Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Rekord WKS Wyżej: Standardowe rekordy baz danych Poprzednio: Rekord PTR

Rekord HINFO

  

Rekord HINFO pozwala umieścić, krótkie informacje na temat sprzętu i oprogramowania komputera podłączonego do sieci. Zwracam uwagę, że odpowiednie dokumenty definiujące postać zawartych tam informacji wymagają, aby do określenia typu używanego sprzętu i oprogramowania używać zdefiniowanych w odpowiednim rfc1340 symboli.

Ponieważ wiedza na temat używanego oprogramowania może być potencjalnie przydatna dla włamywacza - wielu administratorów nie umieszcza tych informacji.

Postać rekordu jest następująca:
host [ttl] IN HINFO hardware software

host
nazwa komputera, którego informacja ta dotyczy,
ttl
czas życia (najczęściej puste),
hardware
określenie sprzętu (jeżeli nazwa zawiera odstępy - powinna być ujęta w cudzysłowy),
software
nazwa systemu operacyjnego.Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41