IMiMT  
  Home arrow News (PL) arrow Wybory 2002 Polski | English
ZM

Main Menu
 Home
 Contact Us
 Executives
 Staff
 History
 Research
 Education
 Services
 Conferences
 The Web Links
 News (PL)
 Institute Newspaper (PL)
 Wybory 2002
indent Program
 Wybory 2005
 Archive
 Publications
 Events
 Blog
 Mail (Intranet)

Login Form
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?

 2018-01-19, 18:04
Wybory 2002   Print 
Written by Administrator  
2003-11-29, 15:47

Przebieg kampanii wyborczej 2002 na Uczelni

Wszystkie informacje dotyczące przebiegu Kampanii Wyborczej 2002 znaleźć można na poświęconych jej stronach WWW.

Przebieg kampanii wyborczej jest zgodny ze Statutem Politechniki Wrocławskiej oraz Zarządzeniem Wewnętrznym 41/2001

Kampania wyborcza w Instytucie

 1. Trwa akcja wyborcza na kadencję 2002-2005. Akcję prowadzi powołana Komisja Wyborcza Instytutu w składzie:
  • dr hab. Maciej Kulisiewicz, profesor nadzwyczajny PWr (przewodniczący),
  • dr Jerzy Baranek,
  • Jan Orłowski.

 2. W skład Nowej Rady Naukowej Instytutu wchodzi 8 pracowników samodzielnych (profesorowie, doktorzy habilitowani). Na zebraniach wyborczych w dniu 10 kwietna 2002 wybrano w skład Rady trzech przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich:
  • dr inż. Grzegorz Pękalski (10 głosów),
  • dr inż. Wojciech Myszka (9 głosów),
  • dr inż. Krzysztof Widanka (9 głosów),
  oraz 2 pracowników nie będących nauczycielami:
  • Jan Orłowski,
  • Irena Płaczek.
 3. W dniach od 8 do 15 kwietnia przeprowadzono sondaż wśród pracowników Instytutu w celu wyłonienia ewentualnych kandydatur na stanowisko Dyrektora Instytutu. Urnę otworzyła Komisja Wyborcza Instytutu (w pełnym składzie) w dniu 16 kwietnia 2002 o godzinie 9:00. Wynik sondażu był następujący:
  • dr hab. Jerzy Kaleta - 26 głosów,
  • dr hab. Włodzimierz Dudziński - 2 głosy,
  • dr Mieczysław Szata - 1 głos.
przewodniczący Komisji Wyborczej
dr hab. inż Maciej Kulisiewicz, pof. nadzw. PWr

Programy wyborcze kandydatów na dyrektora

Wybory Dyrektora Instytutu

W poniedziałek, 29 kwietnia o godzinie 13 odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu zwołane przez Przewodniczącego Instytutowej Komisji Wyborczej poświęcone wyborom Dyrektora Instytutu na kadencję 2002-2005.

Na zebraniu zgłoszono dwu Kandydatów:

 1. dr hab. inż. Jerzego Kaletę
 2. dr inż. Grzegorza Pękalskiego
Rada jednogłośnie na Dyrektora Instytutu wybrała dr hab. inż. Jerzego Kaletę.

Przewodniczący Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Maciej Kulisiewicz, pof. nadzw. PWr

Wybory zastępców Dyrektora Instytutu

W poniedziałek, 6 maja o godzinie 13 odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu zwołane przez Przewodniczącego Instytutowej Komisji Wyborczej poświęcone wyborom zastępców Dyrektora Instytutu na kadencję 2002-2005.

Zgodnie ze swoim programem wyborczym Dyrektor Elekt zaproponował na swoich zastępców:

 • do spraw Nauki i Współpracy z Przemysłem - dr hab. inż. Włodzimierza Dudzińskiego, profesora PWr,
 • do spraw Dydaktyki - dr inż. Stanisława Piesiaka.

Zebrani jednogłośnie zaakceptowali przedstawione kandydatury.

Podobnie jak w poprzedniej kadencji zastępcą Dyrektora do spraw Administracyjnych będzie mgr Grażyna Kończal.

Przewodniczący Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Maciej Kulisiewicz, pof. nadzw. PWr

NanoMitex

NanoMitex

NanoMitex

Sol-Gel Laboratory
Sol-Gel Laboratory

Pracownik

Latest News
Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek
Rada Instytutu
Posiedzenie Rady Instytutu
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wykonanie umowy zlecenia

 
Go to top of page  Home | Contact Us | Executives | Staff | History | Research | Education | Services | Conferences | The Web Links | News (PL) | Ludzie | Publications | Events | Blog | Mail (Intranet) |
© Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej