IMiMT  
  Home arrow News (PL) arrow Wybory 2002 arrow Program Polski | English
ZM

Main Menu
 Home
 Contact Us
 Executives
 Staff
 History
 Research
 Education
 Services
 Conferences
 The Web Links
 News (PL)
 Institute Newspaper (PL)
 Wybory 2002
indent Program
 Wybory 2005
 Archive
 Publications
 Events
 Blog
 Mail (Intranet)

Login Form
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?

 2018-02-25, 17:11
Program wyborczy dr hab. in Jerzego Kalety   Print 
Written by Administrator  
2003-11-29, 15:49

Spis tre軼i

Deklaracja

P.T. Pracownicy
Instytutu Materia這znawstwa
i Mechaniki Technicznej
w miejscu

Szanowni Pa雟two,

podj掖em decyzj o kandydowaniu na stanowisko dyrektora Instytutu w nast瘼nej kadencji.

W latach 1996-99 by貫m z-c dyrektora ds. nauki i wsp馧pracy z przemys貫m, a wbie膨cej kadencji dyrektorem. Rezultaty osi庵ni皻e w okresie sze軼iu lat s znacz帷e. Nast徙i przyrost samodzielnej kadry naukowej. W roku bie膨cym odzyskamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Istotnej poprawie uleg豉 baza materialna. S逝篡造 temu liczne inwestycje remontowe, ale r闚nie aparaturowe. Uzyskano znaczne 鈔odki finansowe, z tego w du篡m stopniu ze 廝鏚e pozawydzia這wych. Przyczyni造 si do tego granty KBN, zlecenia, 鈔odki z fundacji (FNP) oraz ze 廝鏚e mi璠zynarodowych (Phare, Ceepus). Zwi瘯szeniu uleg造 dochody pracownik闚 z tytu逝 honorari闚. Zapisano na koncie kolejne osi庵ni璚ia dydaktyczne, z tego g堯wnie w pracy z utalentowan m這dzie膨 (ITS). Zorganizowano 5 mi璠zynarodowych konferencji lub szk馧 naukowych. Znacz帷o rozwini皻o wsp馧prac mi璠zynarodow wykorzystuj帷 j g堯wnie do kszta販enia doktorant闚 i habilitant闚. Umocniono rol seminari闚 naukowych. Uzyskano liczne dowody uznania dla aktywno軼i naszych pracownik闚 w postaci medali na targach naukowych, nagr鏚 materialnych czy dotacji specjalnych.

Procesy te nale篡 w nadchodz帷ej kadencji kontynuowa i poszerza.

Instytut postrzegany na zewn徠rz jako jednostka naukowo-dydaktyczna, jest dla nas, pracownik闚 i doktorant闚, przede wszystkim miejscem realizacji plan闚 zawodowych. Powinien te by a dotychczas nie jest w pe軟i miejscem osi庵ania godziwych zarobk闚. Zauwa瘸my ostatnio, 瞠 szybko zmienia si otoczenie spo貫czne i gospodarcze Uczelni. Zmianom musi ulega r闚nie Instytut i jego kadra, by zachowa a lepiej jeszcze umocni pozycj dydaktyczn i naukow w nowych, coraz bardziej rynkowych realiach. I nawet je郵i zmiany budz obawy, z ich nieuchronno軼i trzeba si pogodzi. Niepokoje w tym zakresie mo積a w du篡m stopniu rozproszy tworz帷 program dzia豉nia jednostki i skupiaj帷 wok馧 niego i dyrekcji spo貫czno嗆 Instytutu.

Nie ma u nas ugruntowanej tradycji prezentacji program闚 wyborczych kandydat闚 na dyrektora. Przedstawiaj帷 w za陰czeniu swoje pogl康y pragn zatem taki obyczaj zainicjowa.

Dyskusja o przysz這軼i Instytutu wymaga ,,po這瞠nia na st馧'' zar闚no koncepcji d逝gofalowej, np. 10-letniej, jak i znacznie bardziej konkretnego katalogu dzia豉 na okres 3 letniej kadencji.

Chc帷 si wywi您a z tego zadania przedstawiam projekt Misji Instytutu, co mo瞠 u豉twi dyskusj o programie d逝gofalowym. Przedk豉dam jednocze郾ie propozycj pakietu zamierze na lata 2002 - 2005.

Program pragn wdra瘸 wsp鏊nie z og馧em Pracownik闚 i przy codziennym wsparciu zast瘼c闚 dyrektora, na kt鏎ych tak jak i w bie膨cej kadencji proponuj.

 • Dra hab. in. W這dzimierza Dudzi雟kiego, prof. nadzw. PWr. (nauka i wsp馧praca z przemys貫m),
 • Dra in. Stanis豉wa Piesiaka (dydaktyka i studia doktoranckie),
 • Mgr Gra篡n Ko鎍zal (administracja)

D逝gotrwa貫 emocje zwi您ane z wydzieleniem Zak豉du Wytrzyma這軼i Materia堯w wygas造. Wysi貫k og馧u Pracownik闚 i dyrekcji zwi您any jest znowu z realizacj bie膨cych zada dydaktycznych i naukowych, zlece, grant闚 a tak瞠 kszta販eniem kadr, pomna瘸niem bazy materialnej oraz planowaniem dalszego rozwoju Instytutu. Temu ostatniemu zadaniu sprzyja dodatkowo tocz帷a si w Uczelni kampania wyborcza, teraz na szczeblu wydzia這wym i instytutowym. Dlatego zapraszam Pa雟twa do dyskusji przed這穎nych przeze mnie propozycji i przedk豉dania w豉snych.

Wyra瘸m jednocze郾ie nadziej, i mog liczy na poparcie przez Pa雟twa g堯wnych element闚 mojego programu i mojej kandydatury.

/dr hab. in. Jerzy Kaleta/

Wroc豉w, kwiecie 2002r.

Misja Instytutu (projekt)

Misj Instytutu Materia這znawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wroc豉wskiej jest zdobycie w Europie 字odkowej pozycji lidera post瘼u i osi庵ni璚ie jej przez rozw鎩 uniwersyteckiego kszta販enia, bada naukowych i wdro瞠 w obszarze Mechaniki i In篡nierii Materia堯w, w 軼is造m zwi您ku z rozwojem dyscyplin podstawowych.

G堯wne elementy misji to:

 • kszta販enie, g堯wnie elitarne, na zasadzie jedno軼i nauczania i bada, w dziedzinie Mechaniki oraz In篡nierii Materia堯w, przygotowuj帷e kadry dla jednostek naukowo-badawczych oraz przemys逝 high-tech w Europie,

 • tworzenie program闚, metodyk i materia堯w nauczania wykorzystywanych przez inne uczelnie oraz stosowanych do powszechnego, permanentnego kszta販enia in篡nier闚 z wykorzystaniem najnowszych technik przekazu,

 • rozw鎩 bada naukowych z zakresu Mechaniki oraz In篡nierii Materia堯w w symbiozie z post瘼ami dyscyplin podstawowych (biologia, chemia, fizyka, matematyka).

  Badania stosowane powinny uwzgl璠nia z kolei dynamiczny rozw鎩 kluczowych dziedzin takich jak: medycyna, telekomunikacja, informatyka, transport, energetyka, biotechnologia, nanotechnologia, ochrona 鈔odowiska,

 • wsp馧praca z wiod帷ymi uniwersytetami i plac闚kami badawczymi na rzecz budowy Europejskiej Przestrzeni Bada, kompatybilno軼i kszta販enia, wymiany kadry i student闚, w celu budowy spo貫cze雟twa wiedzy,

 • promocja aplikacji, kszta速owanie postaw proinnowacyjnych oraz przekonania, i post瘼 naukowy stymuluje rozw鎩 gospodarczy i jest przedmiotem efektywnej dzia豉lno軼i komercyjnej.

Pakiet zamierze na kadencj 2002-2005 (projekt)

Poni瞠j przedstawi貫m moje opinie na temat sytuacji w Instytucie i postulowanych g堯wnych dzia豉 w nadchodz帷ej kadencji. Sprawy te zosta造 arbitralnie pogrupowane w nast瘼uj帷y spos鏏, a mianowicie:

 • Dydaktyka; stan aktualny i potrzeby
 • Rozw鎩 kadr
 • Nauka; stan obecny i postulowane kierunki dzia豉
 • Finanse
 • Wsp馧praca mi璠zynarodowa szans na przyspieszenie rozwoju Instytutu
 • Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie dzia豉lno軼i naukowej i dydaktycznej

Dydaktyka; stan aktualny i potrzeby

Instytut kszta販i student闚 w zakresie szeroko pojmowanej Mechaniki, Wytrzyma這軼i Materia堯w i Materia這znawstwa. Dominuje dydaktyka tzw. masowa, g堯wnie dla student闚 wydzia堯w: Mechanicznego, Mechaniczno-Energetycznego oraz Informatyki i Zarz康zania. Du瞠 obci捫enie dydaktyczne zapewnia stabilno嗆 zatrudnienia.

Trwa造m dorobkiem jest wiod帷y udzia Instytutu w prowadzonym od 12 lat og鏊nowydzia這wym eksperymencie dydaktycznym z m這dzie膨 wybitnie uzdolnion (ITS). Absolwenci stali si poszukiwanymi kandydatami na studia doktoranckie na Wydziale (60 70% kandydat闚 w ka盥ym roku) oraz zagranic. Nab鏎 student闚 na t form kszta販enia z innych wydzia堯w i uczelni (matematyka, fizyka, chemia, budownictwo) poszerza zasi璕 eksperymentu. Sta這 si to podstaw do opracowania mi璠zyuczelnianej koncepcji kszta販enia elitarnego, kt鏎a zostanie wdro穎na w roku bie膨cym.

Konsekwentnie upowszechniano tez o konieczno軼i utrzymywania silnych zwi您k闚 mi璠zy dydaktyk, a nauk w kszta販eniu uniwersyteckim. Student闚 (g堯wnie ITS) w陰czono do realizacji grant闚. S oni r闚nie coraz cz窷ciej wsp馧autorami prac naukowych. Program zaj耩 laboratoryjnych wzbogacono o tematyk wywodz帷 si z bie膨cych prac naukowych.

Znacz帷o zmodernizowano baz materialn (modernizacja laboratorium materia這znawstwa oraz laboratorium komputerowego). Z mo磧iwo軼i otwartego laboratorium komputerowego skorzysta這 w ci庵u 4 lat 36 tysi璚y(!) student闚; nie licz帷 zaj耩 zorganizowanych. Regularne kolejki ,,do komputera'' 鈍iadcz o tym, i nadal ,,popyt przewy窺za poda''. W nadchodz帷e wakacje zako鎍zony zostanie remont du瞠j sali dydaktycznej (zapewnione finansowanie, przetarg na wykonanie rob鏒 w toku).

Poszerzenie kadry o pracownik闚 dyscyplin podstawowych (matematyka, fizyka, chemia) wzbogaci這 ofert dydaktyczn i wprowadzi這 zmiany metodyczne. Podj皻o udane pr鏏y wykorzystania informatyki do nauczania Materia這znawstwa, Mechaniki i Wytrzyma這軼i Materia堯w. Podj皻o pilotowe kszta販enie w j瞛yku angielskim. Zrealizowano specjalistyczne wyk豉dy i zaj璚ia laboratoryjne dla student闚 i doktorant闚 uczelni zachodnich.

Doskonalenie procesu dydaktycznego wymaga podj璚ia r騜norodnych dzia豉, z kt鏎ych za szczeg鏊nie istotne uwa瘸m przyj皻e poni瞠j.

 1. Rozwoju kszta販enia elitarnego w systemie ITS. Przysz這嗆 kadrowa Wydzia逝, w tym i Instytutu, realizacja plan闚 naukowych, rozw鎩 wsp馧pracy zagranicznej zale膨 w spos鏏 bezpo鈔edni od pracy z m這dzie膨 uzdolnion.

  Sekwencja ,,zdolny student ITS warto軼iowy absolwent silnie motywowany doktorant doktor tw鏎ca technologii, pracownik naukowy lub przedstawiciel kierowniczych gremi闚 w gospodarce'' jest rozwi您aniem wartym du篡ch nak豉d闚. System kszta販enia elitarnego nale篡 wzmacnia przez szerszy nab鏎 student闚 innych wydzia堯w oraz wdro瞠nie kszta販enia mi璠zyuczelnianego,

 2. Kluczowe znaczenie ma reaktywowanie kszta販enia na kierunku In篡nieria Materia堯w. Wydaje si, 瞠 mamy aktualnie atuty programowe i kadrowe, by uda這 si zmieni nastawienie student闚 i by rekrutowa najlepszych.

 3. Zmiana tempa 篡cia coraz bardziej rynkowy stosunek do oferty dydaktycznej (,,rynkowo嗆'' wyra瘸 dylemat czy przyjd studiowa do nas na Wydzia, czy gdzie indziej?) zmusza nas do zmian programowych i metodycznych. Nie musi to oznacza rezygnacji z wymaga i obni瘸nia poziomu. Mo瞠 natomiast sprowadza si do pytania na czym te wymagania powinny dzisiaj polega i co zawiera, czy na pewno wszystko co dotychczas? Nale篡 rozwa篡 w jakim stopniu program przedmiotu realizowa tradycyjnymi formami (wyk豉d, 獞iczenia, laboratorium), a w jakim stopniu przez samodzielne opracowanie materia逝 przez studenta. Samokszta販enie wymaga z kolei przed這瞠nia studentowi mo磧iwo軼i i narz璠zi (zestawy zada, bazy danych, dost瘼 do laboratorium). Wymienione problemy to kluczowe zadania dla og馧u pracownik闚 Wydzia逝 i Instytutu, a szczeg鏊nie dla zespo堯w dydaktycznych.

 4. Komputeryzacja (informatyzacja) dydaktyki nadal jest tylko has貫m i niewykorzystanym narz璠ziem. Podobnie pozosta貫 media, cz瘰to mo磧iwe do zakupienia. Podj皻e w Instytucie prace naukowe (w zakresie zdalnego nauczania: tzw. eksperyment zdalnie sterowany) nale篡 wspiera. Wskazane by這by znalezienie kilku partner闚 krajowych i zagranicznych do rozwoju tych metod. Tematyka ta daje r闚nie szans na stworzenie konsorcjum i ubieganie si o granty.

Rozw鎩 kadr

O powodzeniu ka盥ej instytucji decyduj zatrudnieni w niej ludzie. Instytut dysponuje interdyscyplinarn kadr reprezentuj帷 Mechanik i Materia這znawstwo, przy czym kadra ta wykszta販enie podstawowe udokumentowane doktoratem lub habilitacj uzyska豉 w dyscyplinach takich jak fizyka, matematyka, chemia, fizykochemia i informatyka. Pracownicy to kapita, kt鏎y nale篡 w pe軟i wykorzysta. Rozw鎩 zawodowy poszczeg鏊nych pracownik闚 umiej皻nie skojarzony z celami Instytutu to kluczowe zadanie w nadchodz帷ej kadencji.

Jakie s zatem szanse rozwoju w tym zakresie?

 1. Jeszcze do ko鎍a bie膨cej kadencji zako鎍zone zostan dwa przewody habilitacyjne. Mamy szans na trwa貫 odzyskanie praw do nadawania stopnia doktora. Uwzgl璠niaj帷 zako鎍zone i b璠帷e w fazie ko鎍owej przewody, w tej kadencji nadane zostan 5. osobom stopnie doktora nauk technicznych.

 2. Analiza aktywno軼i naukowej, wieku i mo磧iwo軼i w gronie samodzielnych pracownik闚 nauki pozwala przyj望 za bardzo realne uzyskanie przez pi耩 os鏏 tytu逝 profesora. W pe軟i mo磧iwe jest te uko鎍zenie 3 rozpraw habilitacyjnych, z kt鏎ych 2 s mocno zaawansowane.

 3. Liczne grono doktorant闚 i dotychczasowe post瘼y stwarzaj nadziej na zako鎍zenie 15 przewod闚. Nale篡 zwr鏂i uwag, by obrony nast瘼owa造 po regulaminowych 3, maksymalnie 4 latach. Istniej kadrowe i techniczne mo磧iwo軼i rekrutowania rocznie 10 doktorant闚; nie ma problemu ze znalezieniem odpowiednich kandydat闚. Rozwi您ania wymaga problem finansowania stypendi闚. Instytut otrzymuje rocznie 2 - 3 stypendia. Koszty dodatkowych zdecydowano pokrywa ze 鈔odk闚 Instytutu. Nie zaspokaja to potrzeb. Nale篡 zatem podj望 skuteczne starania w ramach Uczelni, w fundacjach (np. FNP), wKBN, a ponadto uzyska 鈔odki przez finansowanie z wykorzystaniem projekt闚 badawczych i program闚 mi璠zynarodowych. T ostatni mo磧iwo嗆 om闚iono w cz窷ci po鈍i璚onej wsp馧pracy mi璠zynarodowej. Rozwa篡 nale篡 ponadto nab鏎 na p豉tne studia doktoranckie z grona pracownik闚 przemys逝 oraz kandydat闚 z zagranicy.

 4. Doskonal帷 w豉sne kadry nale篡 tak jak dotychczas zabiega o zatrudnienie pracownik闚 z zewn徠rz o kwalifikacjach niemo磧iwych do uzyskania na Wydziale. Dotyczy to g堯wnie dyscyplin podstawowych i w 軼is造m zwi您ku z dalszymi planami Instytutu w zakresie rozwoju MechanikiIn篡nierii Materia堯w.

 5. Podnoszenie kwalifikacji powinno tak瞠 dotyczy pracownik闚 technicznych i administracyjnych (w bie膨cej kadencji wspierano finansowo studia 3 os鏏). Nale篡 r闚nie wspiera plany tej grupy pracownik闚 maj帷e na celu uzyskanie stopnia doktora.

Nauka; stan obecny i postulowane kierunki dzia豉

Instytut ma relatywnie m這d kadr samodzielna, liczn grup doktorant闚, klarowny profil badawczy, wzgl璠nie dobre warunki lokalowe i aparaturowe, a w rezultacie dobr ,,pozycj startow'' w nowych, bardziej rynkowych realiach naukowych.

Dorobek naukowy i ugruntowana pozycja Instytutu dotyczy dw鏂h dyscyplin: Mechaniki oraz Materia這znawstwa, kt鏎e coraz bardziej ,,zmierza'' w kierunku In篡nierii Materia堯w.

W przypadku Mechaniki aktywno嗆 naukowa dotyczy problem闚 dynamiki uk豉d闚 materialnych i konstrukcji, metod badawczych mechaniki eksperymentalnej, analizy wymiarowej, matematycznego modelowania proces闚 uszkodzenia materia堯w konstrukcyjnych, biomechaniki. Nasza aktywno嗆 dotyczy r闚nie opisu procesu zm璚zenia i p瘯ania materia堯w w metalach konwencjonalnych i spiekanych oraz kompozytach na bazie tworzyw sztucznych, jak r闚nie budowy modeli cia w z這穎nym stanie napr篹enia w warunkach obci捫e zmiennych w czasie.

Aktywno嗆 naukowa w zakresie In篡nierii Materia堯w obejmuje badanie struktury oraz w豉sno軼i mechanicznych i u篡tkowych szerokiego spektrum materia堯w konstrukcyjnych. W szczeg鏊no軼i dotyczy to bada metalograficznych i korozyjnych oraz kinetyki i mechanizm闚 przemian fazowych w stopach 瞠laza, miedzi i aluminium oraz struktury i w豉sno軼i zm璚zeniowych materia堯w spiekanych i wzmacnianych kompozyt闚 polimerowych.

Od dw鏂h lat w nast瘼stwie zatrudnienia dw鏂h specjalist闚 z zakresu fizykochemii oraz technologii tworzyw sztucznych otrzymywane i badane s materia造 uzyskiwane technologiami zol-瞠l oraz tworzywa sztuczne i kompozyty o specjalnych w豉sno軼iach.

Maj帷 na uwadze ,,dzisiejszy stan posiadania'', ale r闚nie obserwowane i przewidywane tendencje na rynku naukowym pozwoli貫m sobie sformu這wa propozycje dotycz帷e nauki na nadchodz帷 kadencj.

 1. Wskazane jest przyj璚ie programu dzia豉nia Instytutu w zakresie nauki na 10 lat. Realizacja takiego programu by豉by swoistym wype軟ieniem Misji Instytutu. Z programu wynika powinny potrzeby kadrowe i materialne. Program b璠zie te podstaw do opracowania 3. letnich i rocznych plan闚 dzia豉 Instytutu i jego zak豉d闚.

 2. Nale篡 dokona przegl康u dotychczasowych kierunk闚 aktywno軼i pod k徠em szans ich dalszego rozwoju i mo磧iwo軼i odniesienia sukcesu naukowego. Za aktualne naukowo nale瘸這by uzna te, kt鏎e s publikowalne w renomowanych periodykach i maj szans finansowania w postaci grant闚, w tym i mi璠zynarodowych.

 3. Dalszy rozw鎩 Mechaniki oraz In篡nierii Materia堯w powinien, w wi瘯szym stopniu jak dotychczas, nast瘼owa w powi您aniu z nowymi grupami materia堯w i nowymi technologiami. Nie rozstrzygaj帷, co powinno by priorytetem, ale zach璚aj帷 do dyskusji na temat, proponuj rozwa篡 nast瘼uj帷e sugestie:
  • osi庵ni璚ia uzyskane w Instytucie w zakresie materia堯w spiekanych, wybranych tworzyw sztucznych i kompozyt闚 czy materia堯w uzyskiwanych technologi zol-瞠l nale篡 rozwija,

  • prace (zainicjowane dyplomami, przygotowywanymi rozprawami doktorskimi i habilitacyjnymi) z zakresu wybranych materia堯w tzw. funkcjonalnych (ang.: Smart Materials) takich jak ciecze magnetoreologiczne, materia造 o gigantycznej magnetostrykcji czy materia造 z pami璚i kszta速u nale篡 kontynuowa,

  • wskazane by這by wy這nienie kilku jeszcze obszar闚 tematycznych z zakresu materia堯w zaawansowanych i zainicjowanie prac naukowych. ,,Kandydatami'' do tej grupy mog by np.: wybrane biomateria造, tworzywa ceramiczne, piany metaliczne czy materia造 na warstwy o specjalnych w豉sno軼iach.
 4. Wyb鏎 tematyki badawczej musi w wi瘯szym stopniu jak dotychczas uwzgl璠nia poza oczywistym kryterium aktualno軼i naukowej priorytety badawcze Unii Europejskiej, KBN oraz innych instytucji i organizacji zajmuj帷ych si prognozowaniem w nauce i gospodarce. Kolejnym kryterium powinna by szansa utworzenia konsorcjum naukowego z udzia貫m renomowanych jednostek badawczych w Polsce i w Europie.

 5. Dzia豉lno嗆 naukowa uwzgl璠niaj帷 jasne stanowisko Rady Naukowej prowadzona by powinna w ramach trzech zak豉d闚, a mianowicie:
  • Mechaniki,
  • Mechaniki O鈔odk闚 Ci庵造ch,
  • Materia這znawstwa.
  Dwa pierwsze powstan w miejsce istniej帷ego obecnie zak豉du Dynamiki.

W nieodleg貫j przysz這軼i mo磧iwe b璠zie te powstanie kolejnej jednostki o roboczej nazwie Zak豉d Fizykochemii Materia堯w Zaawansowanych.

Finanse

字odki finansowe musz zabezpieczy potrzeby w zakresie uposa瞠, stypendi闚 doktoranckich, inwestycji aparaturowych oraz bie膨cej dzia豉lno軼i naukowej. Szczeg鏊nie wa積e jest zwi瘯szenie dochod闚 pracownik闚 i doktorant闚 z tytu逝 honorari闚 (prac zleconych).

Nie nale篡 ze wzgl璠u na realia gospodarcze zak豉da wzrostu finansowania z bud瞠tu pa雟twa. Pewne jest natomiast, i finansowanie z tego 廝鏚豉 b璠zie silniej jak dotychczas uzale積ione od pozycji Instytutu w rankingu naukowym.

W nadchodz帷ym okresie za istotne uwa瘸m nast瘼uj帷e dzia豉nia, zar闚no systematyczne jak i akcyjne:

 1. Trzeba skuteczniej wyst瘼owa o coraz trudniejsze do uzyskania 鈔odki bud瞠towe (tzw. statutowe oraz na badania w豉sne). Wymaga to permanentnych stara o wysok pozycj jednostki (publikacje w pismach filadelfijskich, ksi捫ki, doktoraty, habilitacje, profesury). Jednocze郾ie nale篡 wykorzysta wszelkie formy akcyjne takie jak rektorskie fundusze wspierania prac doktorskich i habilitacyjnych oraz uczelniane granty badawcze (Centrum Nanotechnologii, Centrum Biotechnologii).

 2. Nale篡 regularnie opracowywa i przedk豉da wnioski o granty KBN (badawcze, celowe, doktoranckie i habilitacyjne). Dotychczasowa aktywno嗆 zespo堯w badawczych w tym zakresie jest nier闚nomierna. Instytut mo瞠 w ka盥ej edycji konkurs闚 KBN, czyli co p馧 roku, wyst瘼owa z 2 3 grantami badawczymi i niezb璠n liczb grant闚 doktoranckich i habilitacyjnych. Udane dotychczas starania o finansowanie zakup闚 aparatury powinny by zach皻 do kolejnych aplikacji w KBN i FNP.

 3. Coraz wi瘯sz rol w finansowaniu dzia豉lno軼i Instytutu powinny odgrywa 鈔odki z program闚 mi璠zynarodowych, g堯wnie z Unii Europejskiej (6.PR, Phare, ISPA itd.). Zagadnienia te om闚iono dok豉dniej w cz窷ci po鈍i璚onej wsp馧pracy z zagranic.

 4. Kontynuowa nale篡 prace na rzecz uzyskania akredytacji dla laboratori闚 instytutowych, co zwi瘯szy ofert badawcz i us逝gow I-19. Co istotne uprawnienia akredytacyjne b璠 wa積e w Unii Europejskiej. Istniej realne szanse na zako鎍zenie tego procesu w 2003 roku.

 5. Nale篡 zabiega o wszelkie formy zlece, zar闚no du篡ch jak i drobnych od podmiot闚 gospodarczych, jednostek badawczych, wymiaru sprawiedliwo軼i itp. Jest to znacz帷e 廝鏚這 dochod闚 Instytutu. Do鈍iadczenia ostatniej kadencji wskazuj te na wzrastaj帷e mo磧iwo軼i uzyskania zlece od naukowych jednostek zagranicznych.

 6. Niezb璠ne jest stworzenie nowych warunk闚 do komercjalizacji wynik闚 badawczych przez utworzenie firmy typu spin-off. Instytut dysponuje ofert naukow (oryginalne produkty i us逝gi), kt鏎e mog zapewni sukces rynkowy.

 7. Warunkiem efektywno軼i w pozyskiwaniu zleceniodawc闚 jest skuteczny marketing. Nale篡 zmodyfikowa strony internetowe WWW oraz informatory tradycyjne. Wskazane jest uczestniczenie Instytutu w targach naukowych, imprezach 安i皻a Nauki i prezentacjach przy okazji znacz帷ych konferencji.

Wsp馧praca mi璠zynarodowa szans na przyspieszenie rozwoju Instytutu

Instytut posiada wieloletnie, w wielu przypadkach r闚nie owocne, kontakty z o鈔odkami naukowymi w Europie (Karlsruhe, Siegen, Essen, Berlin, Drezno, Lw闚) w Izraelu, USA, Kanadzie a nawet w Chinach. Kolejne kontakty s aktualnie nawi您ywane.

Jeste鄉y a mo瞠my by w wi瘯szym stopniu po膨danym partnerem dla zagranicznych o鈔odk闚 o silnej pozycji naukowej. Posiadamy ku temu kilka atut闚, a mianowicie: interdyscyplinarn kadr naukow, wzgl璠nie dobre wyposa瞠nie, interesuj帷e propozycje programowe oraz uzdolnionych absolwent闚, kt鏎zy s poszukiwanymi kandydatami na studia doktoranckie.

Poszerzaj帷a si mo磧iwo嗆 wsp馧pracy naukowej i dydaktycznej zwi您ana jest z akcesem Polski do UE i musi by w pe軟i wykorzystana. Instytut nale篡 na trwale w陰czy do tzw. Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz Europejskiej Przestrzeni Kszta販enia.

Wsp馧praca mi璠zynarodowa powinna zapewni nam w najbli窺zej kadencji dost瘼 do nowoczesnej bazy, warto軼iowych zespo堯w naukowych, mi璠zynarodowych program闚 badawczych. Jednocze郾ie powinna sta si znacz帷ym 廝鏚貫m finansowania naszych zamierze naukowych i dydaktycznych.

Za kluczowe w tym zakresie uwa瘸m:

 1. opracowanie 2 - 3 propozycji projekt闚 naukowych do realizacji w ramach 6. Programu Ramowego. Nale篡 ponadto przedk豉da wnioski w wiod帷ych subprogramach takich jak Craft, Centra Doskona這軼i, fundusz stypendialny Marii Curie, fundusze wspieraj帷e konferencje naukowe itp.,

 2. przedk豉danie wniosk闚 w ramach innych projekt闚 europejskich takich jak CEEPUS, Erasmus-Socrates, Leonardo da Vinci,

 3. udzia w og鏊nopolskich i regionalnych programach o du篡m znaczeniu spo貫cznym i gospodarczym, a finansowanych ze 鈔odk闚 PHARE, SAPARD orazISPA.

