Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Rekord CNAME Wyżej: Standardowe rekordy baz danych Poprzednio: Rekord A

Rekord MX

  

Rekord wskazuje komputery, które mogą przejąć (czasowo lub na stałe) pocztę kierowaną na określony adres.

Postać rekordu jest następująca:
[name] [ttl] IN MX preference host
gdzie:

name
nazwa komputera lub domeny - należy myśleć tu o tym co następuje po znaku ,,@''. Poczta wysyłana na wskazany adres będzie kierowana na adres wskazany w polu host.
ttl
czas życia rekordu.
preference
komputer lub domena może mieć więcej niż jeden komputer wskazany jako odbiorca poczty, wpisana w tym polu liczba okresla preferencję - im mniejsza jej wartość tym priorytet wyższy.
host
nazwa serwera pocztowego.

Głównym zastosowaniem rekordu MX jest kierowanie poczty do komputerów (adresow pocztowych), które albo nie są podłączone bezpośrednio do Internetu, albo nie zostało na nich uruchomione oprogramowanie pocztowe. Zakłada się, że wskazany w rekordzie komputer przejmie pocztę i ,,coś'' z nią zrobi (dostarczy odbiorcom w jakiś sposób).

Drugim zastosowaniem rekordu MX jest wskazanie komputerów, które przejmą chwilowo pocztę (gdy jej odbiorca jest niedostępny lub trudno dostępny). Tak jak pokazuje to poniższy rysunek:

 +-------+                  +-------+
 |    |      wolne lacze      |    |
 |    |-----------------------------------|    |
 |    |                  |    |
 +-------+                  +-------+
komputer ,,MX''             komputer ,,docelowy''

Idea tego rozwiązania jest taka: definiujemy dla komputera ,,docelowego'' co najmniej dwa rekordy MX; jeden (o wyższym priorytecie - na przykład 0) wskazuje na komputer docelowy, drugi (o niższym priorytecie) na komputer ,,MX''. Gdy wolne (zawodne łącze) jest nieczynne, zapchane lub komputer docelowy wyłączony - poczta dotrze na komputer ,,MX'' i zostanie tam przechowana przez jakiś czas (oprogramowanie pocztowe będzie próbowało co jakiś czas pocztę dostarczyć na adres docelowy). Oczywiście powinniśmy spytać o zezwolenie administratorów komputerów, które zamierzamy wykorzystać w tym celu.

Z pewną ostrożnością można używać w polu name znaku ,,*'' (gwiazdka). Trzeba jednak dobrze rozumieć zasadę działania programów wysyłających pocztę. Jest ona taka:

Z powyższego postępowania wynikają dwa wnioski:
 1. Warto dla każdego komputera, który będzie odbiorcą poczty zadeklarować rekord MX (wskazujący na niego),
 2. Rekordy typu:
  *.pl  IN   MX 10  host
  mające w zamiarze kierować całą pocztę do domeny pl przez komputer o nazwie host nie przyniosą żadnego efektu.

Można natomiast próbować wstawiać rekord następującego rodzaju:

*.bitnet.    IN   MX 0  plearn.edu.pl.
kierujący całą pocztę na adresy bitnetowe na komputer plearn.edu.pl (znany również jako plearn.bitnet) bez dokonywania przeróbek w pliku sendmail.cf. 


Dalej Wyżej Poprzednio Spis treści indeks
Dalej: Rekord CNAME Wyżej: Standardowe rekordy baz danych Poprzednio: Rekord A

Wojciech Myszka
pią, 14 lis 1997 11:12:41