramowanie musi zmienić szybkość przesyłania danych pomiędzy komputerem a modemem.

Współczesne modemy posiadają własność pozwalającą na ,,buforowanie'' szybkości przesyłania danych. W takim przypadku szybkość transmisji pomiędzy komputerem a modemem może być stała i niezależna od szybkości wynegocjowanej przez modemy. Pozwala to, w szczególności, negocjować niestandardowe (to znaczy nie obsługiwae przez układy interfejsu) szybkości ,,pośrednie'', na przykład 21600 bps.

Komunikat CONNECT może (w zależności od skonfigurowania modemu) informować o uzyskanej szybkości modulacji lub o szybkości używanej do komunikacji z komputerem.Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41