IMiMT  
  Strona Główna arrow Historia arrow Marek Zakrzewski Polski | English
ZM

Main Menu
 Strona Główna
 Kontakt
 Kierownictwo
 Pracownicy
 Historia
 Rudolf Haimann
 Marek Zakrzewski
 Zdzisław Gabryszewski
 Budynek
 Wspomnienia
 Nauka
 Kształcenie
 Oferta
 Konferencje
 Odsyłacze
 Aktualności
 Publikacje
 Ważne terminy
 Zapiski
 Poczta

Login Form
login

hasło

Zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasło??

 24.03.2018, 18:52
Marek Zakrzewski   Drukuj 
Napisał(a) Administrator  
16.05.2004, 21:36
Urodził się 13.06.1923 roku we Lwowie. W roku 1942 ukończył szkołę średnią i rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej. Studia ukończył w Akademii Górniczej w Krakowie, uzyskując tytuł inżyniera mechanika w 1947 roku. Pracę w Politechnice Wrocławskiej podjął 01.07.1946 roku jako asystent na Wydziale Mechaniczno-Elektrotechnicznym, początkowo w Katedrze Elementów Maszyn, następnie Laboratorium Wytrzymałościowym i Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej. W roku 1954 został kandydatem nauk, w latach 1953-1959 był zastępcą profesora, docentem w latach 1959-1962. W roku 1962 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Profesorem zwyczajnym został mianowany w roku 1969.

Specjalizował się w wytrzymałości materiałów. Zajmował się fizykalnymi aspektami wytrzymałości materiałów i problemami dekohezji - twórca hipotez Zakrzewskiego (hipoteza złomu kruchego).

Pełnił liczne funkcje. W latach 1951-1953 był kierownikiem Laboratorium Wytrzymałościowego, kierownikiem Katedry Metaloznawstwa w latach 1964-1968, dyrektorem Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej w latach 1963-1971 i 1981-1984, dziekanem Wydziału Mechanizacji Rolnictwa w latach 1956- 1958, dziekanem Wydziału Mechanicznego w latach 1958-1964, rzecznikiem dyscyplinarnym Uczelni w latach 1958-1970, kierownikiem Zakładu Wytrzymałości w latach 1972-1975, członkiem Zespołu Dydaktyczno-Naukowego MECHANIKA przy Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki w latach 1961-1983, przewodniczącym Związku Nauczycielstwa Polskiego przy PWr w latach 1955-l956, członek PTMTS, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i innych. Pod Jego kierownictwem i z Jego inicjatywy opracowano na początku lat sześćdziesiątych projekt przebudowy Wydziału Mechanicznego (organizacja instytutowa), jako Dziekan Wydziału kierował jego wdrożeniem.

Jest autorem ponad 70 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, 5 opracowań książkowych, licznych patentów użytkowych, promotor 13 doktoratów. Przeszedł na emeryturę 01.10.1984 roku.

Zmarł 19 stycznia 1996 roku.


NanoMitex

NanoMitex

NanoMitex

Sol-Gel Laboratory
Sol-Gel Laboratory

Pracownik

Latest News
Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek
Rada Instytutu
Posiedzenie Rady Instytutu
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wykonanie umowy zlecenia

 
Go to top of page  Strona Główna | Kontakt | Kierownictwo | Pracownicy | Historia | Nauka | Kształcenie | Oferta | Konferencje | Odsyłacze | Aktualności | Ludzie | Publikacje | Ważne terminy | Zapiski | Poczta |
© Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej