IMiMT  
  Home arrow News (PL) arrow Institute Newspaper (PL) arrow Biuletyn 1 Polski | English
ZM

Main Menu
 Home
 Contact Us
 Executives
 Staff
 History
 Research
 Education
 Services
 Conferences
 The Web Links
 News (PL)
 Institute Newspaper (PL)
indent Biuletyn 1
indent Biuletyn 2
indent Biuletyn 3
indent Biuletyn 4
indent Biuletyn 5
indent Biuletyn 6
indent Biuletyn 7
indent Biuletyn 8
indent Biuletyn 9
 Wybory 2002
 Wybory 2005
 Archive
 Publications
 Events
 Blog
 Mail (Intranet)

Login Form
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?

 2018-02-23, 03:56
Biuletyn I-19 Nr 1 od 1 pa寮ziernika do 15 listopada 1999   Print 
Written by Administrator  
1999-11-15, 10:06

Rada Instytutu

13 pa寮ziernika 99 r. odby這 si posiedzenie Rady Naukowej. Jej tematem by豉 informacja o realizacji temat闚 badawczych finansowanych z funduszu na dzia豉lno嗆 statutow otwartych w 1998r. i aneksowanych w roku 1999.

Pozytywnie zaopiniowano wniosek mgr in. Przemys豉wa STR荅YKA o wszcz璚ie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Mechanika na temat: Rola fluorku sodu w zmianach w豉軼iwo軼i mechanicznych ko軼i. Na promotora wyznaczono prof. dra hab. in. Romualda B犵ZI垶KIEGO.

18 listopada 99 r. odby這 si w Instytucie posiedzenie Komisji Rady Wydzia逝 Mechanicznego ds. przewod闚 doktorskich w dyscyplinie Mechanika.

Przyj皻o i dopuszczono do publicznej obrony prac doktorsk mgr in. Wojciecha Bx浩JEWSKIEGO pt. Wp造w struktury nawijania w堯kna na wytrzyma這嗆 element闚 walcowych wykonanych z kompozytu epoksydowo-szklanego.
Promotor: dr hab. in. Rados豉w IWANKIEWICZ, prof. nadzw. PWr. Obrona zosta豉 wyznaczona na 3 grudnia 1999 r.

Sprawy osobowe i organizacyjne

 • Od 1 pa寮ziernika 1999 r. Zak豉d Dynamiki powi瘯szy si o Pracowni Recyklingu Tworzyw Sztucznych i nowych pracownik闚. S to:
 • dr in. Anna KOZΜWSKA
 • dr in. Marek KOZΜWSKI
doktoranci:
 • mgr in. Przemys豉w OLSZY垶KI
 • mgr in. Izabela LACH
 • Zatrudniona zosta豉:
 • mgr in. Monika CZASxWSKA
oraz asystent sta篡sta Mariusz KRYG student V roku
 • Przybyli nowi doktoranci:
 • mgr in. Pawe CHMIELARCZYK
(promotor: dr hab. in. Jerzy KALETA)
 • mgr in. El瘺ieta GABRY
(promotor: dr hab. in. Marek RYBACZUK)
 • Na zebraniu 8 listopada 99 r. Vice-Przewodnicz帷ym Przedstawicielstwa Pracowniczego PWr. wybrano Pana Czes豉wa CZURY gratulujemy.
 • Z okazji 安i皻a Politechniki Wroc豉wskiej za osi庵ni璚ia w dzia豉lno軼i zawodowej zostali uhonorowani:
 1. Medalem Edukacji Narodowej:
  • dr in. Tadeusz GRZEGORZEWICZ
 2. Z這tymi Odznakami Politechniki Wroc豉wskiej:
  • dr in. Leszek KORUSIEWICZ
  • dr in. Jan STASIE堲O
  • dr in. Wies豉w 吐笈KA
  • dr in. Gra篡na ZI邛EK
 3. Nagrodami Rektora:
  • dr hab. in. Jerzy KALETA
  • dr in. Jan KAΥAK
  • dr in. Grzegorz P艼ALSKI
  • dr in. Stanis豉w PIESIAK
  • dr in. Andrzej PSZONKA
 4. Nagrod Dziekana:
  • dr in. Tadeusz GRZEGORZEWICZ
 5. Nagrodami Dyrektora Instytutu:
  • mgr in. Bogdan BANA
  • mgr in. Karol BARANOWSKI
  • Czes豉w CZURYΜ
  • mgr Gra篡na KO哸ZAL
  • Jan ORΜWSKI
  • Gra篡na PIERZCHAx
  • Teresa PTAK
  • mgr in. Edward WICZKOWSKI

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego wr璚zono nagrody najlepszym absolwentom Politechniki Wroc豉wskiej w roku akademickim 1998/99. Laureatami zostali mi璠zy innymi absolwenci Wydzia逝 Mechanicz nego i Indywidualnego Toku Studi闚. S to: Przemys豉w MOCZKO i Tomasz WOJTASIK.
Serdecznie gratulujemy

Dzia豉lno嗆 naukowo-badawcza

Aktualnie realizowane s 3 granty:

 1. GRANT KBN
  1. Uk豉dy mechaniczne i materia造 poddane losowym obci捫eniom impulsowym rozw鎩 metod dynamiki stochastycznej identyfikacji uk豉d闚 oraz bada materia堯w kierowany przez dra hab. in. Macieja KULISIEWICZA, prof. nadzw.PWr.
  2. Nieniszcz帷e diagnozowanie ferromagnetyk闚 obci捫onych zm璚zeniowo kierowany przez dra hab. in. Jerzego KALET.
 2. GRANT Phare Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  1. Fraktalne modele proces闚 wzrostu i fizjologii wybranych uk豉d闚 naczyniowych m霩gu dra hab. in. Marka RYBACZUKA.
 • Od 1 pa寮ziernika do 15 listopada 1999r. wp造n窸o 16 zlece drobnych (wszystkie do Zak豉du Materia這znawstwa).

W tym samym okresie wystawiono faktury do 17 zlece drobnych.

 • Prowadzone s prace w zakresie projektowania, wytwarzania i bada kompozyt闚 polimerowych.

Na zlecenie TU Drezno opracowywana jest technologia wytwarzania nawijanych rur epoksydowo-szklanych wg programowanych struktur. Wykonano rury pr鏏ne oraz prowadzi si badania ci郾ieniowe.

Trwaj r闚nie badania rur z kompozyt闚 epoksydowo-szklanych (skr璚anie, zginanie, 軼iskanie) na zlecenie Zak豉du Do鈍iadczalnego III w Mi璠zylesiu.

 • Instytut wyst徙i do Zak豉d闚 Volkswagen Motor Polska Polkowice z ofert przeprowadzenia kurs闚 szkoleniowych z zakresu materia這znawstwa i badania w豉軼iwo軼i mechanicznych materia堯w stosowanych do budowy silnik闚 wysokopr篹nych.
Podobne oferty s przygotowywane dla zak豉d闚 Amica Wronki oraz Polar Wroc豉w.

Wsp馧praca z zagranic

 1. Od 25 pa寮ziernika do 21 grudnia 1999r. przebywa w naszym Instytucie dr Olesander CYRULNYK z FMI VAN ze Lwowa (Ukraina). W czasie wizyty wyg這si cykl wyk豉d闚 oraz kontynuowa b璠zie badania z zakresu mechaniki p瘯ania.
 2. Od 20 do 26 pa寮ziernika 1999r. dr in. Mieczys豉w SZATA i dr in. Stanis豉w PIESIAK przebywali w Uniwersytecie Technicznym w CLUJ-NOPOCA (Rumunia). Byli go嗆mi prof. Radu ORBANA Kierownika Katedry Materia這znawstwa i Technologii Materia堯w. Pobyt by rewizyt go軼ie z Rumunii przebywali w naszym Instytucie w ubieg造m roku. Wsp馧praca mi璠zy naszymi jednostkami prowadzona jest zgodnie z umow, w ramach kt鏎ej przygotowywane s wsp鏊ne aplikacje o granty europejskie.
 3. Od 03 do 07 listopada 1999r. przebywali w naszym Instytucie go軼ie z Uniwersytetu SIEGEN (Niemcy); prof. H. J. CHRIST, dr U. KRUPP oraz dipl. Ing. P. LEZUO. Na seminarium 4 listopada 99 r. przedstawili informacj o dzia豉lno軼i badawczej swojego Instytutu (Institut für Werkstofftechnik) oraz wyg這sili w j瞛yku angielskim nast瘼uj帷e referaty:
  • Korozja wysokotemperaturowa, azotowanie stop闚 na bazie niklu.
  • Por闚nanie izoterm i w豉sno軼i w zakresie zm璚zenia cieplno - mechanicznego w odniesieniu do materia堯w 瘸roodpornych.
  • Przemiana martenzytyczna indukowana odkszta販eniem plastycznym:.
 4. Od 13 do 17 listopada 99r. przebywali w naszej Uczelni - na wniosek mi璠zy innymi naszego Instytutu - REKTOR Uniwersytetu w Karlsruhe (Niemcy) prof. Sigmar WITTIG oraz prof. Günter ERNST. Go軼ie brali udzia w obchodach 安i皻a Politechniki Wroc豉wskiej oraz uczestniczyli w uroczystym podpisaniu protoko逝 wykonawczego do umowy o wsp馧pracy mi璠zy naszymi uczelniami.

Aktualnie realizowane s w Instytucie 3 mi璠zynarodowe projekty badawcze z trzema o鈔odkami zagranicznymi:

 1. Modele teoretyczne i empiryczne zm璚zenia materia堯w i do鈍iadczalne metody ich weryfikacji Lw闚 (Ukraina).
 2. Przemiana martenzytyczna indukowana odkszta販eniem Siegen (Niemcy).
 3. Zastosowanie pomiar闚 pola magnetycznego i temperatury w celu badania w豉sno軼i zm璚zeniowych Essen (Niemcy).

Dydaktyka

 • Sala dydaktyczna 204a w Zak豉dzie Materia這znawstwa zosta豉 przystosowana do obs逝gi procesu dydaktycznego: 鑿iczenia Laboratoryjne z Materia這znawstwa, w systemie komputerowym pracuj帷ym w sieci lokalnej.
 • Przygotowano autorski program umo磧iwiaj帷y interaktywne korzystanie z systemu przez student闚 prowadz帷ych obserwacje mikroskopowe.
 • Przygotowano 6 stanowisk wykorzystuj帷 aktualnie nie u篡wane komputery PC 386/PS.
 • Planowane jest (po uzyskaniu 鈔odk闚 finansowych na zakup komputer闚) rozszerzenie lokalnej sieci komputerowej na pozosta貫 2 sale do zaj耩 laboratoryjnych,

Inwestycje i remonty

 • Zako鎍zony zosta remont daszku przybud闚ki nad Laboratorium Dynamiki,
 • Jeszcze w grudniu br. b璠zie zako鎍zony remont sali dydaktycznej 208 dla potrzeb Zak豉du Materia這znawstwa,
 • W najbli窺zym czasie czeka nas:
 • remont szatni i portierni w budynku B-1,
 • kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej i modernizacja o鈍ietlenia w pomieszczeniach Zak豉du Materia這znawstwa,
 • remont pomieszcze 209 oraz 207a i b.

Zakupy aparaturowe i oprogramowania

 • Zakupiono program PB Quant do mikroskopu JEOL oraz komputer Pentium III 450.
 • Dzi瘯i dofinansowaniu z KBN otrzymali鄉y now wersj programu MATHEMATICA wersja 4.
 • Przed逝穎na zosta豉 licencja na system MATLAB wersja 5.3.
 • Otrzymali鄉y najnowsz wersj (1.1) pakietu FEMLAB.

NanoMitex

NanoMitex

NanoMitex

Sol-Gel Laboratory
Sol-Gel Laboratory

Pracownik

Latest News
Dr in. Jerzy Tadeusz Baranek
Rada Instytutu
Posiedzenie Rady Instytutu
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wykonanie umowy zlecenia

 
Go to top of page  Home | Contact Us | Executives | Staff | History | Research | Education | Services | Conferences | The Web Links | News (PL) | Ludzie | Publications | Events | Blog | Mail (Intranet) |
© Instytut Materia這znawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wroc豉wskiej