IMiMT  
  Strona Główna arrow Kontakt arrow Mapa Serwisu Polski | English
ZM

Main Menu
 Strona Główna
 Kontakt
 Mapa Serwisu
indent Zdjecia
 Obiekty PWr
 Politechnika we Wrocławiu
 Na zdjęciu satelitarnym
 Nasz profil
 Dojazd
 Kierownictwo
 Pracownicy
 Historia
 Nauka
 Kształcenie
 Oferta
 Konferencje
 Odsyłacze
 Aktualności
 Publikacje
 Ważne terminy
 Zapiski
 Poczta

Login Form
login

hasło

Zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasło??

 17.02.2018, 16:24
Mapa serwisu: Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej
   
Strona Główna  
Kontakt  
 Mapa Serwisu  
  Zdjecia  
 Na zdjęciu satelitarnym Zewnętrzny odsyłacz
 Obiekty PWr  
 Politechnika we Wrocławiu  
 Nasz profil  
 Dojazd  
Kierownictwo  
Pracownicy  
 Osobowości  
  Rudolf Haimann Zewnętrzny odsyłacz
  Zdzisław Gabryszewski Zewnętrzny odsyłacz
  Marek Zakrzewski Zewnętrzny odsyłacz
  Egon Dworzak  
  Stanisław Bodaszewski  
  Jerzy Henryk Teisseyre  
  Jerzy Alfred Zawadzki  
  Tadeusz Porębski  
  Ryszard Żuchowski  
  Stanisław Gładysz  
  Leszek Gołaski  
  Bronisław Okołów  
  Barbara Gabryszewska  
  Krzysztof Maruszewski  
  Ewald Macha  
  Radosław Iwankiewicz  
 Zatrudnieni  
  Wacław Kasprzak  
  Maciej Kulisiewicz  
  Stanisław Piesiak  
Historia  
 Wspomnienia  
 Rudolf Haimann  
 Marek Zakrzewski  
 Zdzisław Gabryszewski  
 Budynek  
Nauka  
 Kadra  
 Zakłady  
  Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych  
  Zakład Materiałoznawstwa  
  Zakład Mechaniki Układów Dyskretnych  
 Laboratoria  
  Laboratorium Dynamiki  
   Oferta  
   Prowadzone badania  
   Możliwości badawcze  
   Aparatura  
   Oprogramowanie  
  Laboratorium Materiałoznawstwa  
   Badania  
   Charakterystyka  
   Aparatura  
  Laboratorium Środowiskowe  
   Badania  
   Charakterystyka  
   Aparatura  
  Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych  
   Charakterystyka  
   Wyposażenie  
   Oferta  
 Seminaria  
  Seminarium Dynamiki  
  Seminarium Inżynierii Materiałowej  
  Seminarium Materiałoznawstwa  
 Czasopisma  
 Współpraca zagraniczna  
 Projekty EU  
  Unia Europejska  
  NanoMitex  
  Centra Doskonałości  
   SGM&N Zewnętrzny odsyłacz
   MAREC Zewnętrzny odsyłacz
Kształcenie  
 Kalendarz akademicki Zewnętrzny odsyłacz
 Studia we Wrocławiu  
 Forum Studenckie Zewnętrzny odsyłacz
 Materiałoznawstwo  
 Prace dyplomowe 2004/2005  
 Prace dyplomowe 2005/2006  
 Studia Międzyuczelniane  
 Pomoc materialna dla studentów - różne odsyłacze...  
Oferta  
 LBMK  
  Deklaracja  
  Procedury Badawcze  
  Wyposażenie badawcze  
 Badania rentgenograficzne  
  Zdjęcia Zewnętrzny odsyłacz
  Filmy  
Konferencje  
 Sol-Gel Materials Zewnętrzny odsyłacz
 Functional Sol-Gel Materials  
 Polish-Czech Seminars  
 Mechanics Colloquium  
  3rd Mechanics Colloquium Zewnętrzny odsyłacz
  1st Mechanics Colloquiun Zewnętrzny odsyłacz
  17th Mechanics Colloquium  
  13th Mechanics Colloquium  
  12th Mechanics Colloquium  
  11th Mechanics Colloquium  
  10th Mechanics Colloquium  
  9th Mechanics Colloquium  
  8th Mechanics Colloquium  
  7th Mechanics Colloquium  
  6th Mechanics Colloquium  
  5th Mechanics Colloquium  
  4th Mechanics Colloquium  
  2nd Mechanics Colloqium  
   List of Participants  
 Letnie Szkoły  
  Szklarska Poręba'1997  
  Zlate Hory'1999  
  Pokrzywna'2001  
 Recykling  
Odsyłacze  
 MNiSW  
 CORDIS  
 Nauka w Polsce  
 Portal Innowacji  
 eBIP  
 Wyborcza  
 Ciekawostki  
 EurekAlert  
 Wirusy  
 Hydrogen  
 Matlab  
Aktualności  
 Biuletyny  
  Biuletyn 2  
  Biuletyn 3  
  Biuletyn 4  
  Biuletyn 5  
  Biuletyn 6  
  Biuletyn 7  
  Biuletyn 1  
  Biuletyn 8  
  Biuletyn 9  
 Wybory 2002  
  Program  
 Wybory 2005  
  Aktualności  
   Wybory 2005-2008  
 Archiwum  
  Instytut  
  Seminarium Dynamiki  
  Seminarium Inżynierii Materiałowej  
  Seminarium Materiałoznawstwa  
  Biblioteki  
  Politechnika Wrocławska  
  Rada Instytutu  
  Ogólne  
  Wybory 2005-2008  
Publikacje  
Ważne terminy  
Zapiski  
 Junik Zewnętrzny odsyłacz
 Lewandowski Zewnętrzny odsyłacz
 Maciejewski Zewnętrzny odsyłacz
 Myszka Zewnętrzny odsyłacz
Poczta Zewnętrzny odsyłacz
 - - - - - - - 
 Administracja 
 ANISZEWSKA, Dorota 
  Dydaktyka
 BANAś, Bogdan 
 BARANOWSKI, Karol 
 BASZCZUK, Agnieszka 
 BłAżEJEWSKI, Wojciech 
 BOCIAN, Mirosław 
  MBM Walbrzych 4.02
  Mechan I, Pon. 11.15,2.38,2011
  Wyniki Poprawa MTR 2.02
  Wyniki pop z Mech. 2 MBM 24.02.2011
  Wyniki Mech2 MTR z 17.01.2011
  Wyniki MTR z dnia 17.01.2011
  Mechaniaka 1, Cwiczenia 24.09. 12.15
  Kolo mech I 11.2011 cz. I
  Wyniki 2 terminu ćwiczeń Mechanika1, 27.09
  Walbrzych ZiP
  Mechanika I, 2011.06.22, Środa g. 11.15 sala 316B1, Ostatni termin poprawy
  Ostatni termin, Mechanika I, oceny
  Mechanika I, Czw. 13 MTR
  Wyniki kolokwium Walbrzych ZiP
  Wyniki Poprawy MTR i MBM
  Oceny Walbrzych ZiP
  Termin Dla Walbrzycha ZiP i MBM
  Oceny Wal MBM z dnia 15.06.
  Wyniki z Egz. Mech. Walbrzych 28.06.2010
  Egzamin Kurs Pow 24.09 wyniki Mechanika 1
  Wyniki Egz. Wałbrzych wrzesien
  Wyniki Wałbrzych Mech 1. Wrze.
  Mech I, Czw. 2 termin, oceny
  Pon, Mechanika 1, 2termin, 13.06.2011, Wyniki
  Mech 1, Cz. MTR, 10.06
  Ostatnia poprawa dla MBM i MTR, Piatek, s. 2.37 B4 9.00
  Mechanika I, Cz. 11 MBM
  Wyniki kolo Mech I, MBM Czw, 10.06
  Mech 1. Walb 11.06. MBM
  Wyniki kolokwium Walbrzych MBM
 BOMBA, Jacek 
 BORAK, Beata 
 ĆMIKIEWICZ, Marian 
 CZAPLIńSKI, Tomasz 
 CZOPOR, Julita 
 Doktoranci I-19 
 DOMAńSKI, Marcin 
 DUDZIńSKI, Włodzimierz 
 DZIATKIEWICZ, Marian 
 FASSA, Bartłomiej 
 FASSA, Magdalena 
 FRąTCZAK, Roman 
 FRYDMAN, Stanisław 
 GABRYś, Elżbieta 
 GąSIOR, Paweł 
 GASPEROWICZ, Aleksandra 
 GRYGIER, Dominika 
 GRZEGORZEWICZ, Tadeusz 
 HAIMANN, Krystyna 
 HASIAK, Mariusz 
  Tytul
 HEJNA, Jan 
 HRENIAK, Agnieszka 
 HRYCENIAK, Monika 
 IWANKIEWICZ, Radosław 
 JASIORSKI, Marek 
 JUNIK, Krzysztof 
  Laboratorium dyfraktometrii rentgenowskiej
  X-Ray Diffraction Laboratory
  Badania zmian naprężeń szczątkowych w procesie obróbki podzerowej stali nawęglanej (En 353)
  Występowania lokalnych zmian energii wewnętrznej w procesie zmęczenia
 KALETA, Jerzy 
  Curricullum Vitae
  Curriculum Vitae
 KAMIńSKA, Anna 
 KASPRZAK, Wacław 
 KONAT, Łukasz 
 KOńCZAL, Grażyna 
 KONIAREK, Kazimierz 
 KOPCZYńSKA, Klaudia 
 KORNAK, Róża 
 KOTOWSKI, Piotr 
 KRAJCZYK, Adam 
 KRYG, Mariusz 
 KRZAK-ROś, Justyna 
 KULISIEWICZ, Maciej 
  Informacje dla studentów
  Proponowane tematy prac doktorskich
  MBM – Mechanika 1
  MECHATRONIKA – Mechanika 1
 KUźNICKA, Bogumiła 
  Konsultacje dla studentów
  Wykłady dla studentów AIR
  Kurs: Materiałoznawstwo
  Kurs: Metaloznawstwo
 LACHOWICZ, Maciej 
 LEWANDOWSKI, Daniel 
 MACIEJEWSKI, Łukasz 
  Kalendarz akademicki
 ŁUKOWIAK, Anna 
 MARUSZEWSKI, Krzysztof 
  Curriculum Vitae
  Curriculum Vitae
  Lista publikacji
  List of publications
  Centrum Doskonałości Sol-Gel i Nanomateriałów
  Współpraca międzynarodowa
  Presentations
  Sol-Gel Materials and Nanotechnology - Center of Excellence
  International cooperation - conferences
 Zakład Materiałoznawstwa 
 MENDEL, Sylwia 
 MORAWSKA, Małgorzata 
 MROCZKOWSKI, Leszek 
 MROZEK, Andrzej 
 MYSZKA, Wojciech 
  CV
 OLSZEWSKA, Jowita 
 ORłOWSKI, Jan 
 OSKWAREK, Michał 
 PANEK, Maciej 
 PęKALSKA, Lidia 
 PęKALSKI, Grzegorz 
 PIERZCHAłA, Grażyna 
 PIESIAK, Stanisław 
 PłACZEK, Irena 
 PLAMINIAK, Monika 
 PODREZ-RADZISZEWSKA, Marzena 
 INGA POłEć,  
 PRZYGODA, Aleksander 
 PTAK, Teresa 
 RYBACZUK, Marek 
 SłOWIńSKI, Jakub 
 SZATA, Mieczysław 
 WIDANKA, Krzysztof 
 WIEWIóRSKI, Przemysław 
 WIśNIEWSKI, Wojciech 
 ZAJąC, Piotr 
 ZARęBA-GRODź, Iwona 
 ZIęTEK, Grażyna 
 ZIółKOWSKI, Bogumił 
 Zakład Mechaniki Ośrodków Ciąglych 
 Zakład Mechaniki Ośrodków Dyskretnych 
 ŻOłYńSKA, Katarzyna 
 NOWAK, Marian 
 RUTKOWSKA-GORCZYCA, Malgorzata 
 LESIUK, Grzegorz 
  Informacje Grzegorz Lesiuk
 WOJCIECH NOSKO,  
 MARZENA LACHOWICZ,  
NanoMitex

NanoMitex

NanoMitex

Sol-Gel Laboratory
Sol-Gel Laboratory

Pracownik

Moonphase


Latest News
Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek
Rada Instytutu
Posiedzenie Rady Instytutu
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wykonanie umowy zlecenia

Wyświetl nasze newsy
na swojej stronie
RSS

APC UPS monitor
apcaccess failed.