IMiMT  
  Home arrow News (PL) arrow NanoMitex arrow Wykonanie umowy o dzieło w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Polski | English
ZM

Main Menu
 Home
 Contact Us
 Executives
 Staff
 History
 Research
 Education
 Services
 Conferences
 The Web Links
 News (PL)
 Institute Newspaper (PL)
 Wybory 2002
 Wybory 2005
 Archive
 Publications
 Events
 Blog
 Mail (Intranet)

Login Form
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?

 2018-02-24, 18:53
Wykonanie umowy o dzieło w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej   Print 
Written by Administrator  
2012-03-23, 20:33

Dyrektor Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu „Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-20013, Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, poszukuje

pracownika (umowa o dzieło) do wykonania zdjęć i widm składu chemicznego mikrostruktur oraz dyfraktogramów rentgenowskich (topografia powierzchni, wielkość i rozkład wielkości mikroziaren, analiza fazowa, wielkość krystalitów) 40 próbek.

Ostateczny termin wykonania dzieła: 30.04.2012.

Wymagania dla kandydatów: wykształcenie wyższe w zakresie chemii, udokumentowane publikacjami doświadczenie z zakresu syntez metodą zol- żel dotyczące tematu dzieła (40%), rzetelna wiedza, samodzielność i dyspozycyjność. Zgłoszenia z podaniem oczekiwanego wynagrodzenia brutto (60%) za wykonanie zamówienia oraz CV z wykazem publikacji należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym do dnia 10.11.2011 do godz. 12.00 do Sekretariatu Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej (budynek B1), ul Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław.

Kryteriami wyboru oferty będą:

  1. cena brutto (wraz z ZUS pracodawcy)
  2. doświadczenie w tematyce oferty.

 


 


 

 

Projekty współfinansowane przez  Unię  Europejską ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego w ramach Projektu Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

Informujemy, że Politechnika Wrocławska, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej (IMMT) jest Partnerem w Projekcie Kluczowym:

„Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze” PO IG.01.03.01-10-004/08 którego Liderem jest Instytut Włókiennictwa w Łodzi.

 

 

Kontakt:

Biuro Partnera Projektu NANOMITEX
Dr Marek Jasiorski
marek.jasiorski@pwr.wroc.pl.com
nanomitex@pwr.wroc.pl.com
tel. (48 71) 320 32 21
Biuro Lidera Projektu NANOMITEX
dr inż. Małgorzata Cieślak
cieslakm.@iw.lodz.pl.com
nanomitex@iw.lodz.pl.com
tel. (48 42) 25 34 405
 


Projekt Kluczowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Zespoły Zadaniowe do spraw oceny wniosków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz zarekomendowaniu go przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dofinansowania, Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdził wniosek projektowy i w grudniu 2008 roku została zawarta umowa z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego o finansowanie projektu NANOMITEX.


NanoMitex

NanoMitex

NanoMitex

Sol-Gel Laboratory
Sol-Gel Laboratory

Pracownik

Latest News
Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek
Rada Instytutu
Posiedzenie Rady Instytutu
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wykonanie umowy zlecenia

 
Go to top of page  Home | Contact Us | Executives | Staff | History | Research | Education | Services | Conferences | The Web Links | News (PL) | Ludzie | Publications | Events | Blog | Mail (Intranet) |
© Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej