IMiMT  
  Home arrow Staff arrow Osobowości arrow Barbara Gabryszewska Polski | English
ZM

Main Menu
 Home
 Contact Us
 Executives
 Staff
 Osobowości
indent Egon Dworzak
indent Stanisław Bodaszewski
indent Rudolf Haimann
indent Jerzy Henryk Teisseyre
indent Zdzisław Gabryszewski
indent Marek Zakrzewski
indent Jerzy Alfred Zawadzki
indent Tadeusz Porębski
indent Ryszard Żuchowski
indent Stanisław Gładysz
indent Leszek Gołaski
indent Bronisław Okołów
indent Barbara Gabryszewska
indent Krzysztof Maruszewski
indent Ewald Macha
indent Radosław Iwankiewicz
 Zatrudnieni
 History
 Research
 Education
 Services
 Conferences
 The Web Links
 News (PL)
 Publications
 Events
 Blog
 Mail (Intranet)

Login Form
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?

 2018-02-25, 18:39
Barbara Gabryszewska   Print 
Written by Krzysztof Junik  
2008-11-18, 23:38
Barbara Gabryszewska

Urodziła się 18.01.1930 roku w Oktawinie (województwo warszawskie). Świadectwo dojrzałości uzyskała w roku 1951 we Wrocławiu. W latach 1951 - 1956 studiowała na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanika w specjalności technologia budowy maszyn. W czasie studiów rozpoczęła pracę w Katedrze Mechaniki Technicznej jako młodszy asystent w roku 1955, asystent w roku 1956, starszy asystent w roku 1958. W roku 1964 uzyskała stopień doktora nauk technicznych i została mianowana adiunktem. W roku 1972 została mianowana docentem.

Zajmowała się wpływem równomiernego wszechstronnego ciśnienia na własności mechaniczne monokryształów, własnościami cieczy lepkich, a następnie zagadnieniami wytrzymałości tworzyw sztucznych w złożonych stanach naprężenia.

Pełniła liczne funkcje na Wydziale i w Instytucie. W latach 1966 - 1968 była zastępcą dyrektora Instytutu ds. gospodarstwa pomocniczego, w latach 1972 - 1974 Redaktorem Naczelnym Wydawnictw Naukowych i Dydaktycznych, w latach 1974 - 1987 prodziekanem ds. studenckich Wydziału Mechanicznego. W latach 1987 - 1990 była zastępcą dyrektora Instytutu ds. dydaktyki.

Jest autorką i współautorką 11 publikacji, książki oraz skryptu Mechanika ogólna.

Przeszła na emeryturę w roku 1991.


NanoMitex

NanoMitex

NanoMitex

Sol-Gel Laboratory
Sol-Gel Laboratory

Pracownik

Latest News
Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek
Rada Instytutu
Posiedzenie Rady Instytutu
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wykonanie umowy zlecenia

 
Go to top of page  Home | Contact Us | Executives | Staff | History | Research | Education | Services | Conferences | The Web Links | News (PL) | Ludzie | Publications | Events | Blog | Mail (Intranet) |
© Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej