Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Jak skonfigurować DNS w Wyżej: named Poprzednio: Zmiana nazwy domeny

Zmiana funkcji serwera z secondary na primary

Opiszemy tu czynności, które należy podjąć w przypadku gdy podejmujemy decyzję o zmianie funkcji serwera z wtórnego (secondary) na pierwotny (primary). Do takiej sytuacji może dojść gdy ,,dorośliśmy'' już do zajmowania się samemu swoją domeną.

Wszystkie czynności należy przeprowadzić w porozumieniu z administratorem serwera, który dotychczas pełnił funkcję serwera pierwotnego.

Oto schemat czynności, które powinniśmy wykonać:

 1. Modyfikujemy plik named.boot na komputerze będącym serwerem wtórnym; linię:
  secondary    domain 156.17.5.2   db.domain
  zamieniamy na:
  primary     domain         db.domain
 2. Modyfikujemy plik db.domain (do tej pory zawierał kopię informacji z serwera pierwotnego); były w nim linie podobne do:
  $ORIGIN pwr.wroc.pl.
  domain     IN   SOA   sun2.ci.pwr.wroc.pl. ....
  (dyrektywa $ORIGIN mówi programowi named jakiej domeny dotyczą wszystkie dalsze dane). Zastępujemy je linią:
  @        IN   SOA   myhost.domain....
  myhost... to pełna nazwa komputera serwującego od tej pory informacje o domenie domain. Pozostałe informacje powinny być umieszczone zgodnie z zasadami obowiązującymi dla rekordu SOA
 3. W tym samym czasie administrator komputera, który do tej pory serwował informacje dokonuje odpowiednich informacji w pliku /etc/named.boot swojego komputera (linię secondary zastępuje linią primary).
 4. Należy zrestartować programy named na obu komputerach.

  Uwaga: Praktyka uczy, że restart powinien polegać na ,,zabiciu'' i ponownym uruchomieniu programu named. Dokładniej w wersji 4.8.3 każda zmiana w named.boot wymaga zabicia i ponownego uruchomienia programu. W wersji 4.9.3 tak radykalna procedura jest niezbędna jedynie w przypadku zamiany serwera głownego na wtórny (i vice-versa) - to jest właśnie nasz przypadek i w przypadku skasowania domeny, gdy serwer pozostaje serwerem autorytatywnym dla domeny wyższej. W pozostałych przypadlach zmiany w named.boot mogą być sygnalizowane za pomocą instrukcji:

  kill -HUP `cat /etc/named.pid`


Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41