IMiMT  
  Strona Główna arrow Kształcenie arrow Prace dyplomowe 2005/2006 Polski | English
ZM

Main Menu
 Strona Główna
 Kontakt
 Kierownictwo
 Pracownicy
 Historia
 Nauka
 Kształcenie
 Kalendarz akademicki
 Materiałoznawstwo
 Prace dyplomowe 2004/2005
 Prace dyplomowe 2005/2006
 Studia Międzyuczelniane
 Studia we Wrocławiu
 Forum Studenckie
 Pomoc materialna dla studentów - różne odsyłacze...
 Oferta
 Konferencje
 Odsyłacze
 Aktualności
 Publikacje
 Ważne terminy
 Zapiski
 Poczta

Login Form
login

hasło

Zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasło??

 24.03.2018, 18:43
Prace dyplomowe 2005/2006   Drukuj 
Napisał(a) Administrator  
07.02.2005, 12:50

Specjalność: Organizacja i projektowanie systemów transportowych (I-16) ,

Koordynator: dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, prof. nadzw. PWr.

 1. Aplikacja materiałów magnetycznych typu Smart w konstrukcjach samochodowych. Dr hab. inż. Jerzy Kaleta Transport/OiPST
 2. Polityka wdrażania sprężonego metanu jako paliwa samochodowego w Niemczech. Stan aktualny i postulowany. Dr hab. inż. Jerzy Kaleta Transport/OiPST
 3. Kompozytowe, wysokociśnieniowe zbiorniki gazowych paliw samochodowych (metanu i wodoru). Budowa, wytwarzanie, badania. Dr hab. inż. Jerzy Kaleta Transport/OiPST

Specjalność: Automatyzacja maszyn i procesów roboczych (I-16)

Koordynator: dr inż. Henryk Chrostowski

 1. Badanie wpływu parametrów wymuszenia cyklicznego (R, ?) na kinetykę pękania zmęczeniowego – problemy analityczne. Dr hab. inż. Mieczysław Szata AiR/AMiPR
 2. Badanie wpływu parametrów wymuszenia cyklicznego (R, ?) na kinetykę pękania zmęczeniowego – podejście doświadczalne. Dr hab. inż. Mieczysław Szata AiR/AMiPR
 3. Badanie wpływu porowatości powierzchni implantu na kinetykę pękania zmęczeniowego – problemy analityczne. Dr hab. inż. Mieczysław Szata AiR/AMiPR
 4. Projekt i realizacja modelu manipulatora marsjańskiego pojazdu załogowego (MPV). Dr inż. Wojciech Myszka AiR/AMiPR
 5. Projekt i realizacja algorytmów sterowania modelem manipulatora marsjańskiego pojazdu załogowego (PMV). Dr inż. Wojciech Myszka AiR/AMiPR
 6. Modelowanie cyklicznych własności kompozytów magnetoreologicznych. Dr inż. Grażyna Ziętek AiR/AMiPR

Specjalność: Inżynieria biomedyczna (I-16)

Koordynator: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński

 1. Badanie wpływu odkształceń segmentu kręgosłupa na obciążenia elementów stabilizacji. Dr hab. inż. Mieczysław Szata AiR/IB
 2. Badanie wpływu obciążeń układu kończyn dolnych na właściwości struktur kostnych. Dr hab. inż. Mieczysław Szata AiR/IB
 3. Zastosowanie komputerowego systemu przetwarzania obrazu do klasyfikacji mikrostruktury żeliw szarych. Dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof. nadzw. PWr AiR/IB

 

Specjalność: Organizacja produkcji (I-24)

Koordynator: prof. dr hab. inż. Edward Chlebus

 1. Porównanie norm europejskich stopów metali nieżelaznych z normami polskimi. Dr inż. Adam Krajczyk ZiP/OP
 2. Normy europejskie stopów żelaza a dotychczas obowiązujące normy polskie. Dr inż. Adam Krajczyk ZiP/OP
 3. Analiza zastosowań materiałów ceramicznych w budowie pojazdów samochodowych. Dr inż. Bogumił Ziółkowski ZiP/OP
 4. Analiza zastosowań kompozytów o osnowie polimerowej w budowie pojazdów samochodowych. Dr inż. Bogumił Ziółkowski ZiP/OP
 5. Projekt opakowania jednostkowego (lub transportowego) w ujęciu logistycznym. Dr inż. Bogumiła Kuźnicka ZiP/OP
 6. Perspektywy wykonywania analizy cyklu życia (LCA) opakowań w Polsce. Dr inż. Bogumiła Kuźnicka ZiP/OP

 

Specjalność: Konstrukcja i eksploatacja maszyn (I-16)

Koordynator: dr hab. inż. Jarosław Stryczek, prof. nadzw. PWr.

 1. Wyznaczenie charakterystyk tłumienia belkowych elementów przekładkowych metodą bilansu energii i mocy. Dr hab. inż. Stanisław Piesiak MBM/KiEM
 2. Konstrukcja modeli matematycznych z uwzględnieniem geometrii wielkości fizycznych. Dr hab. inż. Marek Rybaczuk, prof. nadzw. PWr MBM/KiEM
 3. Pomiar naprężeń własnych metodami nieniszczącymi. Dr hab. inż. Mieczysław Szata MBM/KiEM
 4. Modelowanie i identyfikacja układu dynamicznego o strukturze zdegenerowanej. Dr hab. inż. Stanisław Piesiak MBM/KiEM
 5. Zaprojektowanie i wykonanie urządzenia do nakładania cienkich filmów ceramicznych na podłoża polimerowe. Dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski, prof. nadzw. PWr MBM/KiEM
 6. Analiza teoretyczna i doświadczalna wpływu prędkości w quasistatycznych próbach przebijania wybranych materiałów konstrukcyjnych. Dr hab. inż. Maciej Kulisiewicz, prof. nadzw. PWr. MBM/KiEM
 7. Analiza częstotliwościowych funkcji przejścia wybranych elementów maszyn w warunkach długotrwałych obciążeń cyklicznych dla potrzeb diagnostyki. Dr hab. inż. Maciej Kulisiewicz, prof. nadzw. PWr. MBM/KiEM
 8. Badania tłumienia belki typu Smart (o programowanej sztywności) z wykorzystaniem zestawu piezoelektrycznego sensorów/aktuatorów typu PWAS. Dr hab. inż. Jerzy Kaleta MBM/KiEM
 9. Budowa i identyfikacja własności cyklicznych hybrydowego układu aktuator/sensor z wykorzystaniem rdzenia o gigantycznej magnetostrykcji. Dr hab. inż. Jerzy Kaleta MBM/KiEM
 10. Monitorowanie stanu wytężenia ścianki nośnej zbiorników kompozytowych przy użyciu czujników zintegrowanych. Dr inż. Wojciech Błażejewski MBM/KiEM
 11. Porównanie doświadczalne wzmocnienia konstrukcji betonowej przy pomocy pultrudów EW. Dr inż. Wojciech Błażejewski MBM/KiEM
 12. Badania odbiorcze kompozytowych izolatorów wysokonapięciowych z użyciem metody EA. Dr inż. Wojciech Błażejewski MBM/KiEM

Specjalność: Inżynieria materiałów konstrukcyjnych (I-19)

Koordynator: dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof. nadzw. PWr.

 1. Zastosowanie komputerowego systemu przetwarzania obrazu do struktury Widmanstattena w stalowych wyrobach hutniczych. Dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof.nadzw.PWr MBM/IMK
 2. Wpływ porowatości otwartej na przebieg nawęglania próżniowego stali spiekanych. Dr inż. Krzysztof Widanka MBM/IMK
 3. Charakterystyka strukturalna i wytrzymałościowa stali spiekanych z borem. Dr inż. Krzysztof Widanka MBM/IMK
 4. Struktury i wybrane właściwości nowej grupy stali odpornych na ścieranie – propozycje zastosowań w koparkach węgla brunatnego. Dr inż. Lidia Pękalska MBM/IMK
 5. Badanie metalograficzne struktur stali łożyskowych skrawanych w stanie zahartowanym. Dr inż. Grzegorz Pękalski MBM/IMK
 6. Symulacja procesu odkształcania materiału dwufazowego przy wykorzystaniu programu komputerowego. Dr inż. Stanisław Frydman MBM/IMK
 7. Wpływ udziału i kształtu faz na sposób seformacji i dekohezji stopów dwufazowych. Dr inż. Stanisław Frydman MBM/IMK
 8. Wpływ zmian struktury mosiądzu dwufazowego na jego własności mechaniczne. Dr inż. Stanisław Frydman MBM/IMK
 9. Zastosowanie komputerowego systemu przetwarzania obrazu do oceny mikrostruktury stalowych wyrobów hutniczych. Dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof.nadzw. PWr. MBM/IMK
 10. Zastosowanie komputerowego systemu przetwarzania obrazu do oceny cementytu trzeciorzędowego w stalowych wyrobach hutniczych. Dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof.nadzw. PWr. MBM/IMK
 11. Zastosowanie komputerowego systemu przetwarzania obrazu do oceny pasmowości wyrobów stalowych. Dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof.nadzw. PWr MBM/IMK
 12. Analiza porównawcza technik pomiarowych dla oceny ilości austenitu szczątkowego. Dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof.nadzw. PWr MBM/IMK
 13. Zastosowanie komputerowego systemu przetwarzania obrazu do rekonstrukcji trójwymiarowej. Dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof.nadzw. PWr MBM/IMK
 14. Rekonstrukcja obrazów 3-wymiarowych wydzieleń faz w stopach metalicznych. Dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof.nadzw. PWr MBM/IMK
 15. Eksperymentalna weryfikacja stochastycznego modelu pękania włókien w jednokierunkowym pręcie kompozytowym. Dr inż. Wojciech Błażejewski MBM/IMK
 16. Materiały stosowane na powłoki ochronne w instalacjach odsiarczania spalin. Dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof.nadzw. PWr MBM/IMK


NanoMitex

NanoMitex

NanoMitex

Sol-Gel Laboratory
Sol-Gel Laboratory

Pracownik

Latest News
Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek
Rada Instytutu
Posiedzenie Rady Instytutu
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wykonanie umowy zlecenia

 
Go to top of page  Strona Główna | Kontakt | Kierownictwo | Pracownicy | Historia | Nauka | Kształcenie | Oferta | Konferencje | Odsyłacze | Aktualności | Ludzie | Publikacje | Ważne terminy | Zapiski | Poczta |
© Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej