IMiMT  
  Strona Główna arrow Historia arrow Rudolf Haimann Polski | English
ZM

Main Menu
 Strona Główna
 Kontakt
 Kierownictwo
 Pracownicy
 Historia
 Rudolf Haimann
 Marek Zakrzewski
 Zdzisław Gabryszewski
 Budynek
 Wspomnienia
 Nauka
 Kształcenie
 Oferta
 Konferencje
 Odsyłacze
 Aktualności
 Publikacje
 Ważne terminy
 Zapiski
 Poczta

Login Form
login

hasło

Zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasło??

 24.03.2018, 18:59
Rudolf Haimann   Drukuj 
Napisał(a) Administrator  
04.01.2004, 20:45

Rudolf HaimannUrodził się 24.03.1921 r. w Michałkowicach (powiat Katowice). W roku 1937 uzyskał małą maturę i rozpoczął naukę w Liceum Mechanicznym w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach. Wojna spowodowała, że liceum to ukończył w 1945 roku. W latach 1945-1950 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Studia ukończył w roku 1950 uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika.

Od roku 1948 pracował w Katedrze Technologii Metali Politechniki Wrocławskiej, pierwotnie jako zastępca asystenta, następnie jako asystent (1949), adiunkt (1954). W roku 1962 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. W roku 1968 został mianowany docentem w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej i Kierownikiem Zakładu Metaloznawstwa w tym Instytucie. Specjalizował się w metaloznawstwie.

Pełnił liczne funkcje na Wydziale i w Uczelni. W latach 1956-1958 był prodziekanem Wydziału Mechanizacji Rolnictwa, 1982-1984 prorektorem ds. współpracy z zagranicą Politechniki Wrocławskiej, w latach 1968-1974 zastępcą dyrektora Instytutu ds. współpracy z przemysłem, od 1975-1981 i od 1984-1987 zastępcą dyrektora Instytutu ds. dydaktyki, w latach 1987-1990 dyrektorem Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, autorem podręcznika akademickiego, dwóch wydań skryptu, promotorem 12 doktoratów.

Przeszedł na emeryturę w roku 1991.

Zmarł 8 maja 1996 roku.


NanoMitex

NanoMitex

NanoMitex

Sol-Gel Laboratory
Sol-Gel Laboratory

Pracownik

Latest News
Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek
Rada Instytutu
Posiedzenie Rady Instytutu
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wykonanie umowy zlecenia

 
Go to top of page  Strona Główna | Kontakt | Kierownictwo | Pracownicy | Historia | Nauka | Kształcenie | Oferta | Konferencje | Odsyłacze | Aktualności | Ludzie | Publikacje | Ważne terminy | Zapiski | Poczta |
© Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej