IMiMT  
  Home arrow News (PL) arrow Institute Newspaper (PL) arrow Biuletyn 3 Polski | English
ZM

Main Menu
 Home
 Contact Us
 Executives
 Staff
 History
 Research
 Education
 Services
 Conferences
 The Web Links
 News (PL)
 Institute Newspaper (PL)
indent Biuletyn 1
indent Biuletyn 2
indent Biuletyn 3
indent Biuletyn 4
indent Biuletyn 5
indent Biuletyn 6
indent Biuletyn 7
indent Biuletyn 8
indent Biuletyn 9
 Wybory 2002
 Wybory 2005
 Archive
 Publications
 Events
 Blog
 Mail (Intranet)

Login Form
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?

 2018-03-24, 19:03
Biuletyn I-19 Nr 3 od 19 lutego do 1 lipca 2000 r   Print 
Written by Administrator  
2003-11-29, 11:25

Sprawy osobowe i organizacyjne

31 marca up造n掖 okres zatrudnienia mgr in. Moniki CZASxWSKIEJ.

30 czerwca zako鎍zyli prac w naszym Instytucie; Telesfor CZARNY, Hipolit SOROKA oraz Mariusz KRYG.

MINISTER OCHRONY 吐ODOWISKA, ZASOB紟 NATURALNYCH I LE吉ICTWA przyzna nagrod za dzia豉lno嗆 w dziedzinie Edukacji ekologicznej i promocji zagadnie zwi您anych z recyklingiem tworzyw sztucznych zespo這wi w sk豉dzie: dr in. Marek KOZΜWSKI, prof. dr hab. in. Jerzy ZWO挑ZIAK, dr in. Anna KOZΜWSKA.

08 czerwca odby造 si wybory przedstawiciela do PRZEDSTAWICIELSTWA PRACOWNICZEGO Politechniki Wroc豉wskiej. Na kadencj (2000 - 2003) wybrany zosta ponownie Czes豉w CZURYΜ.

Rada Instytutu

15 marca odby這 si posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Jej tematem by stan aktualny i postulowane kierunki zmian w dydaktyce IMiMT.

Na posiedzenie zaproszeniu byli: Dziekan W10 prof.dr hab.in. Wac豉w KOLLEK; Prodziekani: dr in. Jerzy BOCHMAN i dr hab.in. Tomasz NOWAKOWSKI; Kierownicy Zespo堯w Dydaktycznych oraz dr in. Andrzej PSZONKA, dr in. Mieczys豉w SZATA, dr in. Wojciech MYSZKA.

Dyrektor Instytutu przedstawi wybrane zagadnienia zwi您ane z dydaktyk a zw豉szcza jaka winna by "sylwetka" przysz貫go absolwenta Wydzia逝 Mechanicznego. Postulowa opracowanie d逝gofalowej koncepcji dydaktyki pozwalaj帷ej sprosta wymaganiom gospodarki krajowej i zagranicznej.

Dziekan przedstawi propozycje siatek dydaktycznych pozwalaj帷e realizowa kszta販enie tak kadry naukowej jak i kadry dla zaplecza gospodarki krajowej i zagranicznej.

Rada pozytywnie zaopiniowa豉 wniosek o nagrod Ministra Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa dla Zespo逝 w sk豉dzie: prof.dr hab.in. Jerzy ZWO挑ZIAK, dr in. Marek KOZΜWSKI, dr in. Anna KOZΜWSKA.

02 czerwca odby這 si posiedzenie Rady Naukowej. Rada pozytywnie zaopiniowa豉 kandydatury: dra hab.in. Marka RYBACZUKA i dra hab.in. Krzysztofa MARUSZEWSKIEGO na stanowisko prof. nadzw. PWr.

Rada pozytywnie zaopiniowa豉 wnioski o przed逝瞠nie zatrudnienia: prof. dra hab. in. Mariana NOWAKA oraz prof.dr hab. in. Zdzis豉wa GABRYSZEWSKIEGO.

07 czerwca odby這 si posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Rada pozytywnie zaopiniowa豉 wniosek o przed逝瞠nie zatrudnienia prof. dr. hab. in. Wac豉wa KASPRZAKA.

Wsp馧praca z zagranic

od 30 marca do 30 kwietnia w ramach stypendium im. J. Mianowskiego przebywa w naszym Instytucie in. Andrij ANDREJKIV z FMI UAN Lw闚 (UKRAINA).

od 14 do 15 marca go軼i w Instytucie prof. Ural Nuriewicz ZAKIROW z The Kazan Institute of Mechanics and Engineering z Kazania - Tatatarstan (ROSJA). 15 marca wyg這si na seminarium Zak豉du Dynamiki referat pt. DYNAMIC OF BODIES OF VARIABLE REST MASS - 1) Conclusion of equation 2) Optimum devision of the bodies of variable restmass.

od 27 do 31 marca przebywa豉 w Instytucie dr ANKE PYZALLA z Strukturforschung SF Hahn - Meitner Institut Berlin (NIEMCY). 29 marca wyg這si豉 na seminarium Zak豉du Dynamiki referat pt. MATERIAL AND RESIDUAL STRESS CHARACTERISATION BY X-RAYS, SYNCHRON RADIATION AND NEUTRON DIFFRACTION.

od 27 marca kontynuuje swoje badania z zakresu mechaniki p瘯ania dr Oleksander CYRULNYK z FMI UAN Lw闚 (UKRAINA).

od 03 kwietnia do 10 maja przebywa豉 na sta簑 w Uniwersytecie Karlsruhe (NIEMCY) dr in. Gra篡na ZI邛EK.

W czasie wizyty zapozna豉 si z pracami teoretycznymi i eksperymentalnymi prowadzonymi w Instytutach Mechaniki i Wytrzyma這軼i Materia堯w oraz w Centrum J康rowym. Prezentowa豉 r闚nie prace w豉sne.

od 17 do 22 kwietnia dr in. Andrzej BEΨOWSKI i dr in. Wojciech Bx浩JEWSKI przebywali w Pary簑 (FRANCJA) na Mi璠zynarodowej Wystawie Materia堯w i Konstrukcji Kompozytowych JEC 2000.

od 03 do 08 maja mgr in. Krzysztof WIDANKA bra udzia w Seminarium Naukowym - SURFACE ENGINEERING OF PM STRESS w Trento (WΜCHY).

od 20 do 27 maja dr in. Marek KOZΜWSKI bra udzia w zorganizowanym przez ROSYJSK AKADEMI NAUK XX Symposion on Rheology, kt鏎e odby這 si w m. Karacharowo (ROSJA).

od 27 maja do 2 czerwca przebywa w naszym Instytucie prof. Witold BROSTOW z Uniwersytetu of North Texas w Denton - USA. 29 maja wyg這si na seminarium Zak豉du Materia這znawstwa referat pt. POLIMERY CIEKΜKRYSTALICZNE (PLC) I ICH ZASTOSOWANIE.

od 19 - 21 czerwca dr in. Wojciech MYSZKA bra udzia w Konferencji Smart Structures and Materials 2000, kt鏎a mia豉 miejsce w Madrycie.

Konferencja po鈍i璚ona by豉 om闚ieniu aktualnych kierunk闚 w tworzeniu aktywnych materia堯w i konstrukcji. W trakcie konferencji zorganizowano wycieczk do Laboratorium Materia這znawstwa Szko造 Budownictwa L康owego (Escuela Těcnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos) Politechniki Madryckiej. Wyposa瞠nie tej, najlepszej w Hiszpanii jednostki badawczej jest zbli穎ne do posiadanego przez nasz Instytut.

CEEPUS to program maj帷y na celu umo磧iwienie wymiany student闚 z kraj闚 Europy 字odkowej. Kraje obj皻e przez program CEEPUS to Austria, Bu貪aria, Czechy, Polska, Rumunia, S這wacja, S這wenia i W璕ry.

I-19 za spraw Pracowni Recyklingu Tworzyw Sztucznych, r闚nie bierze udzia w jednym z projekt闚 CEEPUS o nazwie NETOPEREC (NETwork On Polymer Engineering and RECycling), kt鏎ego koordynatorem jest dr in. Marek KOZΜWSKI.

Projekt NETOPEREC zak豉da wymian student闚 zajmuj帷ych si w krajach cz這nkowskich problematyk przetw鏎stwa i recyklingu tworzyw sztucznych.

Dzia豉lno嗆 rozpocz掖 we wrze郾iu 1999 roku, obejmuj帷 trzy kraje: Bu貪ari Polsk i W璕ry i w za這瞠niu mia trwa jeden rok akademicki. Zosta jednak przed逝穎ny na rok akademicki 2000/2001, a do kraj闚 uczestnicz帷ych w wymianie do陰czy豉 Rumunia.

Na pocz徠ku pa寮ziernika 1999 roku w Pracowni Recyklingu Tworzyw Sztucznych przeprowadza豉 badania wraz z prof. Karolym Belin studentka z Uniwersytetu Budapeszte雟kiego W kwietniu 2000r. go軼i prof. Christo Betchev z Uniwersytetu w Sofii, a dr in. M. KOZΜWSKI i dr in. A. KOZΜWSKA z這篡li kr鏒k wizyt na Politechnice w Budapeszcie. W maju i czerwcu na sta簑 w Pracowni Recyklingu przebywa這 2 student闚 z Sofii.

Aktualnie szkol si w Budapeszcie doktoranci: mgr in. Przemys豉w OLSZY垶KI i Izabela LACH. W lipcu w Sofii odb璠zie si "Szko豉 Letnia", kt鏎a ma skupi wszystkich uczestnik闚 projektu i podsumowa roczny okres jego dzia豉lno軼i.

Dodatkowo program CEEPUS patronuje drugiej edycji konferencji "Recykling Tworzyw Sztucznych" organizowanej w Velkich Losinach (Czechy) w dniach 19 - 22 wrze郾ia 2000r.

Dzia豉lno嗆 naukowo-badawcza

Instytut otrzyma dofinansowanie na wsp馧prac z zagranic w roku 2000. 字odki finansowe przeznaczone s na wsp馧prac z Fizyko-Mechanicznym Instytutem im. KARPENKO Ukrai雟kiej Akademii Nauk we Lwowie (UKRAINA) oraz z Uniwersytetem w Siegen (NIEMCY).

W ramach Uczelnianego Konkursu na Projekty Badawcze M這dych Pracownik闚 Nauki Instytut trzyma dofinansowanie na 2 prace habilitacyjne i 1 doktorat w og鏊nej kwocie 35 000z, a s to:

prace habilitacyjne:

 1. ,,Do鈍iadczalna ocena proces闚 degradacji mechanicznej kompozyt闚 polimerowych'' - dra in. Andrzeja BEΨOWSKIEGO,
 2. ,,Strukturalne aspekty odporno軼i na zu篡wanie 軼ierne napoin (na przyk豉dzie napoin stosowanych w maszynach g鏎nictwa odkrywkowego)'' - dra in. Grzegorza P艼ALSKIEGO.

praca doktorska:

 1. Samowzmacniaj帷e kompozyty na bazie mieszanin polimerowych- mgra in. Przemys豉wa OLSZY垶KIEGO.

Uaktualniono 2 wnioski do Komitetu Bada Naukowych o przyznanie dotacji na finansowanie zakupu aparatury naukowo-badawczej w roku 2001 a to:

 1. Zakup aparatu rentgenowskiego do analizy struktury i pomiar闚 napr篹e w豉snych w materia豉ch polikrystalicznych - dra hab. in. Jerzego KALETY.
 2. Uzupe軟ienie wyposa瞠nia Pracowni Recyklingu Tworzyw Sztucznych w zwi您ku z rozszerzeniem dzia豉lno軼i w wymiarze 鈔odowiskowym - dra in. Marka KOZΜWSKIEGO.

Wydzia Mechaniczny (w tym nasz Instytut) otrzyma w tym roku 鈔odki z dotacji KBN dla Uczelni na unowocze郾ienie i rozbudow naszego po陰czenia z Sieci Uczelnian. W ramach tych 鈔odk闚 zakupione zostanie wyposa瞠nie pozwalaj帷e na 陰czenie naszego Instytutu z innymi instytutami Wydzia逝 i Sieci Uczelnian z szybko軼i 100Mbit闚/sek.

W maju zosta z這穎ny kolejny wniosek do KBN na dofinansowanie rozbudowy LAN w roku 2001.

W zwi您ku z przyj璚iem bud瞠tu Wydzia逝 Mechanicznego na rok 2000 dokonano podzia逝 鈔odk闚 na dzia豉lno嗆 statutow. Z W10 przekazano 200.000z do rozdysponowania na poszczeg鏊ne zlecenia w I-19.

Przygotowywane s 3 wnioski do Centrum Materia堯w Zaawansowanych i Nanotechnologii na dofinansowanie prac badawczych z dziedziny nanotechnologii.

Projekt "Teaching and practice on recycling" zg這szony przez Zesp馧 Szk馧 Samochodowych w G這gowie oraz I-19 (koordynator - dr in. M. KOZΜWSKI, nadz鏎 merytoryczny - dr hab.in. W. DUDZI垶KI, prof. nadzw. PWr.) zosta zakwalifikowany do drugiej fazy programu LEONARDO da VINCI.

Mgr in. Przemys豉w OLSZY垶KI otrzyma stypendium Fundacji im. Stefana BATOREGO, w ramach kt鏎ego b璠zie odbywa sta w North Texas University Denton (USA).

27 kwietnia Centralne Laboratorium Urz璠u Dozoru Technicznego przeprowadzi這 kontrol w Laboratorium Wytrzyma這軼i Materia堯w. Celem kontroli by這 sprawdzenie przestrzegania ustalonych procedur wdro穎nego systemu jako軼i z wymaganiami warunk闚 technicznych Dozoru Technicznego DT-L/95, normy PN-EIV 45001: 1993 i Przewodnika ISO/IEC nr 25: 1990.

Kontrola potwierdzi豉 kompetencje techniczne personelu Laboratorium i kolejny raz stwierdzi豉, 瞠 prawid這wo udokumentowany i wdro穎ny system jako軼i spe軟ia wymagania Laboratori闚 Badawczych Urz璠u Dozoru Technicznego.

Wydana zosta豉 ksi捫ka: METODY DO名IADCZALNE W ZM犴ZENIU MATERIA紟 I KONSTRUKCJI. BADANIA PODSTAWOWE, kt鏎ej autorami s: J. KALETA, D. KOCA哠A, M. SKORUPA i T. TOPOLI垶KI. Pozycje wydano pod auspicjami i przy finansowym wsparciu Komitetu Budowy Maszyn PAN.

od 01 stycznia do 30 maja 2000r. wp造n窸y do Instytutu 53 zlecenia drobne oraz zawarto 8 um闚 na wykonanie prac badawczych o warto軼i powy瞠j 7000 z. ㄠcznie z tego tytu逝 wp豉cono na nasze konto 125.021,88 z.

KONFERENCJE MI犵ZYNARODOWE

W dniach 13 do 16 czerwca odby豉 si w Dre幡ie (NIEMCY) VI Letnia Szko豉 Mechaniki P瘯ania. Zosta豉 zorganizowana przez Uniwersytet Techniczny w Dre幡ie pod kierunkiem naukowym prof. S. S鯨N (TU Drezno), prof. W. KASPRZAKA (TU Wroc豉w), prof. V.V. PANASIUKA (Karpenko Instytut Lw闚).

Szko喚 sponsorowa豉 Fundacja Volkswagen (Volkswagenstiftung). VI Szko豉 po鈍i璚ona by豉 inicjacji i rozwojowi p瘯ni耩 wywo豉nych cyklicznymi obci捫eniami (Initiation and behavior of small cracks under cyclic loadning). Wyk豉dy prowadzili profesorowie z kilku niemieckich o鈔odk闚, Instytutu Akademii Nauk we Lwowie, Uniwersytetu w Leoben w Austrii, Ziliny w S這wacji oraz z Polski. W czasie Szko造 zwiedzono Instytut Bada Lotniczych (IMA) oraz oddzia Instytutu Bada Nieniszcz帷ych (DGZFP Frauenhofer w Dre幡ie).

KONFERENCJE KRAJOWE

dr in. Andrzej BEΨOWSKI bra udzia w IV Seminarium KOMPOZYTY 2000 - TEORIA I PRAKTYKA, Jaszowiec 29 - 31 marca.

dr in. Marek KOZΜWSKI bra udzia w Og鏊nopolskim Seminarium GOSPODARKA ZU玆TYMI OPAKOWANIAMI ZGODNA Z WYMAGANIAMI UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa - 05 kwietnia.

dr in. Wojciech Bx浩JEWSKI i mgr in. Przemys豉w OLSZY垶KI brali udzia w V Seminarium MATERIAΧ I UKxDY ELEKTROIZOLACYJNE W PRZEMY印E, Ustro- Jaszowiec 26 - 28 kwietnia.

Mariusz KRYG bra udzia w XXI Mi璠zynarodowym Sympozjum Naukowym Student闚 i M這dych Pracownik闚 Nauki, Zielona G鏎a 07 - 09 maja.

dr in. Waldemar MORZUCH bra udzia w XIX Sympozjum DRGANIA I FALE w B豉瞠jewku k. K鏎nika, 24 - 27 maja.

11 osobowa grupa: dr hab.in. Jerzy KALETA, dr in. Gra篡na ZI邛EK, dr in. Mieczys豉w SZATA, dr in. Wojciech MYSZKA, dr in. Wojciech Bx浩JEWSKI, mgr in. Piotr KOTOWSKI, mgr in. Pawe CHMIELARCZYK oraz studenci: J. BOMBA, W. WI吉IEWSKI, B.FASSA, M.STASIAK bra豉 udzia w XVIII Sympozjum na temat ZM犴ZENIE MATERIA紟 I KONSTRUKCJI - ZM犴ZENIE I MECHANIKA P艼ANIA w Pieczyskach k. Bydgoszczy 23 - 26 maja.

dr in. Henryk D、ROWSKI, dr in. Jan KAΥAK, dr in. Marek KOZΜWSKI i mgr in. Izabela LACH brali udzia w IV konferencji POLIMERY I KOMPOZYTY KONSTRUKCYJNE, Ustro 31 maja - 2 czerwca.

dr in. Andrzej BEΨOWSKI bra udzia w seminarium KOMPOZYTY, Katowice 29 maja.

dr hab. in. Jerzy KALETA, dr in. Stanis豉w PIESIAK, dr in. Wojciech MYSZKA, mgr in. Miros豉w BOCIAN, mgr in. Mariusz WAJDA brali udzia w V Mi璠zynarodowej Konferencji Naukowej KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC IN玆NIERSKICH, Polanica Zdr鎩 31 maja 03 czerwca.

dr hab. in. W這dzimierz DUDZI垶KI, prof.nd.PWr. bra udzia w Konferencji PROBLEMY METALOZNAWSTWA W TECHNICE XXI WIEKU, Cedzyna k. Kielc 26 - 28 czerwca.

dr in. Czes豉w WITKOWSKI bra udzia w Mi璠zynarodowej Konferencji Naukowej MECHANIKA-2000, Rzesz闚 28 czerwca - 01 lipca.

Inwestycje i remonty

Zako鎍zono remont Zak豉du Materia這znawstwa. Obecnie trwa "wielkie sprz徠anie" i wymiana mebli.

Rozstrzygni皻o konkurs na modernizacj sali 316 (B-1). Projekt opracowuje firma GRAFO. Przewidywany koszt modernizacji 520 000z.

Sprawy r騜ne

in. ds. aparatury informuje, 瞠 dr in. Bogdan ZI茛KOWSKI przekaza poni窺ze urz康zenia jako aktualnie zb璠ne:

 • autotransformator
 • kompensator samopisz帷y
 • kompensator elektryczny MKT-12
 • kompensator elektryczny MKT-12
 • przyrz康 do badania odkszta販e
 • przyrz康 do badania odkszta販e
 • maszyna zm璚zeniowa WN 5114
Osoby zainteresowane mog wy瞠j wymieniony sprz皻 przej望 do dalszego u篡tkowania.

Na pro軸 Dyrektora Przedszkola nr 93 we Wroc豉wiu w dniu 15 maja nieodp豉tnie przekazano komputer PS/1 - jako pomoc w wychowaniu przedszkolnym.

Obecnie przygotowywane s do nieodp豉tnego przekazania 3 komputery PS/1 do polskiej szko造 na Litwie.NanoMitex

NanoMitex

NanoMitex

Sol-Gel Laboratory
Sol-Gel Laboratory

Pracownik

Latest News
Dr in. Jerzy Tadeusz Baranek
Rada Instytutu
Posiedzenie Rady Instytutu
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wykonanie umowy zlecenia

 
Go to top of page  Home | Contact Us | Executives | Staff | History | Research | Education | Services | Conferences | The Web Links | News (PL) | Ludzie | Publications | Events | Blog | Mail (Intranet) |
© Instytut Materia這znawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wroc豉wskiej