IMiMT  
  Home Polski | English
ZM

Main Menu
 Home
 Contact Us
 Executives
 Staff
 History
 Research
 Education
 Services
 Conferences
 The Web Links
 News (PL)
 Publications
 Events
 Blog
 Mail (Intranet)

Login Form
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?

 2018-01-19, 18:13
Prof. Jerzy Zawadzki - wspomnienie   Print 
Contributed by Wac豉w Kasprzak  
2008-11-18, 20:21

Dnia 11 sierpnia 2000 r. zmar prof. Jerzy Zawadzki. Pogrzeb odby si 17 sierpnia na Cmentarzu Osobowickim we Wroc豉wiu.

Prof. Jerzy Zawadzki urodzi si 6 sierpnia 1923 roku we Lwowie. Studia rozpocz掖 na Politechnice Lwowskiej w okresie okupacji a dyplom magistra in篡niera mechanika otrzyma w roku 1947 w Akademii G鏎niczo-Hutniczej w Krakowie.

Ju 1 lipca 1946 roku rozpocz掖 prac naukowo-dydaktyczn w Politechnice Wroc豉wskiej jako zast瘼ca asystenta. Kiedy powsta豉 Katedra Mechaniki Technicznej by jej pierwszym pracownikiem, by z czasem obj望 kierownictwo.

W roku 1954 obroni prac doktorsk i kontynuowa dzia豉lno嗆 naukow w zakresie reologii tworzyw, w szczeg鏊no軼i sztucznych oraz dekohezji metali.

Olbrzymi dorobek dydaktyczny i naukowy Profesora zosta ukoronowany przyznaniem tytu逝 profesora nadzwyczajnego w roku 1962, a nast瘼nie zwyczajnego w roku 1970. Pe軟i liczne funkcje w Instytucie i na Uczelni. By kierownikiem Zak豉du Reologii i Wyt篹enia oraz wsp馧organizatorem Instytutu Materia這znawstwa i Mechaniki Technicznej oraz Zast瘼c Dyrektora.

Jego znakomitych wyk豉d闚 z mechaniki, wytrzyma這軼i, reologii, drga s逝cha造 tysi帷e student闚 Politechniki Wroc豉wskiej.

By aktywnym cz這nkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym r闚nie cz這nkiem za這篡cielem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

Odznaczony by najwy窺zymi odznaczeniami pa雟twowymi i uczelnianymi mi璠zy innymi Krzy瞠m Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Z這tym Krzy瞠m Zas逝gi, Medalem za wybitne zas逝gi dla rozwoju Politechniki Wroc豉wskiej. Przeszed na emerytur w roku 1983.

 

Dorobek naukowo-dydaktyczny prof. Jerzego Zawadzkiego ma du瞠 znaczenie w mechanice i jest ilo軼iowo ogromny oraz rozleg造 tematycznie. ㄠczna liczba prac opublikowanych w czasopismach i przedstawionych w materia豉ch konferencyjnych wynosi ponad 171, w tym 5 skrypt闚 i 3 ksi捫ki wydane przez PWN. 26 prac opublikowa Profesor w czasopismach zagranicznych i w materia豉ch na konferencjach. Doda nale篡, 瞠 np. skrypt "Mechanika Og鏊na" mia 5 zmienionych, rozszerzanych i uzupe軟ianych wyda. W鈔鏚 ksi捫ek znajduje si znany w kraju i popularny podr璚znik akademicki "Mechanika Og鏊na", oceniony przez prowadz帷ych zaj璚ia za jeden z najlepszych podr璚znik闚 mechaniki. Monografia pt "Problemy wyt篹enia i znu瞠nia polimer闚 jako tworzyw konstrukcyjnych" zawiera 31 ark. wydawniczych. Zawarty w niej materia w 70% opiera si o wyniki prac prowadzonych i kierowanych przez prof. Jerzego Zawadzkiego. Poza wykazem tego dorobku znajduje si liczna dzia豉lno嗆 przek豉dowa wa積iejszych publikacji z czasopism niemieckich i angielskich oraz t逝maczenie z j瞛yka angielskiego ksi捫ki J.M. Warda "Mechaniczne w豉sno軼i polimer闚 jako tworzyw konstrukcyjnych" 26 ark. wydaw. Ten dorobek wzbogacaj takie opracowania jak rozdzia dotycz帷y "w豉sno軼i reologicznych materia堯w" w Mechanice Technicznej tom X, czy om闚ienie dorobku W.Burzy雟kiego w zakresie "miary wyt篹enia materia逝 wed逝g energetycznej koncepcji W.Burzy雟kiego" w dzie豉ch W. Burzy雟kiego. Powa積e znaczenie maj prace wykonane dla przemys逝, takie jak obliczenia turbogenerator闚 du瞠j mocy, czy odpowiedzialnych element闚 maszyn papierniczych, sortownik闚 wibracyjnych lub wir闚ek dla cukrowni o zmienionych, z inicjatywy zespo堯w prof. J. Zawadzkiego, materia豉ch - na laminaty. Miar tej dzia豉lno軼i s liczne patenty. Wk豉d formalny w kszta販enie m這dej kadry to 20 prac doktorskich, kt鏎ych prof. Jerzy Zawadzki by promotorem oraz opieka nad wieloma pracami habilitacyjnymi i ogromna liczba recenzji prac doktorskich i recenzje prac habilitacyjnych . Nale篡 te zwr鏂i uwag na to, 瞠 liczne promotorstwa prac doktorskich i recenzje prac habilitacyjnych dotyczy造 pracownik闚 uczelni spoza Politechniki Wroc豉wskiej z Instytut闚 PAN i Instytut闚 Resortowych, co stanowi o uznaniu autorytetu naukowego Profesora w kraju.

Charakteryzuj帷 stron jako軼iow i tre嗆 dorobku naukowego trzeba podkre郵i, 瞠 dotyczy on globalnie mechaniki cia豉 sta貫go. W r騜nych okresach tw鏎czo軼i naukowej Profesor koncentrowa si na zagadnieniach; pocz徠kowo mechaniki cia豉 nieodkszta販alnego, a konkretnie teorii wywa瘸nia i drga, przyk豉d stanowi prace z lat pi耩dziesi徠ych takie, jak: "Wywa瘸nie szybko wiruj帷ych element闚 maszynowych", czy "Wp造w momentu 篡roskopowego szybkowiruj帷ych wa堯w spr篹ystych na drgania uk豉du", nast瘼nie na problemach wyt篹enia, wymieni prace: "Ci郾ienie zredukowane jako jeden z parametr闚 wyt篹enia", "Ocena no郾o軼i granicznej tworzyw sztucznych", a wreszcie, co stanowi這 domen dzia豉lno軼i Profesora, na zagadnieniach mechaniki dotycz帷ych jednorodnych tworzyw sztucznych oraz niejednorodnych materia堯w typu laminaty i wyst瘼uj帷ych tam w spos鏏 istotny zjawisk pe透ania i relaksacji napr篹e. Zagadnieniami tymi zajmowa si Profesor bardzo szeroko badaj帷 je i opisuj帷 przy obci捫eniach stacjonarnych oraz zmiennych w czasie, np. przy zm璚zeniu. Osi庵ni璚ia w tym zakresie spowodowa造, 瞠 profesor Zawadzki by uwa瘸ny za najwybitniejszego w kraju specjalist w mechanice tworzyw sztucznych. Nie mo積a jednak przy tym nie wspomnie o wielu pracach po鈍i璚onych nowoczesnym metodom obliczeniowym, szczeg鏊nie cennych dla konstruktor闚 maszyn. Przyk豉dem s publikacje "Optymalne kszta速owanie strefy przej軼iowej w walcowych zbiornikach ci郾ieniowych", czy "O pewnym zagadnieniu stateczno軼i p造t".

Narz璠ziami pracy naukowej Profesora by造 matematyka, mechanika, fizyka cia豉 sta貫go, termodynamika. Rozwa瘸nia teoretyczne uzupe軟ia lub uzasadnia eksperyment. Odpowiedni charakter do tego maj te publikacje Profesora. O wadze tych prac 鈍iadczy miejsce ich publikowania, by造 to: Rozprawy In篡nierskie, Biuletyn PAN, Archiwum Budowy Maszyn, Archiwum Hutnictwa, Zagadnienia Maszyn Przep造wowych, Mechanika Teoretyczna i Stosowana, Polimery- Tworzywa Wielkocz御teczkowe, In篡nieria Materia這wa, Angewandte Mathematik und Mechanik, Plaste und Kautschuk, Mechanika Polimer闚, Mi璠zynarodowe Kongresy I.U.T.A.M i inne.

Takie statystyczne zestawienie dzia豉lno軼i naukowej nie ilustruje jednak w pe軟i wk豉du tw鏎czego Profesora w rozw鎩 mechaniki polskiej. Dlatego w spos鏏 chocia瘺y pobie積y nale篡 om闚i niekt鏎e wyniki prac. Rozpocznijmy od wyt篹enia, chocia nazwanie tej grupy problem闚 "wyt篹eniem" sugeruje ich ograniczenie do wytrzyma這軼i materia堯w i jest z punktu widzenia prac profesora Zawadzkiego za w御kie. Prace te bowiem wi捫 si z koncepcj istnienia hiperpowierzchni obci捫ania , a zatem z zagadnieniami dotycz帷ymi r闚na tworz帷ych opartych na tej koncepcji w teorii plastyczno軼i, pe透ania itp. W okresie, w kt鏎ym Profesor zajmowa si tym problemem znane by造 trzy kryteria wej軼ia w stan plastyczny; H-M-H, Treski-de Saint Venanta i uog鏊nione kryterium Burzy雟kiego - mam tu na my郵i wszystkie warunki jak Jagna Pragera itp. sprowadzaj帷e si do warunku Burzy雟kiego. Kryterium Hubera stanowi這 zaw篹enie, zgodnie z do鈍iadczeniem Fpla, warunku Beltramiego. Mocno krytykowany przez Hubera warunek Treski mia ju pewne uzasadnienie fizykalne. Warunki typu Burzy雟kiego by造 postulatami o charakterze fenomenologicznym. Kryterium zaproponowane w wymienionej ju wcze郾iej pracy prof. Zawadzkiego opiera這 si na za這瞠niach i prawach fizyki cia豉 sta貫go i w odr騜nieniu od warunku Burzy雟kiego, wsp馧czynniki r闚nania, przedstawiaj帷ego to kryterium, mog造 by wyznaczone na podstawie danych fizycznych o w豉sno軼iach termomechanicznych o鈔odka. Postulat, 瞠 miar wyt篹enia-wej軼ia w stan plastyczny jest energia swobodna, czyli jedna z funkcji termodynamicznych, mia du瞠 znaczenie, gdy w zale積o軼i od przyj皻ych zmiennych stanu ( zgodnie z przekszta販eniem Legendre,a) pozwala uog鏊ni to kryterium. Zwraca te uwag na rol termodynamiki w opisie tych zjawisk, umo磧iwiaj帷 zastosowanie tego kryterium do r騜nych materia堯w w dowolnych stanach mechanicznych. Potwierdzi造 to badania do鈍iadczalne jednorodnych tworzyw sztucznych. Nale篡 tu doda, 瞠 pierwsza praca prof. J. Zawadzkiego na ten temat zosta豉 przyj皻a do druku w Rozprawach In篡nierskich w roku 1953, natomiast prace zwracaj帷e uwag na rol termodynamiki w mechanice opublikowane zosta造 przez Ziglera w 1952 roku, Biota w roku 1955, Wakulenk w roku 1958. Prace profesora Zawadzkiego dotycz帷e warunk闚 granicznych by造 te cz瘰to cytowane.

W roku 1959 prof. Jerzy Zawadzki zainicjowa pierwsze w kraju kompleksowe badania po鈍i璚one zm璚zeniu tworzyw sztucznych. Ich podsumowanie stanowi這 ponad 50 publikacji. Prace te dotyczy造 optymalizacji w豉sno軼i zm璚zeniowych o鈔odka lub element闚 konstrukcyjnych (np. wp造wu metalizacji powierzchni, roli metalicznych nape軟iaczy, obr鏏ki cieplnej), analizy fenomenologicznych w豉sno軼i zm璚zeniowych, statystycznych aspekt闚 zm璚zenia, zagadnie metodycznych i aparaturowych polegaj帷ych na wdra瘸niu r騜nych metod oznaczania granicy zm璚zenia tworzyw, analizy wp造wu r騜nych czynnik闚 na wytrzyma這嗆 dora幡 i zm璚zeniow jak temperatury, nape軟iaczy szklanych, koncentracji napr篹e, efektu skali.

W roku 1964 prof., J. Zawadzki rozpocz掖 prace zwi您ane z problemami pe透ania statycznego i dynamicznego polimer闚. Szczeg鏊nymi osi庵ni璚iami w tym zakresie by analityczny opis efekt闚 wibrope透ania przy wymuszeniu kinematycznym dla tworzyw termoplastycznych oraz zapocz徠kowanie bada pe透ania tworzyw termoplastycznych przy obci捫eniach stochastycznych z podj皻ymi pr鏏ami zastosowania w tych pracach, metod teorii identyfikacji, Zagadnieniami, kt鏎ymi Profesor zajmowa si ostatnio, wa積ymi z punktu widzenia praktycznego zastosowania tworzyw na elementy konstrukcji, by豉 reodystrybucja napr篹e w belkach i p造tach przek豉dkowych-tr鎩warstwiowych. Prace Profesora w tym zakresie maj charakter teoretyczny i s nowym spojrzeniem na zjawiska wyst瘼uj帷e w obci捫onych z這穎nych materia豉ch.

Na zako鎍zenie nale篡 doda, 瞠 przedstawione tutaj osi庵ni璚ia w dzia豉lno軼i naukowej prof. Jerzego Zawadzkiego s niepe軟e i szkicowe. Nie wspomnia貫m o tak trudnych zagadnieniach, jakimi Profesor si interesowa. do kt鏎ych nale篡 np. reostateczno嗆 tworzyw zbrojonych w堯knami szklanymi, kt鏎e cechuje geometryczna i fizyczna nieliniowo嗆 oraz anizotropia, czy te pr鏏ami przej軼ia z opisu dyskretnego do opisu makro zjawisk mechanicznych. My郵, 瞠 ze wzgl璠u na charakter zespo這wy i otwarty, dzia豉lno嗆 naukowa Profesora jest w przewa瘸j帷ej cz窷ci doskonale znana.


NanoMitex

NanoMitex

NanoMitex

Sol-Gel Laboratory
Sol-Gel Laboratory

Pracownik

Latest News
Dr in. Jerzy Tadeusz Baranek
Rada Instytutu
Posiedzenie Rady Instytutu
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wykonanie umowy zlecenia

 
Go to top of page  Home | Contact Us | Executives | Staff | History | Research | Education | Services | Conferences | The Web Links | News (PL) | Ludzie | Publications | Events | Blog | Mail (Intranet) |
© Instytut Materia這znawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wroc豉wskiej