IMiMT  
  Strona Główna arrow Pracownicy arrow Osobowości arrow Jerzy Alfred Zawadzki Polski | English
ZM

Main Menu
 Strona Główna
 Kontakt
 Kierownictwo
 Pracownicy
 Osobowości
indent Egon Dworzak
indent Stanisław Bodaszewski
indent Rudolf Haimann
indent Jerzy Henryk Teisseyre
indent Zdzisław Gabryszewski
indent Marek Zakrzewski
indent Jerzy Alfred Zawadzki
indent Tadeusz Porębski
indent Ryszard Żuchowski
indent Stanisław Gładysz
indent Leszek Gołaski
indent Bronisław Okołów
indent Barbara Gabryszewska
indent Krzysztof Maruszewski
indent Ewald Macha
indent Radosław Iwankiewicz
 Zatrudnieni
 Historia
 Nauka
 Kształcenie
 Oferta
 Konferencje
 Odsyłacze
 Aktualności
 Publikacje
 Ważne terminy
 Zapiski
 Poczta

Login Form
login

hasło

Zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasło??

 24.02.2018, 23:12
Jerzy Alfred Zawadzki   Drukuj 
Napisał(a) Krzysztof Junik  
18.11.2008, 21:42
Jerzy Alfred Zawadzki

Urodził się 06.08.1923 r. we Lwowie. W roku 1941 ukończył szkołę średnią we Lwowie. Studia wyższe rozpoczął w okresie okupacji na Politechnice Lwowskiej. Dyplom magistra inżyniera mechanika otrzymał w roku 1947 w Akademii Górniczej w Krakowie. Od 01.07.1946 roku podjął pracę jako pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej. W Katedrze Mechaniki Technicznej był młodszym asystentem, starszym asystentem (1947-1950), adiunktem (1950-1952), zastępcą profesora (1952-1957). W roku 1954 uzyskał stopień kandydata nauk, a w 1957 został mianowany docentem. W roku 1962 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Profesorem zwyczajnym został mianowany w 1970 roku.

Specjalizował się w mechanice technicznej ciał stałych i reologii tworzyw konstrukcyjnych. Praca pt. Ciśnienie zredukowane jako parametr wytężenia podaje jedną z pierwszych wytężeniowych hipotez reologicznych w literaturze z tej dziedziny.

Pełnił liczne funkcje: w latach 1952-1968 kierownika Katedry Mechaniki Technicznej, członka Gesellschaft fur Angewandte Mathematik und Mechanik od 1957 r., zastępcy dyrektora Instytutu ds. Nauki, w latach 1968-1975, członka Komitetu PAN Mechaniki i Fizyki Ośrodków Ciągłych 1970-1977, kierownika Zakładu Reologii, członka Komitetu PAN Nauk o Materiałach od 1978 r., I zastępcy dyrektora Instytutu 1970-1975. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (1958).

Jest autorem i współautorem ponad 100 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, autorem lub współautorem książek i skryptów: Mechanika ogólna (z W. Siutą) (1970), Problemy wytężenia i znużenia polimerów jako tworzyw konstrukcyjnych (red. i współautor) (1978), Wytrzymałość materiałów (z M. Zakrzewskim) (1978), Własności reologiczne materiałów - cz. II, praca zbiorowa, Metody doświadczalne mechaniki ciała stałego (red. W. Szczepiński) (1984). Promotor 20 doktoratów.

Przeszedł na emeryturę 01.10.1983 roku.

Zmarł 11.08.2000 roku.

Wspomnienie o profesorze.


NanoMitex

NanoMitex

NanoMitex

Sol-Gel Laboratory
Sol-Gel Laboratory

Pracownik

Latest News
Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek
Rada Instytutu
Posiedzenie Rady Instytutu
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wykonanie umowy zlecenia

 
Go to top of page  Strona Główna | Kontakt | Kierownictwo | Pracownicy | Historia | Nauka | Kształcenie | Oferta | Konferencje | Odsyłacze | Aktualności | Ludzie | Publikacje | Ważne terminy | Zapiski | Poczta |
© Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej