Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Komunikacja komputera z modemem Wyżej: Podstawowe pojęcia związane z Poprzednio: Sterowanie przepływem danych

Modem

 

Maksymalan dozwolona standardem RS232 odległość połączenia wynosi 15 m. Przesyłanie danych na większe odległości wymaga stosowania specjalnych narzędzi.

Przyjęło się (w dokumentacji RS232) urządzenie wysyłające informacje nazywać DTE (ang. Data Terminal Equipement), a urządzenie służce do komunikacji DCE (ang. Data Communication Equipement).

Modem jest jednym z urządzeń DCE, które zamienia sygnał z postaci cyfrowej do analogowej (o ograniczonym paśmie) nadającej się do przesyłania na większe odległości z wykorzystaniem linii telefonicznycch, na przykład.

Jeżeli używa się ,,standardowych'' (to znaczy takich, do których podłączony bywa zwykły telefon) linii telefonicznych modem może wykonać wszystkie czynności związane z ,,podniesieniem słuchawki'' i wybraniem numeru. Może również odbierać połączenia nadchodzące (po ,,usłyszeni'' sygnału dzwonienia).

Modem nawiązujący połączenie (ang. originate) wysyła ton o specjalnej częstości. Po rozpoznaniu go, modem odbierający (ang answer) wysyła ton o innej częstości. Sygnały te są nośnikami informacji (ang. carrier) i wysyłane są przez cały czas kiedy nawiązane jest połączenie. Przesyłane dane cyfrowe służą do zmiany parametrów czyli modulacji częstości, amplitudy lub fazy sygnałów nośnych.Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41