 4. zwi瘯szenie aktywno軼i dotychczasowych i nowych kontakt闚 bilateralnych. Plany wsp馧pracy powinny zawiera konkretne propozycje w zakresie sta篡 naukowych, wymiany dyplomant闚 i doktorant闚 oraz budowy konsorcj闚 ubiegaj帷ych si o finansowanie du篡ch mi璠zynarodowych projekt闚 badawczych,

 5. stworzenie mo磧iwo軼i programowych, technicznych i socjalnych umo磧iwiaj帷ych przyjmowanie obcokrajowc闚 na sta瞠 d逝goterminowe,

 6. utworzenie stanowiska do realizacji zada administracyjnych i finansowych zwi您anych z przygotowaniem i realizacj program闚 mi璠zynarodowych.

Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie dzia豉lno軼i naukowej i dydaktycznej

Instytut zapewnia obs逝g organizacyjn dzia豉lno軼i naukowej i dydaktycznej og馧owi pracownik闚 naukowych, zespo這m badawczym i zak豉dom. Funkcje takie realizuje sekretariat, biblioteka i grono kilkunastu pracownik闚 technicznych zwi您anych na co dzie g堯wnie z poszczeg鏊nymi zak豉dami. Zakres tzw. ci庵造ch prac z tego zakresu obejmuje: finanse, zam闚ienia i zakupy, przep造w korespondencji, organizacyjne zabezpieczenie dydaktyki, us逝gi biblioteczne, obs逝g zlece i grant闚, gospodark aparatur (ewidencja, konserwacja, amortyzacja), zabezpieczenie funkcjonowania sprz皻u komputerowego i sieci oraz wyspecjalizowane, wysoce profesjonalne prace techniczne (np. budowa unikalnych uk豉d闚 pomiarowych, obs逝ga sprz皻u badawczego i dydaktycznego), itp. Do zada akcyjnych cz瘰to o du瞠j skali, nale膨 z kolei takie prace jak: sprawozdawczo嗆, organizacyjne i finansowe zabezpieczenie konferencji, prace inwestycyjne czy planowanie obci捫e dydaktycznych.

W ostatnich latach nast瘼uj istotne zmiany wp造waj帷e na zakres us逝g na Uczelni. Sko鎍zy豉 si bezpowrotnie ,,era samowystarczalno軼i'' Szko造. Instytut nie musi by dawn ,,Zosi-samosi''. Wygaszony zosta popyt na cz窷 prac, inne, bardziej profesjonalne, zlecane s na zewn徠rz. Rachunek ekonomiczny decyduje czy lepiej utrzymywa etat, czy zam闚i us逝g na zewn徠rz. Inn przyczyn jest post瘼uj帷a komputeryzacja, o czym w dalszej cz窷ci. Kolejnym argumentem jest spadek liczebno軼i kadry naukowej.

Czy sytuacja ta zagra瘸 zatrudnieniu pracownik闚 obs逝gi?. Zdecydowanie nie musi! R闚nocze郾ie bowiem ro郾ie gwa速ownie popyt na inne us逝gi. Akredytowane laboratorium b璠zie potrzebowa specjalist闚 od spraw jako軼i. Brak jest os鏏 do organizacji przetarg闚, przygotowania i obs逝gi mi璠zynarodowych projekt闚 badawczych, nowych us逝g z wykorzystaniem Internetu. Kwalifikowanej kadry b璠zie wymaga skomplikowana aparatura badawcza; pracownik闚 potrzebowa b璠zie r闚nie nowa planowana jednostka gospodarcza na obrze瘸ch Instytutu (tzw. spin-off).

Dlatego te za szczeg鏊nie istotne w tym zakresie nale篡 uzna:

 1. Zdefiniowanie i zapewnienie wsp馧czesnych standard闚 w zakresie funkcjonowania sekretariatu, biblioteki i o鈔odka informacji naukowo-technicznej oraz wszelkich innych us逝g, kt鏎ych utrzymanie w instytucie b璠zie niezb璠ne dla sprawnej realizacji zada naukowych, dydaktycznych oraz z zakresu kszta販enia kadr i aplikacji nauki w gospodarce.

 2. Podj璚ie dzia豉 chroni帷ych miejsca pracy przez modyfikacj zakresu obowi您k闚, szkolenie pracownik闚 i generowanie nowych stanowisk zwi您anych z kolejnymi zadaniami Instytutu.

 3. Transfer do鈍iadcze z innych czo這wych o鈔odk闚 krajowych i zagranicznych w zakresie zarz康zania i finansowania jednostek naukowych.

Widoczne s w Instytucie post瘼y w zakresie informatyzacji. Dzi ka盥y pos逝guje si poczt elektroniczna, Internetem, edytorem tekstu czy arkuszem kalkulacyjnym. Cz窷 pracownik闚 prowadzi prace badawcze i dydaktyczne wymagaj帷e korzystania z bardzo zaawansowanych narz璠zi informatycznych. Instytut (a dok豉dniej zesp馧 Prof. Krzysztofa Maruszewskiego) redaguje wsp鏊nie z gronem chemik闚 i fizyk闚 (PWr + INTiBS PAN) mi璠zynarodowe pismo Materials Science, kt鏎e ma r闚nie mutacj komputerow w sieci WWW.

Z drugiej strony widoczne s nadal r騜nice w stopniu wykorzystania komputer闚 u nas i w wiod帷ych jednostkach naukowych, krajowych i zagranicznych.

Dysponuj帷 kadrami o wysokich kompetencjach z zakresu informatyki, zdoln m這dzie膨 i niema造mi 鈔odkami materialnymi, nale篡 w nadchodz帷ej kadencji poczyni w tym obszarze znacz帷e post瘼y. Za szczeg鏊nie istotne nale篡 uzna nast瘼uj帷e zadania:

 1. W陰czenie Instytutu do pilotowej fazy opracowywanego na Uczelni systemu zarz康zania wspomaganego komputerowo. Bardzo obiecuj帷e s mo磧iwo軼i przewidziane w projekcie, a dotycz帷e zarz康zania finansami, kadrami, pomieszczeniami, mediami czy dydaktyk.

 2. Zapewnienie Instytutowi dost瘼u do szybkich 陰czy internetowych zwi瘯szaj帷ych przepustowo嗆 ze 100 Mega bit闚 do 1 Giga bita.

 3. Utworzenie wzorcowego lokalnego o鈔odka informacji naukowo-technicznej, kt鏎y ma u豉twi dost瘼 do komputerowych baz danych, zapewni ,,przesiewowe'' badanie literatury, dost瘼 do elektronicznych ksi捫ek, czasopism i artyku堯w i innych informacji u豉twiaj帷ych prowadzenie bada i dydaktyki.

 4. Doko鎍zenie budowy sprawnego Intranetu zapewniaj帷ego skuteczn komunikacj wewn徠rz Instytutu, z pomini璚iem lub znacz帷ym ograniczeniem korespondencji tradycyjnej.

 5. Wdro瞠nie lokalnych tzn. instytutowych standard闚 w zakresie takich hase jak e-biuro czy e-baza danych pomiarowych.

Inne sugestie dotycz帷e informatyzacji w dydaktyce czy promocji Instytutu om闚iono wcze郾iej.

Inwestycje lokalowe (pomijaj帷 b璠帷e w toku, np. sala 316) powinny poprawi standard pomieszcze pracowniczych, warunki prowadzenia dydaktyki i bada. Szczeg鏊nie zasadne by這by:

 1. Doko鎍zenie prac zwi您anych z wymian sieci elektrycznych, komputerowych, alarmowych w pozosta造ch pomieszczeniach pracowniczych, dydaktycznych, laboratoryjnych oraz remontem ci庵闚 komunikacyjnych i sanitariat闚.

 2. Poprawienie standardu pomieszcze Laboratorium Dynamiki, kt鏎e nie by造 remontowane od 30. lat.

 3. Przeprowadzenie remontu dachu, wymiana windy osobowej i stowarzyszony z tymi dzia豉niami remont pomieszcze strychowych na potrzeby planowanego Laboratorium Nanotechnologii.

 4. Zawi您anie konsorcjum instytut闚 b璠帷ych ,,lokatorami'' budynku B-1 na rzecz przeprowadzenia dalszych prac w celu odtworzenia stanu architektonicznego i jednoczesnej modernizacji obiektu przed setn rocznic jego oddania do u篡tku, co b璠zie mia這 miejsce w roku 2010.
Dalsze inwestycje aparaturowe s z kolei niezb璠ne do utrzymania poziomu naukowego jednostki, w kt鏎ej dominuj badania eksperymentalne. Za kluczowe uzna w tym zakresie nale篡:
 1. Wykorzystanie przyznanych 鈔odk闚 (Phare, FNP, KBN) na zakup aparatury do bada wytrzyma這軼iowych, strukturalnych, uniwersalnej elektronicznej aparatury pomiarowej i oprogramowania.

 2. Podejmowanie rozwa積ych decyzji o zakupie, restytucji czy modernizacji aparatury. Koszty zakupu i utrzymania sprz皻u bowiem rosn. Szczeg鏊nie wskazany jest przegl康 aparatury pod k徠em jej dotychczasowego wykorzystania w badaniach naukowych, wdro瞠niowych, pracach na stopie. Nale篡 te rozwa篡 mo磧iwo嗆 tworzenie konsorcjum z jednostkami PWr i innymi jednostkami badawczymi, na rzecz lepszego wykorzystania aparatury badawczej.

/dr hab. in. Jerzy Kaleta/

Wroc豉w, kwiecie 2002 r.


NanoMitex

NanoMitex

NanoMitex

Sol-Gel Laboratory
Sol-Gel Laboratory

Pracownik

Latest News
Dr in. Jerzy Tadeusz Baranek
Rada Instytutu
Posiedzenie Rady Instytutu
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wykonanie umowy zlecenia

 
Go to top of page  Home | Contact Us | Executives | Staff | History | Research | Education | Services | Conferences | The Web Links | News (PL) | Ludzie | Publications | Events | Blog | Mail (Intranet) |
© Instytut Materia這znawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wroc豉wskiej