IMiMT  
  Strona Główna arrow Zapiski Polski | English
ZM

Main Menu
 Strona Główna
 Kontakt
 Kierownictwo
 Pracownicy
 Historia
 Nauka
 Kształcenie
 Oferta
 Konferencje
 Odsyłacze
 Aktualności
 Publikacje
 Ważne terminy
 Zapiski
 Junik
 Lewandowski
 Maciejewski
 Myszka
 Poczta

Login Form
login

hasło

Zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasło??

 24.02.2018, 22:52
Excel
(11.05.2006, 13:03) Napisał(a) Krzysztof Junik
Sub SortujKomorke()
Dim we, wy(50), wyso
Dim i, nr, ile, licz As Integer
'GoTo Sortuj
 i = 1
 nr = 1 ' pozycja przecinka
 ile = 1 ' ile znakow pozostalo do konca
 licz = 0
 'we = "ala,ma,kota,kot,ma,ale"    ' Define string.
  we = ActiveCell
While InStr(1, we, ",") > 1
 nr = InStr(1, we, ",")
 ile = nr - 1
 wy(i) = Mid(we, nr - ile, ile) 'Left(we, ile)
 we = Mid(we, nr + 1, Len(we) - ile - 1) 'Left(we, Len(we) - 1)
 Cells(i, 2) = wy(i)
 i = i + 1
 licz = licz + 1
Wend
 wy(i) = Mid(we, 1, Len(we))
 Cells(i, 2) = wy(i)
 'MsgBox ("koniec zabawy")
Sortuj:
ActiveSheet.Range("B1:B6").Sort _
        Key1:=Worksheets("Arkusz1").Range("B1")
For i = 1 To licz + 1
 wyso = wyso + Cells(i, 2) + ","
Next i
 Cells(1, 3) = wyso
End Sub
[ Wróć ]
NanoMitex

NanoMitex

NanoMitex

Sol-Gel Laboratory
Sol-Gel Laboratory

Pracownik

Latest News
Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek
Rada Instytutu
Posiedzenie Rady Instytutu
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wykonanie umowy zlecenia

 
Go to top of page  Strona Główna | Kontakt | Kierownictwo | Pracownicy | Historia | Nauka | Kształcenie | Oferta | Konferencje | Odsyłacze | Aktualności | Ludzie | Publikacje | Ważne terminy | Zapiski | Poczta |
© Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej