IMiMT  
  Home arrow Staff arrow Osobowości arrow Krzysztof Maruszewski Polski | English
ZM

Main Menu
 Home
 Contact Us
 Executives
 Staff
 Osobowości
indent Egon Dworzak
indent Stanisław Bodaszewski
indent Rudolf Haimann
indent Jerzy Henryk Teisseyre
indent Zdzisław Gabryszewski
indent Marek Zakrzewski
indent Jerzy Alfred Zawadzki
indent Tadeusz Porębski
indent Ryszard Żuchowski
indent Stanisław Gładysz
indent Leszek Gołaski
indent Bronisław Okołów
indent Barbara Gabryszewska
indent Krzysztof Maruszewski
indent Ewald Macha
indent Radosław Iwankiewicz
 Zatrudnieni
 History
 Research
 Education
 Services
 Conferences
 The Web Links
 News (PL)
 Publications
 Events
 Blog
 Mail (Intranet)

Login Form
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?

 2018-01-19, 17:58
Krzysztof Maruszewski   Print 
Written by Krzysztof Junik  
2008-11-21, 19:53

Urodził się dnia 08.08.1964 w Zielonej Górze. Ukończył XIV L.O. we Wrocławiu w roku 1983, a następnie rozpoczął studia na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Po Podstawowych Problemów Techniki, kierunek – Biotechnologia. Studia ukończył w roku 1988 z tytułem magistra biotechnologii. Następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w latach 1989 - 1992 kontynuował naukę na studiach doktoranckich w Marquette University, Chemistry Department, Milwaukee. W roku 1992 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Wrócił do Polski, gdzie w 1995 roku jego doktorat został nostryfikowany przez Wydział Chemii Politechniki Wrocławskiej. W 1999 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk chemicznych. W roku 2000 pracował na stanowisku docenta w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych - PAN, we Wrocławiu. W tym samym roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczny).
Wielokrotnie odbywał staże zagraniczne, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Izraelu, Francji. Chętnie zapraszany do członkostwa w organizacjach i radach naukowych. Zdobył wiele cennych nagród i wyróżnień w kraju i zagranicą.
Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji, głównie zagranicznych i 2 monografii.
Obecnie pracuje w Belgii, gdzie objął stanowisko Dyrektora ds. Kontaktów Naukowych we Wspólnotowym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej (JRC) w Brukseli.

Dodatkowe informacje:
http://www.immt.pwr.wroc.pl/~maruszewski/

Chronologicznie
Stopnie naukowe:
1988     magister biotechnologii praca magisterska: "Komputerowa symulacja ukierunkowanej mutagenezy i jej wpływu na aktywność i stabilność białek", promotor: dr hab. inż. A. Sokalski
1992     PhD in Analytical Chemistry, praca doktorska: "Spectroscopy and Physicochemical Properties of Ruthenium(II) Polypyridine Complexes in Free Solutions and Entrapped in Zeolites"promotor: dr J. Kincaid(doktorat nostryfikowany przez Wydział Chemii Politechniki Wrocławskiej w 1995)
1999     doktor habilitowany nauk chemicznych, specjalność - chemia fizycznarozprawa habilitacyjna: “Fizykochemiczne i spektroskopowe właściwości kompleksów metali i molekuł organicznych immobilizowanych w zeolitach i matrycach zol-żelowych

Zajmowane stanowiska:
1992 – 1995     Research Associate Marquette University, Chemistry Department, Milwaukee, WI, USA
1995 – 2000     adjunkt Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski
1995 – 2000     adjunkt Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, PAN, Wrocław
2000     docent Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, PAN, Wrocław
2000     profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej Wydział Mechaniczny, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej

Zagraniczne staże naukowe:
1992 - 1995     Marquette University, Chemistry Department, Milwaukee, WI, USA
1997     2 tyg. w Türku University, Türku, Finlandia
1999     1 tydzień w the Hebrew University, Jerozolima, Izrael
2002     1 miesiąc w Jackson State University, MS, USA
2004     1 miesiąc (Invited Professor) Montpellier University 2, Montpellier, Francja

Członkostwo w organizacjach i radach naukowych:
1998 -     członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
1999 – 2000     członek Rady Naukowej Wydziału Mat.-Fiz. Chem. Uniwersytetu Opolskiego
1999 – 2000     członek Rady Naukowej Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego
2000     członek Komisji Doktorskiej Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego
2000 -     członek Rady Naukowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej

Nagrody i wyróżnienia:
1985, -86,-88     studenckie nagrody Rektora Politechniki Wrocławskiej
1987     Nagroda Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego "Primus Inter Pares"
1994     Certificate of Accomplishment, Marquette Uniwersity
1999     złoty medal z wyróżnieniem na 48 Targach Wynalazczości Eureka’99 w Brukseli 2000 Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej
2000     złoty medal z wyróżnieniem na 49 Targach Wynalazczości Eureka’00 w Brukseli
2002     złoty medal na 51 Targach Wynalazczości Eureka’02 w Brukseli
2003     złoty medal na 52 Targach Wynalazczości Eureka’03 w Brukseli

Patenty: 2 (polskie) + 7 wniosków patentowych (polskie).


NanoMitex

NanoMitex

NanoMitex

Sol-Gel Laboratory
Sol-Gel Laboratory

Pracownik

Latest News
Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek
Rada Instytutu
Posiedzenie Rady Instytutu
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wykonanie umowy zlecenia

 
Go to top of page  Home | Contact Us | Executives | Staff | History | Research | Education | Services | Conferences | The Web Links | News (PL) | Ludzie | Publications | Events | Blog | Mail (Intranet) |
© Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej