IMiMT  
  Strona Główna arrow Pracownicy arrow Osobowości arrow Ryszard Żuchowski Polski | English
ZM

Main Menu
 Strona Główna
 Kontakt
 Kierownictwo
 Pracownicy
 Osobowości
indent Egon Dworzak
indent Stanisław Bodaszewski
indent Rudolf Haimann
indent Jerzy Henryk Teisseyre
indent Zdzisław Gabryszewski
indent Marek Zakrzewski
indent Jerzy Alfred Zawadzki
indent Tadeusz Porębski
indent Ryszard Żuchowski
indent Stanisław Gładysz
indent Leszek Gołaski
indent Bronisław Okołów
indent Barbara Gabryszewska
indent Krzysztof Maruszewski
indent Ewald Macha
indent Radosław Iwankiewicz
 Zatrudnieni
 Historia
 Nauka
 Kształcenie
 Oferta
 Konferencje
 Odsyłacze
 Aktualności
 Publikacje
 Ważne terminy
 Zapiski
 Poczta

Login Form
login

hasło

Zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasło??

 22.01.2018, 04:59
Ryszard Żuchowski   Drukuj 
Napisał(a) Krzysztof Junik  
18.11.2008, 22:20
Ryszard Żuchowski

Urodził się 11.01.1933 roku w Medynie (województwo tarnopolskie). W roku 1951 ukończył Liceum Ogółnokształcące we Lwówku Śląskim. Studia wyższe rozpoczął na Wydziale Lotniczym Politechniki Wrocławskiej w 1951 roku, a następnie kontynuował je na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia w 1956 roku uzyskując tytuł matistra inżyniera mechanika.

Prace w Politechnice Wrocławskiej rozpoczął od 1.09.1954 roku na stanowisku zastępcy asystenta w Katedrze Mechaniki Technicznej, następnie został asystentem (1956) i starszym asystentem (1958). Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1954 roku. W roku 1972 został docentem. Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymał w roku 1987, a na stanowisko profesora nadzwyczajnego został powołany w 1990 roku. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1991 roku. Specjalizuje się w mechanice ciął stałych. Zaproponował własna koncepcje miary uszkodzenia materiału i doświadczalna weryfikacje tej miary oraz ocenę wpływu rodzaju stanu naprężenia na procesy odkształcenia i zniszczenia stali żarowytrzymałych w warunkach cyklicznych zmian temperatury.

Pełnił liczne funkcje kierownicze. W latach 1975 - 1978 zastępcy dyrektora Instytutu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem, a w latach 1990 - 1991 dyrektora Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej. Od 1990 roku jest kierownikiem Laboratorium Wytrzymałości Materiałów, a od 1992 roku kierownikiem Zakładu Naukowo - Dydaktycznego Wytrzymałości Materiałów w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej.

W 1988 roku był członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego Konferencji NUCMAT 88, a w 1994 został powołany w skład Komitetu Organizacyjnego V Międzynarodowej Konferencji Zmęczenia i Zniszczenia. Był członkiem PTMTS, Europejskiej Grupy Mechaniki Pękania, Członkiem Komisji Budowy Maszyn i Mechaniki oraz Komisji Nauki o Materiałach Oddziału PAN we Wrocławiu i Zespołu Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Jest autorem ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym 2 monografii: Zmęczenie cieplne metali i elementów konstrukcji (1981), Analiza procesu zniszczenia podczas zmęczenia cieplnego metali (1986) i jednego podręcznika akademickiego: Wytrzymałość Materiałów (1996). Wypromował 4 doktorów.


NanoMitex

NanoMitex

NanoMitex

Sol-Gel Laboratory
Sol-Gel Laboratory

Pracownik

Latest News
Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek
Rada Instytutu
Posiedzenie Rady Instytutu
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wykonanie umowy zlecenia

 
Go to top of page  Strona Główna | Kontakt | Kierownictwo | Pracownicy | Historia | Nauka | Kształcenie | Oferta | Konferencje | Odsyłacze | Aktualności | Ludzie | Publikacje | Ważne terminy | Zapiski | Poczta |
© Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej