Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Szeregowa transmisja asynchroniczna Wyżej: Podstawowe pojęcia związane z Poprzednio: Podstawowe pojęcia związane z

Format znaków, parzystość

Dane komputerowe przesyłane są zazwyczaj jako ciągi znaków (bajtów) o długości 8 bitów.

Bardzo często, dla sprawdzenia poprawności przesyłanych (przechowywanych) danych uzupełnia się informację o tak zwany bit parzystości. Informacja przechowywana na n bitach uzupełniana jest o n+1 bit, którego wartość wyznaczana jest w ten sposób, abyaby sumaryczna liczba jedynek w ciągu n+1 bitów była:

Zatem znak ,,wielkie A'' 1 0 0 0 0 0 1 kodowany jako ,,zwykłe'' ASCII zapisany może być na siedmiu bitach. Ósmy bit w takiej sytuacji może spełniać rolę bitu parzystości, i w konwencji:

parzystej
znak zapiszemy jako 0 1 0 0 0 0 0 1
nieparzystej
znak zapiszemy jako 1 1 0 0 0 0 0 1

Czasami stosowano również ,,pseudoparzystość'': n+1 bit miał zawsze wartość 0 (ang. space parity)  albo stale wartość 1 (ang. mark parity)  i spełniał jedynie rolę ,,wypełniacza''. Bardzo często można bit parzystości wyłączyć i dysponować wszystkimi ośmioma bitami dla potrzeb transmisji danych (ang. pariy none). 

W czasach nowoczesnych modemów (z korekcją) rola bitu parzystości bardzo spada. Sam modem stosuje pewniejszy protokół nadzoru poprawności przesyłanych danych.

Większość starych wersji systemu UNIX nie była przystosowana ani do pracy z rozszerzonym zestawem znaków ASCII ani do obsługi transmisji danych w trybie bez parzystości. Dziś się to już zmienia.Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41