IMiMT  
  Strona Główna arrow Kształcenie arrow Prace dyplomowe 2004/2005 Polski | English
ZM

Main Menu
 Strona Główna
 Kontakt
 Kierownictwo
 Pracownicy
 Historia
 Nauka
 Kształcenie
 Kalendarz akademicki
 Materiałoznawstwo
 Prace dyplomowe 2004/2005
 Prace dyplomowe 2005/2006
 Studia Międzyuczelniane
 Studia we Wrocławiu
 Forum Studenckie
 Pomoc materialna dla studentów - różne odsyłacze...
 Oferta
 Konferencje
 Odsyłacze
 Aktualności
 Publikacje
 Ważne terminy
 Zapiski
 Poczta

Login Form
login

hasło

Zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasło??

 24.03.2018, 18:46
Prace dyplomowe 2004/2005   Drukuj 
Napisał(a) Administrator  
13.04.2004, 12:16
 1. Monitorowanie stanu wytężenia zbiorników kompozytowych przy użyciu czujników zintegrowanych Dr inż. Wojciech Błażejewski
 2. Porównanie doświadczalne wzmocnienia konstrukcji betonowej przy pomocy pultrudów EW Dr inż. Wojciech Błażejewski
 3. Badania odbiorcze kompozytowych izolatorów wysokonapięciowych z użyciem metody emisji akustycznej Dr inż. Wojciech Błażejewski
 4. Eksperymentalna weryfikacja stochastycznego modelu pękania włókien w jednokierunkowym pręcie kompozytowym Dr inż. Wojciech Błażejewski
 5. Rekonstrukcja obrazów 3-wymiarowych wydzieleń faz w stopach metalicznych Dr hab.inż. Włodzimierz Dudziński, prof. nadzw.PWr
 6. Zastosowanie komputerowego systemu przetwarzania obrazu do rekonstrukcji trójwymiarowej Dr hab.inż. Włodzimierz Dudziński, prof. nadzw.PWr
 7. Zastosowanie komputerowego systemu przetwarzania obrazu do klasyfikacji mikrostruktury żeliw szarych Dr hab.inż. Włodzimierz Dudziński, prof. nadzw.PWr
 8. Analiza porównawcza technik pomiarowych dla oceny ilości austenitu szczątkowego Dr hab.inż. Włodzimierz Dudziński, prof. nadzw.PWr
 9. Wpływ zmian struktury mosiądzu dwufazowego na jego własności mechaniczne Dr inż. Stanisław Frydman
 10. Wpływ udziału i kształtu faz na sposób deformacji i dekohezji stopów dwufazowych Dr inż. Stanisław Frydman
 11. Budowa i identyfikacja własności cyklicznych hybrydowego układu aktuator/sensor z wykorzstaniem rdzenia o gigantycznej magnetostrykcji Dr hab.inż. Jerzy Kaleta
 12. Własności metrologiczne krzyżowego efektu elektromechanicznego i możliwości jego aplikacji do badania procesu zmęczenia tworzyw metalicznych Dr hab.inż. Jerzy Kaleta
 13. Badania tłumienia belki typu Smart (o programowanej sztywności) z wykorzystaniem zestawu piezoelektrycznych sensorów/aktuatorów typu PWAS Dr hab.inż. Jerzy Kaleta
 14. Identyfikacja tłumienia w kompozycie typu Smart z cieczą magnetoreologiczną Dr hab. inż.Jerzy Kaleta
 15. Nanokompozyty poliamidowe Dr hab.inż. Marek Kozłowski
 16. Tworzywa sztuczne w samochodach ciężarowych i ich recykling Dr hab.inż. Marek Kozłowski
 17. Zaprojektowanie i wykonanie dozownika do wytłaczarki laboratoryjnej Dr hab.inż. Marek Kozłowski
 18. Zaprojektowanie i wykonanie transportera odbierającego dla wytłaczarki laboratoryjnej Dr hab.inż. Marek Kozłowski
 19. Tworzywa sztuczne w samochodach osobowych i ich recykling Dr hab.inż. Marek Kozłowski
 20. Recykling sprzętu elektrycznego i elektronicznego Dr hab.inż. Marek Kozłowski
 21. Kompozyty hybrydowe PP/włókno naturalne/ nanosfery Dr inż. Anna Kozłowska
 22. Wpływ długości włókien naturalnych na właściwości kompozytów polipropylenu Dr inż. Anna Kozłowska
 23. Aktuatory w procesie analizy dynamicznej i identyfikacji układów mechanicznych Dr hab.inż. Maciej Kulisiewicz, prof.nadzw. PWr
 24. Technologia obróbki cieplnej na przykładzie wybranego zakładu produkcyjnego Dr inż. Bogumiła Kużnicka
 25. Wytwarzanie i zbadanie właściwości fizykochemicznych proszków magnetycznych za pomocą metody zol-żel Dr hab.inż. Krzysztof Maruszewski, prof.nadzw.PWr
 26. Technika pomiarów właściwości mechanicznych w skali nano,mikro i makro Dr inż. Wojciech Myszka
 27. Projekt i realizacja modelu manipulatora marsjańskiego pojazdu załogowego (MPV) Dr inż. Wojciech Myszka
 28. Projekt i realizacja algorytmów sterowania modelem manipulatora marsjańskiego pojazdu załogowego (MPV) Dr inż. Wojciech Myszka
 29. Modelowanie i identyfikacja układu dynamicznego o strukturze zdegenerowanej Dr inż. Stanisław Piesiak
 30. Badanie wpływu parametrów wymuszenia cyklicznego (R,w) na kinetykę pękania zmęczeniowego - problemy analityczne Dr hab. inż. Mieczysław Szata
 31. Badanie wpływu parametrów wymuszenia cyklicznego (R,w)na kinetykę pękania zmęczeniowego - podejście doświadczalne Dr hab.inż. Mieczysław Szata
 32. Pomiar naprężeń własnych metodami nieniszczącymi Dr hab. inż. Mieczysław Szata
 33. Konstrukcja modeli matematycznych z uwzględnieniem geometrii wielkości fizycznych Dr hab.inż. Marek Rybaczuk, prof.nadzw.PWr
 34. Wpływ boru na stan warstwy powierzchniowej stali spiekanych nawęglanych próżniowo Dr inż. Krzysztof Widanka
 35. Charakterystyka strukturalna i wytrzymałościowa stali spiekanych z borem Dr inż. Krzysztof Widanka
 36. Wpływ porowatości otwartej na przebieg nawęglania próżniowego stali spiekanych Dr inż. Krzysztof Widanka

NanoMitex

NanoMitex

NanoMitex

Sol-Gel Laboratory
Sol-Gel Laboratory

Pracownik

Latest News
Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek
Rada Instytutu
Posiedzenie Rady Instytutu
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wykonanie umowy zlecenia

 
Go to top of page  Strona Główna | Kontakt | Kierownictwo | Pracownicy | Historia | Nauka | Kształcenie | Oferta | Konferencje | Odsyłacze | Aktualności | Ludzie | Publikacje | Ważne terminy | Zapiski | Poczta |
© Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej