IMiMT  
  Strona Główna arrow Pracownicy arrow Osobowości arrow Jerzy Henryk Teisseyre Polski | English
ZM

Main Menu
 Strona Główna
 Kontakt
 Kierownictwo
 Pracownicy
 Osobowości
indent Egon Dworzak
indent Stanisław Bodaszewski
indent Rudolf Haimann
indent Jerzy Henryk Teisseyre
indent Zdzisław Gabryszewski
indent Marek Zakrzewski
indent Jerzy Alfred Zawadzki
indent Tadeusz Porębski
indent Ryszard Żuchowski
indent Stanisław Gładysz
indent Leszek Gołaski
indent Bronisław Okołów
indent Barbara Gabryszewska
indent Krzysztof Maruszewski
indent Ewald Macha
indent Radosław Iwankiewicz
 Zatrudnieni
 Historia
 Nauka
 Kształcenie
 Oferta
 Konferencje
 Odsyłacze
 Aktualności
 Publikacje
 Ważne terminy
 Zapiski
 Poczta

Login Form
login

hasło

Zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasło??

 24.02.2018, 18:52
Jerzy Henryk Teisseyre   Drukuj 
Napisał(a) Krzysztof Junik  
17.11.2008, 13:06
Jerzy Henryk Teisseyre

Urodził się 26.11.1902 roku we Lwowie. W roku 1921 ukończył tam szkołę średnią (VIII Gimnazjum Realne we Lwowie). W latach 1918-1920 służył w wojsku. Studia wyższe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej odbył w latach 1921-1926. W latach 1926-1928 przebywał we Francji w fabryce silników lotniczych i dokształcał się w dziedzinie lotnictwa w Sorbonie. W latach 1928-1939 pracował w firmach i Zakładach Lotniczych w Lublinie, na Podlasiu i w Warszawie. Brał udział w opracowywaniu 20 samolotów, z których wiele było produkowanych seryjnie. Po wydostaniu się z kraju w 1940 roku był zatrudniony w przemyśle lotniczym we Francji, potem wyjechał do Anglii. W latach 1941-1946 pracował w fabryce samolotów T.H.K. w Turcji i równocześnie wykładał budowę samolotów na Politechnice w Istambule.

Po wojnie, w latach 1947-1950, pracował w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego we Wrocławiu. Równocześnie prowadził wykłady w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Mechaniczno-Elektrotechnicznym dla grupy lotniczej. W roku 1949 został dziekanem Wydziału Lotniczego Politechniki Wrocławskiej, po jego zaś przeniesieniu do Warszawy dziekanem Wydziału Mechanicznego w latach 1954-1956. Od roku 1956 był kierownikiem Katedry Samochodów i Ciągników, którą przekształcił później w Katedrę Nadwozi. W roku 1968 został kierownikiem Zakładu Nadwozi i Ustrojów Nośnych w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1957 roku, stopień doktora nauk technicznych zaś w 1962 r. Profesorem zwyczajnym został w roku 1968. Był autorem kilkudziesięciu publikacji, w tym czterech książek z dziedziny konstrukcji cienkościennych i nadwozi samochodowych, z których jedna została wydana w języku rosyjskim w ZSRR, a jedna przetłumaczona na język niemiecki w T.U. Drezno. Stworzył szkołę teorii i praktyki konstrukcji wielowarstwowych. Wypromował w tej dziedzinie wielu doktorów nauk technicznych. W latach siedemdziesiątych był wykładowcą mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów i konstrukcji cienkościennych na Uniwersytecie Technicznym w Ghanie. Prowadził szeroką współpracę naukową z zagranicą i współpracował z przemysłem. Był m.in. członkiem Rady Naukowo-Technicznej Jelczańskich Zakładów Samochodowych oraz konsultantem innych fabryk samochodowych i zakładów lotniczych.

Na emeryturę odszedł w 1973 roku prowadząc dalej do końca swego życia szeroką współpracę naukową, dydaktyczną i współpracę z przemysłem. Zmarł w 1988 roku.


NanoMitex

NanoMitex

NanoMitex

Sol-Gel Laboratory
Sol-Gel Laboratory

Pracownik

Latest News
Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek
Rada Instytutu
Posiedzenie Rady Instytutu
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wykonanie umowy zlecenia

 
Go to top of page  Strona Główna | Kontakt | Kierownictwo | Pracownicy | Historia | Nauka | Kształcenie | Oferta | Konferencje | Odsyłacze | Aktualności | Ludzie | Publikacje | Ważne terminy | Zapiski | Poczta |
© Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej